Királydaróc

Szent István Római Katolikus Plébánia Királydaróc

Királydaróc

Templombúcsú: augusztus 20.
Történelem:

Plébániáját 1758-ban alapították, híveinek nagyobb része sváb telepesek leszármazottja, kik idővel elmagyarosodtak. Templomát ugyanakkor kezdték építeni.

Statisztikai adatok:

Hívek száma: 1813-ban 361 (szórványaival együtt 380), 1896-ban 784 (szórványaival együtt 950), 1931-ben 761 (szórványaival együtt 1114).
Nyelve: magyar

Postacím:

447105 – CRAIDOROLŢ 38.

Telefon:

Plébános: