Regi HU

Egyházmegyénk Románia északnyugati részén helyezkedik el, politikai-közigazgatási tekintetben Bihar megye egészét (egyetlen község kivételével), Szilágy megye mintegy kétharmad részét (a Meszes hegységtől nyugatra és északra lévő területeket), továbbá Arad, Szatmár és Máramaros megyék egy-egy kisebb szegletét foglalja magában.

Egyházi tekintetben délről a Temesvári, északról a Szatmári Egyházmegye határolja, keleti szomszédja a Gyulafehérvári Főegyházmegye. Nyugati irányban a Magyarország területén lévő Szeged-Csanádi és Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyékkel határos.