Bihardiószeg

Szűz Mária Királynő Római Katolikus Plébánia Bihardiószeg

Bihardiószeg

Templombúcsú: augusztus 22.
Történelem:

A török hódoltság után az itt birtokokat szerző Breuner és Dietrichstein családok uradalmi központjában kisebb katolikus közösség alakult, mely majd csak a 19. század második felére vált jelentősebbé. A ma is létező plébániaépületet 1725-ben építették a földesurak, uradalmi káplánság céljaira. A zömmel németajkú hívek pasztorációját 1727-től a váradi kolostoruk kötelékébe tartozó kapucinus atyák láttak el 1772-ig. Ekkor létesült a plébánia, melyet egyházmegyés világi papok vezettek és melynek közössége a 19. századra magyarajkúvá vált. Templomát 1936-ban építették, mindaddig az uradalmi kastélyban lévő kápolna volt a misézőhely. Kegyurai a helyi birtokos családok voltak.

Statisztikai adatok:

Hívek száma: 1813-ban 144 (szórványaival együtt 227), 1896-ban 320 (szórványaival együtt 678), 1931-ben 468 (szórványaival együtt 644).
Nyelve: magyar

Postacím:

417235 – DIOSIG Argeşului 20.
E-mail: bihardioszeg@varad.org

Telefon: 0259/350169

Plébános: