az egyházmegye bemutatása

 

Egyházmegyénk Románia északnyugati részén helyezkedik el, politikai-közigazgatási tekintetben Bihar megye egészét (egyetlen község kivételével), Szilágy megye mintegy kétharmad részét (a Meszes hegységtől nyugatra és északra lévő területeket), továbbá Arad, Szatmár és Máramaros megyék egy-egy kisebb szegletét foglalja magában.

             

 

Egyházi tekintetben délről a Temesvári, északról a Szatmári Egyházmegye határolja, keleti szomszédja a Gyulafehérvári Főegyházmegye. Nyugati irányban a Magyarország területén lévő Szeged-Csanádi és Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyékkel határos.

Egyházi hierarchia

Ferenc pápa
(Jorge Mario Bergoglio)

Krisztus földi helytartója

● születési helye és dátuma:
 Flores (Buenos Aires, Argentína)            1936.december 17.
● papszentelés dátuma:
1969. december 13.
● püspöki kinevezés dátuma:
1992. május 20.
● püspökszentelés dátuma:
1992. június 27.
● megválasztásának dátuma:
2013. március 13.
● beiktatásának dátuma:
2013. március 19.

Ő a 266. az egyházfők sorában.

S.E.R. Aurel Percă

– bukaresti érsek –

Metropolita

● születési helye és dátuma: Szabófalva (Neamț)
1951. augusztus 15.
● papszentelés dátuma:
1979. június 29.
● jászvásári segédpüspök, kinevezés dátuma:
1999. szeptember 29.
● püspökszentelés dátuma:
1999. december 8.
● érseki kinevezésének dátuma: 2019. november 21.
● beiktatás dátuma:
2020. január 11.

S.E.R. Böcskei László

– megyéspüspök –

Az egyházmegye főpásztora

● születési helye és dátuma: Gátalja (Temes)
1965. július 11.
● papszentelés dátuma:
1990. június 24.
● püspöki kinevezés dátuma:
2008. december 23.
● püspökszentelés dátuma:
2009. március 7.

Ő a 82. az egyházmegye püspökeinek sorában.

A nagyváradi egyházmegye
statisztikai adatai

Az egyházmegye területe 12.000 km2

Az egyházmegye teljes lakossága a 2011. évi hivatalos népszámlálási adatok alapján 708.035 fő.

Római katolikusok száma a fenti adatok alapján 56.439 fő.

Egyházmegyés papok száma 62: 55 az egyházmegyében, 7 pedig az egyhézmegye határain kívül teljesít szolgálatot.

Egyházmegyénk területén egy férfi szerzetesrend (egy rendtag) és hat női szerzetesrend (25 rendtag) tevékenykedik.

A Római katolikusok anyanyelv szerinti megoszlása
(becslés a plébániák adatszolgáltatása alapján)