Organe diecezale

Senatul preoţesc

Membri aleşi:

NAGY Tibor 
paroh

MIHÁLY Balázs 
paroh

KUGLIS Gábor 
paroh

Dr. LŐRINCZ Ferenc Károly Ottó
protopop-canonic

SZŰCS Attila
paroh

OZSVÁTH József 
paroh

VASS Csaba CM 
călugăr, paroh

Membri numiţi:

Dr. KOVÁCS Ferencz Zsolt
director de cancelarie

MÂRŢ Mihai
paroh

MERCSAK Anton
paroh

PÉK Sándor
paroh

SZABÓ Ervin
directorul spiritual al Liceului Romano-Catolic Szent László

 

Membri din oficiu:

Msgr. FODOR József
vicar general

Dr. FÜGEDY Antal Levente
vicar judiciar

Colegiul Consilierilor

pe dieceză, această funcţie este îndeplinită de capitulul episcopal.

Mons. Fodor József, prelat

Pr. Kiss Albert, arhidiaconul Catedralei

Pr. Pálos István, arhidiaconul Crasnei

Pr. Rajna József, arhidiaconul Sălajului

Pr. Lőrincz Ottó,  canonic teolog

Pr. Májernyik Mihály, canonic teolog

Pr. Kóhr Balázs, preot de penitenciar

 

Responsabili domenii pastorale

consiliere vocaţională: Pr. Pék Sándor, paroh

cateheză: Pr. Kiss Albert, arhidiacon-canonic

ecumenism: Pr. Lőrincz Ferenc Ottó, protopop-canonic

migraţie: Varga Sándor, paroh

misionariat: Kruzslitz Imre, paroh

pastoraţie penitenciară: Jitaru Szél Antal,paroh

tineret: Oros Tibor Roland

 

Tribunalul Diecezan

dr. Fügedy Antal Levente vicar judiciar
Kiss Albert judecător
Mârț Mihai judecător
Mészáros Antal judecător
Mlinárcsik Ján judecător
Pálos István defensor matrimonial
dr. Lőrincz Ferenc Károly Ottó procuror
Nagy Tibor avocat
Varga Sándor notar consistorial

 

Responsabili protecția datelor personale

Vakon Zsolt, responsabil de protecție a datelor personale
Veres Kármen, operatorul de date al oficiului episcopal
Csorba Sándor, operatorul de date a deiecezei

tel: 0259411180, e-mail: adatvedelem@varad.org