Memoria Sfântului Ladislau în lumea laică. Cărți, imagini, insigne, decorații și cărți poștale ilustrate din Colecția Kiss Gábor Iván

 1. CARTE POȘTALĂ ILUSTRATĂ. Than Mór: Sf. Ladislau acceptă comanda armatei cruciate. Sfârșitul secolului al XIX-lea.

 

 1. CARTE POȘTALĂ ILUSTRATĂ. Din seria Légrády Sándor: Sfinții dinastiei Arpadiene.

 

 1. CARTE POȘTALĂ ILUSTRATĂ CU IMAGINEA SFÂNTULUI LADISLAU. Tipărită cu ocazia anului jubiliar Sf. Emeric (1930). Design: Mátainé Helbing Aranka.

 

 1. PREMIU SPORTIV CU IMAGINEA SFÂNTULUI LADISLAU. Anii 1940. Design: Berán Lajos.

 

 1. VOLUM DE POEZII. Garay János, Szent László. Történeti költemény (Sf. Ladislau. Poem istoric). Pest, 1856.

 

 1. INSIGNA ANULUI SF. LADISLAU (1942) APLICATĂ PE MARMURĂ. Design: Musti Viktor.

 

 1. PLACHETA MEMORIALĂ A SOCIETĂȚII SF. LADISLAU DIN SAO PAOLO (BRAZILIA).

 

 1. BROȘURĂ CU PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII SF. LADISLAU (3-10. MAI 1942).

 

 1. CARTE POȘTALĂ ILUSTRATĂ. PIAȚA ȘI STATUIA SF. LADISLAU DIN ORADEA. Anii 1940.

 

 1. Bánóczi József, Szent László lovasszobra Nagyváradon (Statuia ecvestră a Sf. Ladislau de la Oradea). Budapest, 1910.

 

 1. INSIGNA GIMNAZIULUI SF. LADISALU DIN BUDAPESTA. Anii 1940.

 

 1. INSIGNELE ANULUI JUBILIAR SF. LADISLAU DIN 1942.

 

 1. MEDALIE COMEMORATIVĂ SF. LADISLAU. Bronz. 1892.

 

 1. MEDALII SF. LADISLAU. Anii 1940. Design: Beck. Ö. Fülöp.

 

 1. MEDALII COMEMORATIVE PENTRU ANUL JUBILIAR SF. LADISLAU (1942). Design: Musti Viktor.

 

 1. MEDALIE SFÂNTUL LADISLAU. Bronz. 1892.

 

 1. INSIGNA ȘCOLII GENERALE ROMANO-CATOLICE PENTRU BĂIEȚI „SF. LADISLAU” DIN GYŐRNÁDORVÁROS. Anii 1930.

 

 1. MEDALII RELIGIOASE CU IMAGINEA SF. LADISLAU.

 

 1. CARTE POȘTALĂ ILUSTRATĂ PENTRU ANUL JUBILIAR SF. LADISLAU (1942). Publicat de Oficiul Turistic al Oradiei.

 

 1. CARTE POȘTALĂ ILUSTRATĂ. Piața și statuia Sf. Ladislau. 1942.

 

 1. PREMIU SPORTIV. PREMIUL SF. LADISLAU 1940-41.

 

 1. INSIGNELE GIMNAZIULUI SF. LADISLAU DIN BUDAPESTA. Anii 1940.

 

 1. ORDINUL SF. LADISLAU AL MINISTERULUI DE INTERNE A REPUBLICII UNGARE.

 

 1. CARTE POȘTALĂ ILUSTRATĂ. RUGĂCIUNEA SF. LADISLAU. Începutul secolului XX.

 

 1. Dr. Toldy László, Szent László király élete (Viața regelui Sf. Ladislau). Budapest, 1874.

 

 1. Dr. Karácsonyi János, Szent László király élete (Viața regelui Sf. Ladislau). Budapest, 1926.

 

 1. Dr. Czobor Béla, Szent László király ereklyetartó mellszobra (Bustul relicvar al Sf. Ladislau), Budapest, 1900.

 

28-29. CĂRȚI POȘTALE ILUSTRATE CU IMAGINI ALE SFÂNTULUI LADISLAU PENTRU ANUL JUBILIAR SF. EMERIC (1930).

 

 1. CARTE POȘTALĂ ILUSTRATĂ. Sf. Ladislau scoate apă din stâncă. Sfârșitul secolului al XIX-lea.