A várad-környéki esperesség papjai Nagyváradon

A várad-környéki esperesség papjai Nagyváradon

2022. február 22.

Böcskei László megyés püspök kezdeményezésére ebben az évben az egyházmegye lelkipásztorai esperességi csoportokban Nagyváradra látogatnak, hogy megosszák egymással az elmúlt időszak lelkipásztori tapasztalatait.  Ennek megfelelően 2022. február 22-én, kedden, 10 órakor a várad-környéki esperesség papjai érkeztek a püspöki székvárosba, az egykori szeminárium épületébe, ahol jó hangulatú, építő felszólalásokban gazdag megbeszélésen vettek részt.  

Közösen megállapították, hogy a megváltozott körülmények új módszereket, formákat igényelnek.   Missziós megújulásra, a plébánia lelkipásztori megtérésére van szükség, hogy visszanyerje azt a lendületet és kreativitást, amely nyitottá teszi minden jóakaratú ember számára. Fontos, hogy a lelkipásztor felismerje az idők jeleit, „rugaszkodjon neki az életnek”, ne engedje, hogy a közösség megkövüljön és elveszítse missziós jellegét. A meglévő struktúráknak és formáknak csak akkor van értelme, ha azokat az evangélium öröme hatja át.   

Bár nagyon különböző közösségeket szolgálnak, a jelenlévő lelkipásztorok egyetértettek abban, hogy szembeszállva az elkényelmesedés veszélyével és az idők jeleire figyelve találkozási lehetőségeket kell teremteni a rájuk bízott lelkek számára. A szinodális út kapcsán kiemelték, hogy a világi munkatársakat, egyháztanácsosokat, hitoktatókat motiválni kell, be kell őket kapcsolni a plébánia életébe, elevenen tartva az egyház missziós lendületét.

A megbeszélés a püspöki palotában elköltött szeretetvendégséggel ért véget.