Lourdes-i Szent Szűz, betegek gyógyítója, könyörögj érettünk!

Lourdes-i Szent Szűz, betegek gyógyítója, könyörögj érettünk!

2022. február 11.

Az utóbbi években úgy érezhettük mintha közelebb jött volna hozzánk a betegség. Rá kellett döbbennünk arra, hogy magunk, szeretteink, környezetünk törékenysége hozzátartozik az életünkhöz. 1992-ben, harminc évvel ezelőtt Szent II. János Pál pápa kezdeményezte, hogy február 11., a Szűzanya első Lourdes-i jelenésének napja legyen a betegek világnapja, amelyen figyelmünket különösen is a betegek és az őket gondozó személyek felé irányítjuk.  A mindenkori Szentatya külön üzenetben szól ezen a napon a világ betegeihez.

Az idei pápai üzenet (https://www.vaticannews.va/hu/papa/news/2022-01/ferenc-papa-betegek-30-vilagnapja-uzenet.html) címe: „Legyetek hát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas (Lk 6,36). Szeretettel álljunk a szenvedők mellé”. Ferenc pápa az irgalmasság, a szeretet, a gondoskodás, a vigasztalás fontosságát emeli ki, megszólítva a betegeket segítő orvosokat, ápolókat és mindannyiunkat.

Ezen a napon imádságainkban gondoljunk mindazokra, akiknek a betegség nehéz terhe kíséri a mindennapjaikat – idősekét, sokszor fiatalokét. A februári elsőpéntek alkalmával egy tasnádi elsőpéntekes beteg osztotta meg gondolatait plébánosával: 86 éves, 2018 óta ágyban fekvő, műtétek után térdtől lefelé nem érzi a lábait, gyakori fájdalmait nehezen viseli, de a legnehezebb a magányt elviselnie. Nagyon sokat jelent neki, ha valaki meglátogatja, és sokat segít a Mária Rádió hallgatása, nem perlekedik már Istennel, elfogadja betegségét. Azt üzeni betegtársainak, imádkozzanak, mert a jó Isten megadja a lelki erőt. Ő minden örömét és boldogságát az imában találja. Van időm itt másokért imádkozni, és szeretek is másokért imádkozni, ez az én szolgálatom – mondja.  Ugyanakkor foglaljuk imádságainkba azokat is, akiket Ferenc pápa az irgalmas szeretet tanúinak nevez, „akikkel a betegek találkoznak fájdalmas pillanataikban, akik mellettük állnak, sebeikre a vigasz olaját és a remény borát öntik”. Az ő szolgálatuk nem más, mint hogy Isten kinyújtott kezei legyenek beteg embertársaik számára, akik az ő jelenlétükből, odafordulásukból merítenek erőt, reménységet.

Február 11-én, a betegek világnapján, imádkozzunk kedves betegeinkért és a világ szenvedőiért, kérve a Szűzanya közbenjárását:

Lourdes-i Szent Szűz, betegek gyógyítója, könyörögj érettünk!

Serbán Mária