Belényes

Szentháromság Római Katolikus Plébánia Belényes

Belényes

Templombúcsú: Szentháromság Vasárnapja
Történelem:

Ősi plébániáját 1712-ben állította vissza Csáky Imre püspök. Római katolikus uradalmi központként és egyúttal a belényesi medence katolikus szórványainak központjaként a 18. század folyamán a püspökség fokozott figyelmét és törődését élvezte. Rendkívüli művészeti értéket képviselő templomát – melynek felszerelése is igen gazdag – Forgách Pál püspök építtette 1752-től. 1778-tól kegyura a nagyváradi görög katolikus püspök lett (az uradalom átcsatolásával együtt).

Statisztikai adatok:

Hívek száma: 1813-ban 401 (szórványaival együtt 417), 1896-ban 602 (szórványaival együtt 790), 1931-ben 628 (szórványaival együtt 832).
Nyelve: magyar, csekély részben román

Postacím:

415200 – BEIUŞ Samuil Vulcan 13.
E-mail: beius@varad.org

Telefon: 744797361

Plébános: