Isten életem legszebb döntése

Isten életem legszebb döntése

2022. február 2.

vallomások a megszentelt élet világnapjának vigíliáján

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, február 2-án a megszentelt élet világnapját is ünnepeljük. Ebből az alkalomból „bekopogtunk” egyházmegyénk néhány szerzetesközösségébe azzal a kéréssel, hogy válaszoljanak arra, mit jelent számukra szerzetesnek lenni, valamint hogy fogalmazzák meg azt a szándékot, amelyet a hívek imáiba helyeznének ezen a napon.

Szerzetesnek lenni számomra ÉRINTÉS: megérintett az Isten s ketten utazunk tovább.

Szerzetesnek lenni hivatás: HIVAT+ÁS: Jézus naponta hivat és ás bennem, hogy felszínre kerüljenek mindazok az igazgyöngyök, amiket Atyám rejtett el belém.

Szerzetesnek lenni számomra TÁNCOT is jelent: Isten felkért táncolni – elbűvölt Ő meg a zenéje! – lejárt a zene, de megmaradt a tánc… s csak táncoljuk ketten, csendben, tovább!

Szerzetesnek lenni számomra annyi, mint KÖZÖSSÉG = KÖZÖS ÉG – és én arra vágyom, hogy ezt a közös Eget a Földre lehozzam.

Szerzetesnek lenni számomra KEGYELEM = KEGY+ELEM: nagy kegy Isten emberi eleme lenni.

Szerzetesnek lenni számomra azt is jelenti, hogy: Ő VAN NEKEM ÉS ÉN VAGYOK NEKI – jó kicsiny én-nek lenni a nagy Ő-ben.

Szerzetesnek lenni számomra DÖNTÉS-t is jelent: újra és újra Szerelmem mellett dönteni, olykor visszamenni a gyökerekhez, vagy még annál is korábbra, mert annyi a kínálat – és még meg sem kell rendelni – házhoz szállítják, mint a pizzát: becsomagolva, melegen és… még jó illata is van!

Szerzetesnek lenni számomra ŐRÜLT SZERETET: de nem az, hogy én szeretem az Istent, hanem, hogy Ő őrülten szeret engem, és én csak tátott szájjal bámulom, hogy mit is lehet ennyire szeretni bennem?

Szerzetesnek lenni olykor ELBÁTORTALANODÁS: amikor megkérdőjelezem, hogy valóban szüksége van rám a világnak, vagy éppen a közösségemnek – és ezt a kérdést felteszem az Istennek, de megvárom a válaszát is!

Szerzetesnek lenni olyan mint KÉT KÉZ: hol összesimulnak (összetett kezek), hol egymásba fonódnak (összekulcsolt kezek). Szerelmem a jobb kéz – a tökéletes –, én pedig a bal – aki balogul segítek neki, de… kiegészítjük egymást, mert ha bármelyékünk hiányozna, az ölelés suta lenne, a munka pedig béna. Összesimulunk, egymásba fonódunk, de el is engedjük egymást – mindenki végzi a maga feladatát.

Szerzetesnek lenni: SZEMÉLYES KAPCSOLAT – ami azt jelenti, hogy Jézustól indulok (reggeli elmélkedés, ima, szentmise) és Hozzá térek vissza (esti beszélgetés Vele).

Szerzetesnek lenni KERESÉS: József és Mária Jézust a tömegben keresték, de nem találtak Rá. Ne az emberek között, ne a tevékenységekben keressem Jézusomat, hanem Vele indulva, KETTEN érkezzünk az emberekhez, a tevékenységhez.

Szerzetesnek lenni számomra SZERZŐDÉS-t jelent, amit Jézus és én írtunk alá: Atyánk átvette, a Szentlélek lepecsételte, Égi Édesanyánk pedig a Mennyország széfjébe helyezte örök őrizetbe.

Szerzetesnek lenni FIGYELÉS-t is jelent: Istenre figyelek, de a Földön élek, a Földön dolgozok.

Szerzetesnek lenni annyi, mint KIRÁLYI JEGYES lenni: Krisztus Király, és mivel Ő király, akkor én királyi jegyes vagyok – méltatlanul de… az vagyok!

Szerzetesnek lenni számomra azt jelenti, ha életem újra kezdhetném, lehet sok mindent másképp csinálnék, de Szerelmem melletti döntésemen nem változtatnék, mert: ISTEN ÉLETEM LEGNAGYOBB, DE LEGSZEBB DÖNTÉSE!

A hívektől azt kérem, imádkozzanak új hivatásokért és a meglévőkért, hogy hűségesek maradjunk ahhoz a hivatáshoz, amellyel Krisztus ajándékozott meg minket. 

Fidelis nővér, Mallersdorfi Ferences Nővérek közössége

***

A vincés nővérek is nyitott szívvel fogadták kérdéseinket:

Szerafina nővér: Egy nagy lelki családnak lehetek a tagja, mely a szegények felkarolását végzi már évszázadok óta. Boldogsággal tölt el, hogy a számos jócselekedet között, amelyet nővéreink végeznek szerte a világon, ott van az is, amit én teszek nap mint nap. Így mintegy folytatjuk Jézus működését a világban.

Kérem imádkozzanak mindazokért, akik hitünk miatt megaláztatást, elutasítást, börtönt és megkínzatást kell elviseljenek. Több nővérünk töltötte az elmúlt hónapokat rácsok mögött Etiópiában, és nagy örömünkre imáink meghallgatásra leltek, mert január 15-én kiszabadultak. Azonban még nagyon sokan vannak fogságban hívők, papok, szerzetesek. Imádkozzunk értük, hogy az Úr adjon nekik erőt a kitartáshoz, hitük bátor megvallásához!

Vincencia nővér: A megszentelt élet számomra egy életforma, amire irántunk való szeretetből meghívott a jó Isten és amire én is viszont szeretettel válaszoltam, belépve egy testvéri közösségbe, ahol egy cél vezet minket: Krisztus szolgálata a szegényekben.

Kérem mindnyájatok imáját, hogy állhatatosak, kitartóak maradjunk a szent hivatásban mindhalálig! Köszönöm! – Veletek keresztény, értetek nővér.

Ágnes nővér: Számomra a hivatás egy felelet Jézus szeretetére és hívására. Egy olyan életforma, amely teljes rendelkezésre állást követel meg nap mint nap, valamint azt, hogy megértsem és elfogadjam Jézus akaratát az én életemben. Sokkal többet kapok, mint amennyit adok. Azért jó nővérnek lenni, mert nem én kell legyek a középpontban, hanem azok, akiket szolgálok.

A hívek imáját a családokért, a családok békességéért és a gyerekek igazi vallásos neveléséért szeretném kérni, mert ha egy gyerek már kiskorban megtapasztalja a szülők által Isten jóságát és szeretetét, akkor egész életében békességben tud élni Istennel és a környezetével.

Ecaterina nővér: Önmagam teljes átadás Krisztusnak, aki olyannak fogad el engem, amilyen vagyok, és megadja a szükséges kegyelmeket ahhoz, hogy kövessem Őt. 

Kérem, imádkozzanak értünk, hogy hűségesek tudjunk maradni hivatásunkban, hűségesek Krisztushoz. Hogy az Ő világosságában maradjunk, és hogy világosságot vigyünk a minket körülvévő világba.

Rafaella nővér: A szerzetesség nekem azt jelenti, hogy minél közelebb legyek Jézushoz az imádság és a szegények szolgálata által.

A megszentelt életet élőkért kérem az imát, hogy hűségesek maradjanak a meghívásukhoz egyszerűségben, engedelmességben és szeretetben.

Cecilia nővér: Számomra a szerzetesség azt jelenti, hogy szabadon, örömmel és igennel válaszoltam erre a meghívásra. Azért jó nővérnek lenni, mert a közös imák, a csend által közelebb érzem magam a jóságos Istenhez, és főleg azért, mert érzem az Ő jelenlétét, az Ő szeretetét és az Ő irgalmaságát.

Arra a szándékra  szeretném kérni a hívek imáit a Megszentelt Élet Világnapján, hogy továbbra is az Isteni  Gondviselésre tudjuk bízni magunkat, és imádkozzanak azért is, hogy a jó Isten ma is hívjon fiatalokat a megszentelt életre.

Blanka nővér: A jó Isten közelében, barátságában lehetek. Ő az, aki előbb szeretett, feltétel nélkül szeret most is és elfogad, bízik bennem, akkor is, amikor én kételkedem. Hálás vagyok Neki a szolgálatért, amit Vele végezhetek s amiben örömömet lelem. Hálás vagyok a nővérközösségért és barátokért, akikkel együtt könnyebb az úton haladni, hűséges maradni.

Imát szeretnék kérni, hogy Isten szeretetének és jóságának legyek a tanúja ebben a világban.

***

Az Élet Kenyere Közösség két tagja így vall Isten iránti elköteleződéséről:

Olyannak lenni, mint bárki más: szerethetem azt, Aki szeret.

Egy kicsit különcnek is, mert nem az a természetes, hogy valaki önként ilyeneket vállal, mint szegénység, engedelmesség, szüzesség. 

Közösséghez tartozni. Tiszta szívből örülök, mikor látom, hogy az Uramnak szeretői vannak!

Azért kérném a hívek imáit, hogy egyre inkább olyanokká váljunk, akikre hasonlítani akarnak, akik látnak!

Ungvári Ildikó Mária-Zsuzsanna nővér

A szerzetesség – vagy ahogy más nyelveken mondják: a megszentelt élet (vita consecrata, vie consacrée, …) – számomra azt jelenti, hogy még teljesebben Jézusnak adom magamat, az Ő jelenlétében élek: a család bensőségességét is az ővele való kapcsolatban élem meg.

Elfogadom, hogy Isten akarata – melyet leginkább az evangéliumokból ismerhetünk meg –, és annak a közösségnek az akarata, amelyhez tartozom, előbbre való a saját szempontjaimnál, vágyaimnál. Ez azért jó, mert a Biblia szavaiból visszaköszönnek nekem azok a célok, amelyeket már régóta igyekszem megvalósítani, és bár távolról sem tökéletesen, de azért valamennyire sikerült.

Kérem a hívek imáit, hogy a megszentelt életűek ki tudjanak tartani fogadalmaik mellett, egyre mélyebben át tudják élni Jézus szeretetét, és sugározni tudják azt nem csak szerzetestársaiknak, hanem a családosoknak, egyedülállóknak, keresőknek és még a hitetleneknek is.

(Egykori munkahelyemen volt olyan hitetlen kollégám, aki – nézetei ellenére – becsült engem, és nyugdíjba vonulásom után is megmaradt a kapcsolatunk.) És kérek imát azért is, hogy jobban tudjuk teljesíteni hivatásunkat a szegények felé: kapcsolatteremtés, segítségnyújtás és tanúságtétel által.

Mihálffy László testvér

***

Szőke Sándor lazarista atya: Szerzetesként nap mint nap megtapasztalom, hogy egy nagy családban élek, ahol odafigyelnek rám és ugyanezt el várják tőlem is. Istentől kapott hivatásunkat közösségben éljük meg egymást segítve, bátorítva.

Új papi és szerzetesi hivatásokért, valamint a már felszenteltek állhatatosságáért kérnék imát.

Vass Csaba lazarista atya: A szerzetesség számomra az életemet jelenti. Egy nagy család, ahol Isten közelében és jelenlétében próbálunk élni.

Az imákat jó szerzetesekért kérném.

Arra hívjuk Önöket, a megszentelt élet világnapján imádkozzunk szerzeteseinkért, adjunk hálát velük együtt kimondott „igen”-jükért, jelenlétükért, szolgálatukért, és kérjük a jó Istent újabb hivatásokért!

Szerdán, február 2-án a székesegyházunkban 17 órakor kezdődő szentmisén Böcskei László és Virgil Bercea püspök ismét együtt ünnepel a Nagyváradi Római Katolikus és a Görögkatolikus Egyházmegyék szerzeteseivel. A szentmisén Molnár Lehel SchP budapesti piarista szerzetes bátorítja majd a jelenlévőket.

„Minden «igen» gyümölcsöt hoz, mert egy nagyobb terv részévé válik, amelynek mi csak részleteit ragadjuk meg, de amelyet az isteni Művész ismer és megvalósít, hogy minden élet remekművé váljék.” (részlet Ferenc pápa leveléből, amit a papoknak és a szerzeteseknek címzett 2021-ben)