Átadták az egyházmegyei érdemérmet a nagyváradi székesegyházban

Átadták az egyházmegyei érdemérmet a nagyváradi székesegyházban

2022. február 21.

Ötvenegy év kántori szolgálat és a tasnádi egyházközségben végzett áldozatos munkájának elismeréseként adta át Böcskei László megyés püspök A hit szolgálatában elnevezésű érdemérmet Czumbil Antalnak és családjának február 21-én, Boldog Bogdánffy Szilárd születésének 111. évfordulóján.

Az ünnepi alkalom a vértanú püspök emlékére és tiszteletére énekelt vesperással kezdődött, amelynek homíliájában a főpásztor többek között azt emelte ki, hogy nem kell a világ távoli részein keresni azokat a személyiségeket, akik „naggyá lettek, mert erős volt a hitük, és ez erősítette őket a tanúságtételben, de még a megpróbáltatások elviselésében is”. Ilyen ember volt a kommunizmus egyik áldozata, Boldog Szilárd püspök is, akinek nyomdokain járunk, aki életével a mai időkben is tanít bennünket.

A Ferenc pápa által meghirdetett szinodális úttal kapcsolatba hozva a főpásztor arra hívta fel a figyelmet, hogy az együtt haladásban is nagyszerű tanítónk lehet Szilárd püspök. Példája arra bátorít, hogy járjunk együtt a hivatásunk útján, hiszen minden hívő ember életében megmutatkozik a hívó szó: keressük Istent és vigyük el Őt másokhoz is. „Nagy felhívás Szilárd püspök részéről, hogy tudatosítsuk magunkban ezt a kiváló hivatást: Istennek szüksége van ránk.”  Szilárd püspök követendő példa számunkra abban is, hogy járjunk együtt és kitartóan a kihívások, a nagy megpróbáltatások útján! Ő „mindvégig együtt járt azzal az egyházzal, azzal a közösséggel, amely itt, a mi vidékünkön szenvedett, elszenvedte az üldöztetést. És bár nem sokat tehetett a börtönben ezért az egyházért, mégis kitartásával és helytállásával építette azt az egyházat, amelyet nem tudtak megdönti az ellenséges hatalmak. Így maradt ő hűséges az együttjárásban: nem adta meg magát a megalkuvásban, hanem kitartott hivatásában, küldetésében, hitében, hívei iránt és a Szentatya iránt is.”

Az ünnepi vesperást követően Pék Sándor esperes, egykori tasnádi plébános mutatta be az idei kitüntetett, felolvasta Ozsvát József jelenlegi plébános erre az alkalomra írt levelét, majd néhány személyes emléket idézett fel, amely Czumbil Antal tasnádi kántorhoz és családjához, valamit általuk az egész tasnádi közösséghez kapcsolódik. Megköszönve az éneket, a munkát, szolgálatot, derék erőfesztéseket, egyszerűséget, alázatot, az imát, a hátralévő időre nagyon sok erőt és egészséget kívánt, hogy „amíg az Úristen akarja tudjátok a tennivalókat megtenni, szolgálni egymást, illetve meglátni a lehetőségeket arra, hogyan legyen az, ami még van, nagyon szép”.

A kitüntetettet felesége, Mónika és a családja kísérte előre az érdemérem átvételére, majd nevében lánya, Bernadette mondott köszönetet és fejezte ki háláját édesapja életpályájáért.

Serbán Mária