A nők szerepe a romániai szlovák közösségekben

A nők szerepe a romániai szlovák közösségekben

2022. március 18.

A Szlovákok és Csehek Romániai Demokrata Szövetsége a Bihar, Szilágy, Szatmár és Máramaros megyei szlovák közösségek asszonyai számára szervezett találkozót Nagyváradon 2022. március 18-20. között.

A szervezők a program fő témájául a nőnek  a családban és a helyi közösségben betöltött szerepét választották, a szlovákokra jellemző szempontoknak és a jelen kor kihívásainak a fényében, a közösségi élet erősítése, a hagyományok megőrzése, az anyanyelve, és az elődöktől örökölt hit megélése érdekében.

A péntek esti program keretében a 130 nőből álló csoport Böcskei László megyés püspök gondolataival gazdagodhatott, aki előadásában a keresztény nők társadalomban betöltött szerepének néhány kulcsfontosságú kérdésére próbált rávilágítani. A Ferenc pápa által meghirdetett szinodális út kapcsán a főpásztor felkérte az egész közösséget, hogy ismételten kötelezzék el magukat a hagyományos értékek megőrzése, az evangélium üzenetének élő, hiteles és vonzó tanúságtétele mellett a családban és a helyi közösségben egyaránt. A mai keresztény asszony példaképe is Szűz Mária, Jézus anyja kell legyen, akinek az életéből három lényeges vonást emelt ki a főpásztor: engedelmesség, hogy felfedezhessük Isten személyes tervét velünk; összhang a személyes törekvéseink és Isten akarata között; áldozatvállalás, amely nélkül gyengülnek a kapcsolatok a családban és a közösségben egyaránt.

A püspök a hit örömétől átitatott szemléletmódot sürgetett, amely által válaszolni tudunk a környezetünkben jelentkező kihívásokra. Végül megköszönte a szervezőknek és a résztvevőknek ezt a szép kezdeményezést, és főpásztori áldásban részesítette őket.