az egyházmegye
területi beosztása

A. Székesegyházi Főesperesség

I. Váradi esperesi kerület

 1. Várad – Székesegyház
2. Várad – Olaszi
(Premontrei prépostság temploma)
(Irgalmasrendiek temploma)
(Orsolyiták temploma)
3. Várad – Újváros (Szent László)
4. Várad – Szőllős
5. Várad – Velence
6. Várad – Szent József telep
7. Várad – Szent Katalin telep
8. Várad – Kapucinus (Szűz Mária)
9. Várad – Ősi
10. Várad – Vár
11. Biharpüspöki

II. Várad-környéki esperesi kerület

1. Bihar
2. Élesd
3. Fugyivásárhely
4. Hegyközcsatár
5. Hegyköztóttelek
6. Köröstarján
7. Magyarcséke
8. Mezőtelegd
9. Szalárd
10. Sólyomkővár
11. Váradszentmárton
12. Újpalota
13. Sárán

III. Margittai esperesi kerület

1. Almásfegyvernek
2. Baromlak – Verzár
3. Bodonos
4. Margitta
5. Micske
6. Monospetri
7. Szalacs
8. Szentjobb

IV. Székelyhídi esperesi kerület

1. Asszonyvására
2. Bihardiószeg
3. Éradony
4. Érkeserű
5. Érmihályfalva
6. Érsemjén
7. Székelyhíd

V. Tenkei esperesi kerület

1. Belényes
2. Bél
3. Bélfenyér
4. Biharsályi
5. Mezőbikács
6. Nagyszalonta
7. Tenke
8. Rézbánya

B. Krasznai
Főesperesség

VI. Szilágysomlyói esperesi kerület

1. Berettyószéplak
2. Kárásztelek
3. Kraszna
4. Magyarpatak
5. Selymesilosva
6. Sülelmed
7. Szilágycseh
8. Szilágysomlyó
9. Zilah
10. Zsibó

C. Közép-Szolnoki
Főesperesség

VII. Tasnádi esperesi kerület

 1. Ady Endre (Érmindszent)
2. Királydaróc
3. Tasnád
4. Tasnádszántó