Székesegyház

Plébános: FODOR József, általános helynök, pápai prelátus, nagyprépost
Kisegítő lelkészek: PÁLOS István, Dr. Kovács F. Zsolt
Karnagy: Dr. KRISTÓFI János
Kántor: OLÁH Gabriella
Sekrestyések: BORTOS Péter, INCZE Katalin, KOZÁK Terézia
Idegenvezető: TŐTÖS Zsolt

EGYHÁZMEGYEI HIVATALOK ÉS HIVATALNOKOK

A püspökség székhelye Szent László uralkodásának idején került át Biharról Nagyváradra. A székesegyház épületének formáját és építéstörténetének részleteit sajnos nem ismerjük pontosan. A kutatások eddigi eredményei alapján úgy tűnik, hogy az első, román stílusú székesegyház a Szent király halálakor már állt, bár teljes mértékben még nem készült el. Formai szempontból valószínű, hogy bazilikás elrendezésű, háromhajós templom lehetett.

Tornyait később, a XII. és XIII. századok fordulóján építhették, ezek stílusa már a gótika irányába mutatott. A XIV. századi átépítését követően a templom teljes egésze gótikus formát öltött. Miután a protestáns Varkocs Tamás 1557-ben bevette Váradot, a székes-egyház állaga egyre romlott, olyannyira, hogy romos állapota miatt 1614-ben Bethlen Gábor lebontatta. Alapfalai ma már csak régészeti ásatások nyomán láthatóak.

A Szent László király által alapított középkori székesegyház a messze földön híres istenítéletek, az úgynevezett tüzesvaspróbák színhelye volt a XII-XII. században. Ennek során a vádlottak vagy a peres felek egy tűzben felhevített vasgolyót kellett hordozzanak néhány lépésen át, majd kezüket bekötözve három nap után, a káptalan tagjai a seb állapotából és a gyógyulás mértékéből következtettek a per alatt álló személy bűnösségére.

képgaléria

A székesegyház elérhetőségei

CÍm

Nagyvárad / Oradea – 410161, Kanonok sor / str. Şirul Canonicilor nr.7

tel./fax

0259 418 235
0757 061 858