Jézus barátságra hív bennünket!

Jézus barátságra hív bennünket!

2022. március 19.

Március 19-én, Szent József ünnepén szervezte meg a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség az első Egyházmegyei Férfizarándoklatot: a közel 80 résztvevő Böcskei László megyés püspök vezetésével zarándokolt Máriaradnára. Az egyházmegye különböző településeiről érkezező zarándokok reggel 8 órakor indultak a Kanonok-sorról. Az út elején Tóth Attila Levente margittai plébános kihangsúlyozta, hogy egy zarándoklatot, annak fáradalmait fel lehet ajánlani valamilyen szándékra.
Máriaradnán a püspök úr várta a csapatot és bevezette őket a kolostor előadótermébe, ahol egy rövid idézetet olvasott fel a plébániákra kiküldött meghívóból, kiemelve, hogy a férfi döntő szerepet játszik a család életében. Tudatában kell legyen és tudatosítania kell, hogy nemcsak a családban, de az egyházban is fontos szerepe van. A feladata, hogy rajta keresztül a hit üzenete eljusson minden emberhez.
Ezt követően Orosz István atya, a Máriapócsi kegytemplom igazgatója tartott előadást, tanúságtételt. Azzal a kérdéssel kezdte előadását, hogy alapvetően nincs különbség a férfi vagy nő hivatása között: mindkettőjük fő feladata, hogy eljussanak Isten országába.
Isten a maga képére teremtette az embert, és feladatot kapott, hogy hasonló legyen Istenhez. A keresztségben Krisztushoz kapcsolódik, krisztusivá válik, Krisztus útján kell járjon, és ez nem egy diadalmenet. A férfi útja sokszor a vértanúság útja, ami nem elsősorban nagy tetteket jelent, hanem inkább a hétköznapok vértanúságát.


Jézus Krisztus külső tulajdonságairól nem sokat tudunk, de belső tulajdonságairól annál többet: költői lélek volt, aki szépen tudott beszélni az ég madarairól. Ugyanakkor realista is volt, a hétköznapi életből vette a példáit pl. a magvetőről szóló példabeszédet. Aszkéta életet élt, de társasági ember is volt. Úgy tudott beszélni, hogy akik hallgatták megfeledkeztek önmagukról, az ételről, a hétköznapi kötelezettségeikről. Hozzá hasonlóan a férfi is néha érzékeny kell legyen, máskor határozott, remete, ugyanakkor társasági ember.


Az előadó ezután öt fontos dologra hívta fel a jelenlévő férfiak figyelmét:

  • az anyagiak: „Tanuljunk meg függetlenek maradni a pénztől (Kárpátalján az ördög ganajának hívják a pénzt).’
  • a teremtett világ. „Felelős vagyok a környezetemért, oda kell figyelnem a környezetemre”
  • a félelem: „Minden körülmény között bízzam magam Istenre, hiszen semmi sem történik, amit Isten ne tudna az üdvösségemre fordítani.”
  • az imádság: „Nem csak az számít, hogy mit mondok az imában, hanem az is, hogy miként vagyok jelen. Naponta kell építsem a kapcsolatot Istennel.”
  • a szexualitás: „A férfi és a nő együtt Isten képe. Ösztönösség helyett tudatosságra kell törekednünk.”

Az előadást követő szentmisén Böcskei László megyés püspök örömét fejezte ki, hogy Szent József ünnepén, a Szűz Anya lábainál ünnepelhetünk. Szent József egyik fontos tulajdonsága, hogy át tudta engedni magát Isten akaratának. A mai idők férfiját is ez kell jellemezze, hogy követendő jellé tudjon válni családja, közössége körében.

Orosz István homíliájában két ikont állított a jelenlévők elé: egy karácsonyi ikont, amelyen Szent József is szerepel, de nem ő van a középpontban, hanem Mária és Jézus. Házasságban élők tudják, hogy a fontos döntéseket sokszor az asszony hozza meg. Ilyenkor a férfi a háttérben kell maradjon. De vannak olyan helyzetek is, amikor Isten szavára a férfi kell olyan döntést hozzon, ami az egész család életét befolyásolja. „Ha a férfi hiteles keresztény életet él, az egész családját Isten akarata szerint tudja vezeti.” – hangsúlyozta az előadó.

Megértjük Szent József gyötrődését, hisz olyan történetbe csöppent, amit épeszű embernek nehéz elfogadni: nem ő a gyermek fizikai apja. Van lehetősége logikus döntést hozni, de nem így tesz, mert „szeretni logikátlanul kell”. Olyan feladatot vállal, ami őt messze meghaladja, és rábízza magát Isten gondviselésére.

A második ikon Menas apátot ábrázolja, aki Jézussal harmóniában, jó barátságban van. „Erre a barátságra hív mindannyiunkat Jézus!” – zárta gondolatait Orosz István atya

A szentmisét közös ebéd, majd keresztúti ájtatosság követte, a zarándoklat pedig borkóstolóval zárult a ménesi borászatnál.

Lázár Tamás, Margitta