egyházmegyei testületek

PAPI SZENÁTUS

VÁLASZTOTT TAGOK:

NAGY Tibor 
köröstarjáni plébános

MIHÁLY Balázs 
micskei plébános

KUGLIS Gábor 
székelyhídi plébános

Dr. LŐRINCZ Ferenc Károly Ottó
kanonok, esperes, 
nagyszalontai plébános

SZŰCS Attila 
szilágycsehi plébános

OZSVÁTH József 
tasnádi plébános

VASS Csaba CM 
lazarista szerzetes, Katalin-telepi plébános

KINEVEZETT TAGOK:

Dr. KOVÁCS Ferencz Zsolt
irodaigazgató

MÂRŢ Mihai
a kapucinus templom plébánosa

MERCSAK Anton
baromlaki plébános

PÉK Sándor
esperes, várad-újvárosi plébános

SZABÓ Ervin
spirituális, várad-olaszi plébános

HIVATALUKNÁL FOGVA TAGOK:

Msgr. FODOR József
általános helynök, pápai prelátus, nagyprépost, székesegyházi plébános

Dr. FÜGEDY Antal Levente
bírósági helynök, mezőbikácsi plébános

A TANÁCSOSOK TESTÜLETE

egyházmegyénkben ezt a feladatot a székeskáptalan tölti be

Msgr.FODOR József
nagyprépost, általános helynök, pápai prelátus, székesegyházi plébános

KISS Albert
kanonok, székesegyházi főesperes, címzetes apát, bihari plébános

PÁLOS István
kanonok, krasznai főesperes, címzetes apát,Várad-szőllősi plébános

RAJNA József
kanonok, közép-szolnoki főesperes, címzetes apát, fugyivásárhelyi plébános

KÓHR Balázs
penitenciárius kanonok

LŐRINCZ Ferenc Károly Ottó
teológus kanonok, esperes, címzetes apát, nagyszalontai plébános

MÁJERNYIK Mihály
teológus kanonok, esperes, címzetes prépost, margittai plébános

PASZTORÁLIS TERÜLETEK
FELELŐSEI

dr. Kovács F. Zsolt a laikusképzés felelőse, pasztorális területek koordinátora
Serbán Mária Lousiana a laikusképző iroda felelőse
Kiss Albert egyházmegyei tanfelügyelő, az iskolai és plébániai hitoktatás felelőse
Benedek Ramóna a hitoktatás módszertani felelőse
Szabó Ervin a hivatásápolás és a hivatásébresztés felelőse
Tóth Attila Levente a családpasztoráció felelőse
Vakon Zsolt ifjúsági lelkész
Pék Sándor egyetemi lelkész
Bărbuț Péter a máriás lelkületű egyesületek, mozgalmak felelőse
dr. Lőrincz Ferenc Károly Ottó az ökumenizmus felelőse
Kruzslitz Imre a missziók felelőse
Jitaru-Sel Antal a börtönpasztoráció felelőse
Varga Sándor a migránspasztoráció felelőse
Kiss Márton a kórház- és a cigánypasztoráció felelőse

Az egyházmegyei bíróság

dr. Fügedy Antal Levente bírósági helynök 
Kiss Albert bíró
Mârț Mihai bíró
Mészáros Antal bíró
Mlinárcsik Ján bíró
Pálos István kötelékvédő
dr. Lőrincz Ferenc Károly Ottó ügyész
Nagy Tibor ügyvéd
Varga Sándor jegyző

adatvédelmi megbízottak

dr. Kovács F. Zsolt az egyházmegye adatvédelmi biztosa
Veres Kármen a püspöki hivatal adatkezelője
Csorba Sándor az egyházmegye adatkezelője

tel: 0259411180, e-mail: adatvedelem@varad.org