az egyházmegye
területi beosztása

A. Székesegyházi Főesperesség

I. Váradi ESPERESI KERÜLET

 1. Várad – Székesegyház
2. Várad – Olaszi
(Premontrei prépostság temploma)
(Irgalmasrendiek temploma)
(Orsolyiták temploma)
3. Várad – Újváros (Szent László)
4. Várad – Szőllős
5. Várad – Velence
6. Várad – Szent József telep
7. Várad – Szent Katalin telep
8. Várad – Kapucinus (Szűz Mária)
9. Várad – Ősi
10. Várad – Vár
11. Biharpüspöki

II. BiharI ESPERESI KERÜLET

 1. Belényes
 2. Bél
 3. Bélfenyér
 4. Bihar
 5. Biharsályi
 6. Fugyivásárhely
 7. Hegyközcsatár
 8. Hegyköztóttelek
 9. Köröstarján
 10. Magyarcséke
 11. Mezőbikács
 12. Nagyszalonta
 13. Rézbánya
 14. Szalárd
 15. Tenke
 16. Újpalota
 17. Váradszentmárton

B. Krasznai Főesperesség

III. Élesdi esperesi kerület

1. Baromlak
2. Berettyószéplak
3. Bodonos
4. Élesd
5. Magyarpatak
6. Mezőtelegd
7. Sárán
8. Sólyomkővár
9. Madarász

IV. Érmelléki esperesi kerület

1. Almásfegyvernek
2. Asszonyvására
3. Bihardiószeg
4. Éradony
5. Érkeserű
6. Érmihályfalva
7. Érsemjén
8. Margitta
9. Micske
10. Monospetri
11. Szalacs
12. Szentjobb
13. Székelyhíd

V. SZILÁGYSOMLYÓI ESPERESI KERÜLET

1. Érmindszent
2. Kárásztelek
3. Királydaróc
4. Kraszna
5. Selymesilosva
6. Szilágycseh
7. Szilágysomlyó
8. Sülelmed
9. Tasnád
10. Tasnádszántó
11. Zilah
12. Zsibó