Kraszna

Szűz Mária Neve Római Katolikus Plébánia Kraszna

Kraszna

Templombúcsú: szeptember 12.
Történelem:

A református többségű nagyközség maroknyi katolikus közössége számára a 18. század végén az itt birtokos nagyajtai Cserey Farkas építtetett kápolnát, melyben többnyire szerzetes rendi uradalmi káplánok szolgáltak. 1836-tól káplánság, melyet egyházmegyés papok látták el. Temploma 1858-ban épült.

Statisztikai adatok:

Hívek száma: 1813-ban 117, 1896-ban 258 (szórványaival együtt 424), 1931-ben 221.
Nyelve: magyar

Postacím:

457085 – CRASNA 27.
E-mail: kraszna@varad.org

Telefon: 0260/670508

Plébános:

Segédlelkész: