Hamvazószerda

Hamvazószerda

2022. március 2.

Nagyböjt: a hit, a remény és a szeretet megújításának ideje. (Ferenc pápa)

2022. március 2-án, Hamvazószerdán kezdetét veszi a Húsvétot megelőző, negyven napot átölelő, Jézus Krisztus föltámadásának ünnepére felkészítő nagyböjti időszak. Hamvazószerda az elnevezését a bűnbánat és a vezeklés őskeresztény jeleként szolgáló hamuról kapta: az előző év Virágvasárnapján megszentelt barka hamujával a pap ezen a napon keresztet rajzol a hívek homlokára „Emlékezz, ember, hogy porból lettél és porrá leszel!” vagy „Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban!” szavak kíséretében.