Sajtóközlemények

Sajtóközlemények

2023. január 1.

Szállást keres a Szent Család

2023. december 5-én, kedden, reggel 7.30 órakor a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum kápolnájában Böcskei László megyéspüspök megáldja azt a Szent Család ikont, amely a Szállást keres a Szent Család adventi népi ájtatosság keretében végigjárja az egyházmegye plébániáit, és december 22-én érkezik vissza a főpásztorhoz a püspöki palotába. Az Szent Család útját az egyházmegye plébániáin és tanintézményeiben szolgáló hitoktatók biztosítják.

Kiállítás a püspöki palotában

2023. december 7-én, csütörtökön, 17 órakor a Bihari Kézművesek Egyesületének kezdeményezésére, a Manus Pulchrae Egyesület, a nagyszalontai Sinka István Kézműves Kör és a magyarországi Bihari Népművészeti Egyesület tagjai és önkéntesei közreműködésével természetes karácsonyi díszekből nyílik kiállítás a püspöki palota előterében. A fa, mézeskalács, szalma, gyöngy, csuhé, textil, üveg, agyag, kerámia, nemez és szalvéta felhasználásával készült tárgyakat 2024 vízkeresztjéig lehet megtekinteni.

Szeplőtelen Fogantatás ünnepe

December 8. a katolikus naptárban Szeplőtelen Fogantatás ünnepe. Az egyház tanítása szerint Szűz Mária Jézus Krisztus érdemeire való tekintettel, léte első pillanatától kezdve megkapta Istentől a megszentelő kegyelmet, s ezért nem volt alávetve annak az állapotnak, amelyet áteredő bűnnek nevezünk. Ezt a hittételt hirdette ki az Egyház 1854-ben. 2023. december 8-án, pénteken a nagyváradi római katolikus székesegyházban 8, 10, 11.30 és 18 órakor kezdődnek a szentmisék.

Templombúcsú Várad-Velencén

2023. december 8-án, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén tartják a várad-velencei plébániatemplom búcsúját. A 18 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa Láber Ferenc várad-őssi plébános, szónoka pedig Majoros Tibor állandó diakónus lesz.

Gyémántmise a székesegyházban

„Legyetek befogadóak, legyetek tanúi az evangélium ígéretének, de mindenekelőtt legyetek az imádság emberei!” (Ferenc pápa szavai a magyar papokhoz) 2023. december 9-én, szombaton, 12 órakor Mészáros Antal nyugalmazott plébános a székesegyházban mutatja be gyémántmiséjét, hálát adva a hatvan évnyi papi szolgálat kegyelmeiért. Az idén 84 éves lelkipásztort 1963. december 8-án Márton Áron szentelt pappá a gyulafehérvári püspöki kápolnában. Papként szolgált a várad-újvárosi, várad-olaszi, várad-őssi, a micskei és az almásfegyverneki plébánián.

Jótékonysági Adventi Vásár 2023

2023. december 9-én, szombaton, 14 órától a nagyváradi egyházmegye különböző vidékein élő közösségek népesítik majd be a székesegyház és a püspöki palota előtti teret, hogy az általuk készített kézműves termékeket jótékonysági célra kínálják fel, a Bonitas Speciális Oktatási Központ és az Élet Autizmussal Egyesület támogatására. A különböző anyag-, szín- vagy ízvilággal bíró és szépen csomagolt termékek többet jelentenek egyszerű ajándéktárgyaknál, hiszen bennük a kreatív szeretet apró gesztusai öltenek testet. Szeretettel hívjuk és várjuk mindazokat, akik a karácsony felé vezető úton érzik a találkozások, a közösség, az együtt töltött idő felbecsülhetetlen értékét, és szeretnének kilépni a hétköznapok szürkeségéből.

Gyertyagyújtás a székesegyház előtti téren

2023. december 9-én, szombaton, 18 órakor a második gyertya lángja is fellobban a székesegyház előtt felállított adventi koszorún. Böcskei László megyéspüspök vezetésével a jelenlévők ez alkalommal a speciális oktatási intézményekben tanuló diákokért és nevelőikért imádkoznak. A Nagyváradi Római Katolikus Püspökségebben az évben „Legyen világosság!” (Ter 1,3) mottóval hirdette meg azt az adventi imaláncot, amelyhez az ünnepi készületben bárki csatlakozhat.

Hitoktatók pedagógiai köre a püspöki palotában

„A hitoktatás legyen szenvedélyes és kreatív, a Szentlélek erejével.” (Ferenc pápa) 2023. november 28-án, kedden 12-15 óra között a püspöki palotában tartják a Bihar megyében szolgálatot teljesítő hitoktatók pedagógiai körét. Az eseményen több mint száz, különböző felekezetű hitoktató vesz részt.  

Ökumenikus ifjúsági lelkinap a püspöki palotában

2023. december 2-án, advent I. vasárnapjának előestéjén „Egy lángot adok” címmel a püspöki palota alagsorában szervez ökumenikus lelki programot a város 14-25 év közötti, keresztény fiataljainak a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség. Az eseményre meghívást kaptak azok a fiatalok, akik ebben az évben részesültek a bérmálás szentségében, illetve azok is, akik előreláthatólag a jövő évben fognak bérmálkozni. A reggeltől estig tartó programon részt vesznek a gyulafehérvári Főegyházmegyei Ifjúsági

Főlelkészség munkatársai is. A fiatalok 18 órakor közösen gyújtják meg az adventi koszorú első gyertyáját a székesegyház előtti téren.

Gyertyagyújtás a székesegyház előtti téren

2023. december 2-án, 18 órakor, advent első vasárnapjának előestéjén, a Nagyváradi Római Katolikus Székesegyház előtt felállított adventi koszorún is fellobban az első gyertya lángja. A Böcskei László megyéspüspök által vezetett szertartáson a jelenlévők a fiatalokért fognak imádkozni, hogy minden helyzetben a hit őrzői, a reménység magvetői és Isten szeretetének a jelei legyenek ebben a megosztott, háborgó világban.

Magyar püspökök lelkigyakorlata

2023. november 20. és 24. között tartják Leányfalun, a Szent Gellért Lelkigyakorlatos Házban a magyar püspökök szokásos lelkigyakorlatát. A lelkigyakorlatot Bátor Botond pálos szerzetes vezeti. Ezen alkalommal is a püspökök imádkoznak Jézus Krisztushoz a békéért Európában és a világban. Hívják keresztény testvéreiket és minden jóakaratú embert, hogy együtt kérjék Szűz Mária, a Béke Királynője közbenjárását az egyetértés és a békesség ajándékáért. A lelkigyakorlaton részt vesz Böcskei László megyéspüspök is.

Taizéi ima a Barátok templomában

2023. november 22-én, szerdán, 19 órától Nagyvárad fiataljai a Barátok templomában imádkoznak a békéért egy taizéi imaóra keretében. Az eseményen részt vesz a taizéi közösség küldötte, aki meghívást intéz a fiatalokhoz a 2023. december 28. és 2024. január 1. között Ljubljanában tartandó európai találkozóra. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a közös imára nyelvi és felekezeti hovatartozástól függetlenül.

Egyházmegyei kórustalálkozó Nagyváradon

„Az egyetemes egyház zenei hagyománya fölbecsülhetetlen értékű kincs.“ (SC 112) Ilyen megfontolásból Szent Cecíliának, az egyházzene védőszentéjnek ünnepét követő szombaton, 2023. november 25-én, 10-13 óra között a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség a székesegyházbanújra megszervezi a plébániai kórusok egyházmegyei találkozóját. Egyházi kultúránk talán a legtöbbekhez elérő részét az egyházzene képezi, amely azért is bír különös értékkel, mert a liturgián kívül, önállóan is megállja helyét, felkeltve hívő és akár nem hívő szomját, hogy elinduljon az élő víz forrásához. Ezért a szervezők nagy szeretettel várnak minden érdeklődőt az eseményre.

Krisztus Király ünnepe a székesegyházban

„Az ő országa igazság és élet, kegyelem és szentség, igazságosság, szeretet és béke!” (Krisztus Király ünnepének prefációja) Az egyházi évet Krisztusnak, a világmindenség királyának ünnepe zárja, amit XI. Piusz pápa rendelt el 1925-ben. 2023. november 26-án, 11 órakor Böcskei László megyéspüspök mutat be szentmisét a nagyváradi székesegyházban. Ezen kívül 8 és 18 órakor is lesznek szentmisék a székesegyházban.

A székesegyház orgonájának megáldása és orgonakoncert

2023. november 26-án, vasárnap, Krisztusnak, a világmindenség királyának ünnepén, a 11 órakor kezdődő szentmise keretében Böcskei László megyéspüspök megáldja a Nagyváradi Római Katolikus Székesegyház felújított orgonáját, majd 19 órakor Judith Triffelner-Spalt, a salzburgi székesegyház orgonistája koncertezik a Mária Terézia által adományozott hangszeren.

A papi szenátus ülése

2023. november 14-én, kedden, 11 órától Böcskei László megyéspüspök megbeszélést folytat az egyházmegye papi szenátusának tagjaival a püspöki palota üléstermében.

Egymillió csillag a gyermekekért

A római katolikus Caritas Catolica és a görögkatolikus Caritas Eparhial szeretettel meghív mindenkit, hogy vegyen részt 2023. november 16-án, csütörtökön, 18.30-tól, a nagyváradi római katolikus székesegyház előtti téren az immár hagyományossá vált Egymillió csillag elnevezésű rendezvényre. Az esemény keretében egy közös imával és egy mécses szimbolikus meggyújtásával fejezzük ki együttérzésünket a nélkülöző, illetve társadalmi kirekesztettségben élő gyermekek iránt, akik a két segélyszervezet délutáni oktatási programját látogatják.

Szent Erzsébet-gyűjtés

2023. november 19-én, vasárnap, Szent Erzsébet ünnepén jótékonysági célú gyűjtést szerveznek a nagyváradi egyházmegye templomaiban is. Ebben az évben a befolyt összeget az Alzheimer-kórral élők megsegítésére, illetve a betegség elleni küzdelem támogatására fordítják. Aki szeretne jótékony célra adakozni, leadhatja adományát a saját templomában a vasárnapi mise keretében, vagy bármikor a hét folyamán a helyi plébániai közösségben. Adományokat ugyanakkor le lehet adni személyesen a Caritas Catolica pénztáránál is, hétköznaponként 9–13 óra között (Ion Creangă tér, 2. szám, Nagyvárad), vagy banki átutalással a RO58BTRL00501205736672XX számlaszámra.

Díszdoktor avatása Kolozsváron

2023. november 17-én, pénteken a Babeș-Bolyai Tudományegyetem díszdoktori címet adományoz a jezsuita rend generálisának, Fr. Arturo Marcelino Sosa Abascal S. J. atyának Kolozsváron, az egyetem főépületének Aula Magna dísztermében. A 10 órakor kezdődő ünnepségen részt vesz Böcskei László megyéspüspök is.

Szent Márton-lámpások a püspöki palota kertjében  

2023. november 9-én, Szent Márton ünnepét megelőző csütörtökön, 17 órakor a Friedrich Schiller Német Tannyelvű Elméleti Líceum és a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai saját készítésű lámpásaikkal, szüleik és tanáraik kíséretében érkeznek a székesegyház előtti térre, ahol Böcskei László megyéspüspök fogadja őket. A diákok Tours-i Szent Márton püspök példáját követve a rászorulókat segítve, égő lámpással a kezükben vállalják, hogy a jócselekedetek fényét viszik a háborúk és a közömbösség sötétségétől szenvedő világba. A közös ima után a diákok énekelve vonulnak a püspöki palota kertjében található amfiteátrumhoz, ahol csoportképpel zárul a program.

Erő a gyengeségben – veszteségeink megélése

Halottak napja közelében felerősödő veszteségeink feldolgozása az élet szerves részét képezi. 2023. november 10-én, pénteken, 18 órakor az Ad Lucem Zarándokházban Szentesiné Miklós Andrea klinikai szakpszichológus segít áttekinteni veszteségeink feldolgozásának menetét, a mesék, a zene és a művészet segítségével. A találkozó elsősorban nőknek szól, kortól függetlenül és felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül.

Válságkezelés keresztény szemmel

2023. november 11-én, szombaton, 10 órakor kb. 9 km-es, Hegyközszáldobágy környékén vezetett gyalogtúrára várják mindazokat, akik terepgyakorlatok, túlélési technikák bemutatásával egybekötött gyakorlati tanácsokat szeretnének kapni a lelki válságok kezelésére. Bővebb információ és jelentkezés november 10-ig Ozsváth József atyánál (0744 789 652) vagy Perei Lászlónál (0770 440 265). A részvétel ingyenes. A szervezők kérik, hogy kb. öt órai túrázáshoz elegendő élelmet és vizet mindenki vigyen magával.

Püspökszentelés Szabadkán

2023. november 11-én, szombaton, 11 órakor, Szabadkán, az Avilai Szent Teréz-székesegyházban szentelik püspökké Fazekas Ferencet, a Szabadkai Egyházmegye új főpásztorát. A szentelési szentmisén részt vesz Böcskei László megyéspüspök is. A szentelendő püspök jelmondata: „A reményben legyetek derűsek!” (Róm 12,12).

Új óvodák megáldása

2023. október 31-én, kedden a magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programja keretében, az egyházmegye gyermekei számára épült két új óvodát áld meg Böcskei László megyéspüspök: 11 órakor a nagyváradi Szent László Óvoda új épületszárnyát, 14 órakor az érsemjéni óvoda épületét. A magyar kormány képviseletében részt vesz az eseményen Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár.

Mindenszentek ünnepe a székesegyházban

2023. november 1-én, szerdán, mindenszentek ünnepén a nagyváradi székesegyházban vasárnapi program szerint lesznek a szentmisék: 8, 10, 11.30 és 18 órakor.

Ima az elhunytakért

„Az egyház bölcsen szorosan egymáshoz kapcsolta Mindenszentek ünnepét és Halottak napját. Istent dicsőítő és a boldogokat tisztelő imánkhoz kapcsolódnak engesztelő fohászaink azokért, akik megelőztek bennünket az ebből a világból az örök életbe való átmenetben.“ (Ferenc pápa)

2023. november 1-én, szerdán, halottak napjának előestéjén, 15 órakor a Rulikowski temetőben a Steinberger kápolnánál, 16 órakor pedig az egykori Olaszi temetőben található Gerliczy-, illetve a Markovits kápolnánál imádkoznak elhunytjaikért Nagyvárad katolikusai, papok és hívek közösen.

Szentmisék az elhunytakért

2023. november 2-án, csütörtökön, halottak napján, 7-18 óra között a nagyváradi székesegyházban minden órában szentmise kezdődik, amit az elhunytakért végeznek. 18 órakor Böcskei László megyés püspök mutatja be a szentmisét, Isten irgalmát kérve az egyházmegye minden elhunytja számára.

Szentmise az egyházmegye elhunyt főpásztoraiért

„Add, Istenünk, hogy szolgáid, akinek gondjaira bíztad családodat, fáradságos munkájuk bőséges gyümölcseivel térjenek Uruk mennyei örömébe.” 2023. november 3-án, pénteken, 18 órakor Böcskei László megyéspüspök szentmisét mutat be a székesegyházban az egyházmegye elhunyt főpásztorai és kanonokjai lelki üdvéért.

A püspöki kápolna búcsúja

2023. november 6-án, hétfőn tartják a Borromeo Szent Károly tiszteletére szentelt püspöki kápolna búcsúját. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa Böcskei László megyéspüspök, szónoka pedig Király Árpád arad-ségai főesperes-plébános lesz. Mindazok, akik szeretnének bekapcsolódni a szentmisébe, élőben követhetik a közvetítést az egyházmegye közösségi oldalán.    

Egymillió gyermek imája a békéért

A nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai ebben az évben is csatlakoznak az „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” nevű kezdeményezéshez. 2023. október 18-án, szerdán, 9 órai kezdettel az intézmény V-XII. osztályosai Böcskei László megyéspüspök vezetésével a nagyvárad-olaszi plébániatemplomban (Barátok Temploma), az elemi osztályok diákjai a tanintézet kápolnájában, a legkisebbek pedig az óvodában imádkoznak a békéért és az egységért. 

Szerzetes-elöljárók plenáris ülése Nagyváradon

2023. október 18-20. között Nagyváradon üléseznek az ország szerzetes-elöljárói. A program keretében október 18-án és 19-én, szerdán és csütörtökön, 18 órakor a székesegyházban főpapi szentmisén vesznek részt. A szervezők szeretettel várnak mindenkit, aki szeretne hálát adni az ő jelenlétükért és szolgálatukért, imádkozni papi és szerzetesi hivatásokért, a papok és szerzetesek megszentelődéséért.

Előadás a biblia növényeiről és bibliai kóstoló a püspöki palotában

2023. október 21-én, szombaton, 10 órától Fráter Erzsébet botanikus tart előadást a biblia növényeiről a püspöki palota alagsorában, majd Sipos Edit bibliai kóstolóra várja az érdeklődőket. A Bibliában szereplő növények egy része nálunk kevésbé ismert. A
papirusztekercset, a szentjánoskenyeret és a valamikor arany árában mért tömjént egy mai ember ritkán veheti kézbe. A vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert kurátorának szentföldi fényképekkel illusztrált előadása abban segít minket, hogy a Szentírás növényeinek ismeretével jobban megértsük Isten nekünk szóló üzenetét. Az előadást követő bibliai kóstoló egy különleges alkalom a találkozásra. Akik a terített aszal köré gyűlnek megkóstolhatják a bibliai kor ételeit, és felfedezhetik, a teremtett világ gazdagságát és Isten bőkezűségét. Részvételi díj 10 lej.

Kiállításmegnyitó a püspöki palotában

Metamorphosis ephemeralis címmel Gerendi Enderle Anikó grafikus- és festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás a Nagyváradi Római Katolikus Püspöki Palota második emeleti kiállító termeiben, 2023. október 21-én, szombaton, 17 órai kezdettel. A kolozsvári születésű, jelenleg az Amerikai Egyesült Államokban élő és alkotó művész nemzetközi hírnevét nagyváradi munkásságával alapozta meg és a tengerentúlon is elismerések sora kíséri művészi pályáját. Finom grafikai érzékét már a 80-as, de főként a 90-es évektől lekötötte a természetből vett efemer anyag megörökítése, s általuk a mulandóság, az átalakulás filozófiája, az élet értelmének keresése. A kiállításba válogatott 33, akvarell technikával készült koszorú- és kőkompozíciója is főként ebben az időszakban készült, és a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központ gondozásában váltak közkinccsé. A tárlatot dr. Bordás Beáta művészettörténész, az EMÜK vezetője nyitja meg. A 2004 óta külföldön élő művésznek évtizedek óta ez az első nagyszabású önálló tárlata Nagyváradon, amelyre szeretettel várjuk a reneszánsz értelemben vett rajzos szépség iránt érdeklődőket.

Koncert a püspöki palotában

2023. október 25-én, szerdán, 19 órakor folytatódik a Kaganovskiy Zenei Estek koncertsorozat. Fellépők: Artur Kaganovskiy (hegedű), Kaganovskiy Eszter (brácsa), Kállay Ágnes (cselló), Fenyő Gusztáv (zongora). Program: Robert Schumann: Esz-dúr zongoranégyes, op. 47., Johannes Brahms: g-moll zongoranégyes no. 1., op. 25.

Jegyek 40, illetve 60 lejes áron kaphatók a Nagyváradi Római Katolikus Püspöki Palota recepcióján, jegyfoglalás a 0771 612 714-es telefonszámon lehetséges. A lefoglalt jegyeket legkésőbb a koncertet megelőző napon lehet átvenni.

Papi gyűlés a püspöki palotában

„Ha nem vagy közel Isten népéhez, akkor nem vagy jó pap. Ezt a közelséget a papi szolgálaton keresztül tartjuk fenn és gyakoroljuk.“ (Ferenc pápa szavai a papokhoz)

2023. október 12-én, csütörtökön, 10 órai kezdettel a püspöki palota második emeleti üléstermében tartják őszi találkozójukat (koronagyűlés) a nagyváradi egyházmegye papjai. 

72 óra kompromisszum nélkül

„Az ember nem attól lesz nagy, hogy mások fölé kerekedik, hanem attól, hogy másokhoz leereszkedik; Jézus nem azt akarja, hogy lusták és kényelmes emberek legyünk, nem azt akarja, hogy hallgatagok és félénkek legyünk, hanem azt akarja, hogy élők, aktívak, főszereplők, az élet főszereplői legyünk.” (Ferenc pápa szavai a fiatalokhoz Budapesten) Az elmúlt években a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye is nagy sikerrel csatlakozott a Kárpát-medencét behálózó, 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű akcióhoz. Október második hétvégéjén vállalkozó szellemű fiatalok csoportjai arra szánják három napjukat, hogy másoknak segítsenek: intézmények, játszóterek felújítása, erdőtakarítás, szociális segítségnyújtás, kulturális műsorok szervezése különböző közösségeknek, fogyatékkal élőknek, árva gyerekeknek, időseknek. Az akció célja, hogy a fiatalokat, elsősorban a középiskolás és az egyetemista korosztályt meghívja, hogy ezen a hétvégén tegyék szabaddá magukat, és segítsenek ott, ahol szükség van rájuk. Fel szeretné hívni a társadalom figyelmét a fiatalok erejére, elkötelezettségére, lelkesedésére, segítőkészségére. Ebben az évben október 13-15. között, „Itt vagytok, engem küldj!” (Iz 6,8) mottóval országos szintűre terjesztették ki ezt az akciót, amelyhez a nagyváradi egyházmegye fiataljai több programmal is csatlakoznak.

Szentmise a székesegyházban Boldog Bogdánffy Szilárd ünnepén

„Képesek vagyunk megnyílni a közeledő Isten előtt, és a világot is nyitottá tudjuk tenni az igazság, a szeretet, a jó számára. Ez az, amit a szentek tettek, akik mint Isten munkatársai hozzájárultak a világ üdvösségéhez.” (XVI. Benedek – Reményben megváltva). 2023. október 3-án, kedden, Boldog Bogdánffy Szilárd ünnepén, 18 órakor, Böcskei László megyéspüspök szentmisét mutat be a nagyváradi székesegyházban.

Egyházmegyei családtalálkozó Nagyváradon

„Apja már messziről meglátta és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, a nyakába borult és megcsókolta.” (Lk 15, 20) mottóval szervezi meg a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség az egyházmegyei családtalálkozót 2023. október 6-7-én Nagyváradon. A programot október 7-én, szombaton, 15.30 órakor a székesegyházban bemutatott főpapi szentmise zárja, amelynek főcelebránsa és szónoka Böcskei László megyéspüspök lesz. A szentmisén részt vesz Mons. Tuomo T. Vimpari, a bukaresti nunciatúra ügyvivője, illetve Virgil Bercea görögkatolikus püspök is. A szervezők szeretettel várnak mindenkit, aki szeretne bekapcsolódni a családok egységéért, a házastársi hűségért, a gyermekek Isten akarata szerinti fejlődéséért végzett közös imába.

A Romániai Katolikus Püspöki Konferencia őszi ülése Bukarestben

2023. szeptember 25. és 27. között az ország római és görögkatolikus püspökeinek részvételével Bukarestben tartják a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia őszi ülését, a Bukaresti Görögkatolikus Püspökség szervezésében. A jelenlévő főpásztorok a romániai egyházmegyék pasztorális és adminisztratív kérdéseiről folytatnak tárgyalásokat. A püspöki konferencia az egyházi kollegialitás konkrét megvalósulásának egyik formája. Az Egyházi Törvénykönyv pontos leírást ad róla: „A Püspöki Konferencia állandó intézmény: valamely ország vagy egy bizonyos terület püspökeiknek egyesülése. Benne ezek a Püspökök egyes lelkipásztori feladataikat közösen gyakorolják területük krisztushivői érdekében annak a nagyobb jónak az előmozdítására, amit az embereknek az Egyház ad. Ez az előmozdítás főként az apostoli tevékenységnek a kor és a hely adottságaihoz kellőképen alkalmazott formái és módszerei révén történik a jog előírásai szerint.” (447. kánon). A konferencia tagjaként részt vesz az ülésen Böcskei László nagyváradi megyéspüspök is.  

A kárpát-medencei magyar nyelvű Mária Rádiók találkozója

2023. szeptember 28-án és 29-én a Nagyváradi Római Katolikus Püspöki Palotában tartják találkozójukat a kárpát-medencei magyar nyelvű Mária Rádiók munkatársai. A színes program kiemelkedő pontját képezi a pénteken, 12 órakor a püspöki palota kápolnájában tartandó szentmise, amelynek főcelebránsa és szónoka Böcskei László megyéspüspök lesz.

Templombúcsúk az egyházmegyében

2023. október 1-én, vasárnap tartják

– a Lisieux-i Szent Terézről nevezett várad-őssi plébániatemplom búcsúját: a 12 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Mons. Fodor József, általános helynök lesz.

– a Lisieux-i Szent Terézről nevezett tóti templom búcsúját: a 13 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Mahajduda János kárásztelki plébános lesz.

Templombúcsú Arad-Ségán

A Lisieux-i Szent Teréz tiszteletére szentelt arad-ségai római katolikus templomban 2023. október 1-én, vasárnap, 17 órakor kezdődik a búcsús szentmise. Király Árpád főesperes, helyi plébános meghívására a szentmise főcelebránsa és szónoka Böcskei László megyéspüspök lesz.

A Magyar Katolikus Püspöki Kar és a Romániai Püspöki Konferencia állandó tanácsainak megbeszélése Győrben

A tavalyi év szeptemberében Nagyváradon létrejött kezdeményezés folytatásaként 2023. szeptember 18-19-én a Magyar Katolikus Püspöki Kar Állandó Tanácsa és a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsa Győrben tart megbeszélést, amelyen részt vesz Böcskei László megyéspüspök is. A két bizottság tagjai a helyi egyházak aktuális kérdéseiről, kihívásairól folytatnak tárgyalásokat a Ferenc pápa által meghirdetett szinodalitás jegyében.

Léleksmink

Szavaink lehetnek ablakok vagy falak, hidak vagy szakadékok, attól függően, hogyan használjuk őket. A környezet, amiben felnövünk hatással van ránk és nagy mértékben befolyásolja a kommunikációs stílusunkat. Számtalanszor eldöntjük, hogyan fogunk viselkedni adott szituációban, és mégis újra és újra ugyanazokat a hibákat követjük el. Hogyan kerülhetjük ezt el? Nagyfokú tudatossággal és a tiszta, őszinte, asszertív kommunikáció elsajatításával. Mert nincs nagyszerűbb érzés, mint amikor képesek vagyunk félelem nélkül kiállni magunkért és másokért, képesek vagyunk tenni azért, amit el akarunk érni és amiben hiszünk.

2023. szeptember 21-én, csütörtökön, 18 órakor szervezi a Nagyváradi Római katolikus Püspökség a Léleksmink elnevezésű kezdeményezés szeptemberi alkalmát, amelynek meghívott előadója Bara Tünde kommunikációs tréner. A résztvevők a tiszta, tudatos kommunikáció művészetébe nyerhetnek betekintést, és konkrét helyzetgyakorlatokon keresztül ízlelhetik meg ennek hatékonyságát. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődő hölgyet a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye „Ad Lucem” Zarándokházaba (Traian Lalescu u. 1.).

Kiállításmegnyitó a püspöki palotában

Különleges tárlat házigazdája lesz 2023. szeptember 23-tól az esztendő végéig a nagyváradi Római Katolikus Barokk Püspöki Palota. A Magyar Művészeti Akadémia Meditációs objektumok címmel, a püspöki palota második emeleti kiállítótermeiben rendezi meg Hamvas Béla emlékiállítását, a filozófus-író születésének 125. évfordulója alkalmából. A kiállítás kurátora, Ujvárossy László Munkácsy-díjas grafikusművész felhívására 31 képzőművész, a művészeti akadémia 20 tagja és 11 erdélyi magyar alkotó készítette el Hamvas Béla reflexióját. A 2023. szeptember 23-án, szombaton, 17 órakor nyíló tárlatot Weiner Sennyei Tibor, József Attila-díjas költő méltatja, köszöntőt mond Dr. Richly Gábor, az MMA főtitkára. Az ünnepi pillanatot a Kaganovsky Duó muzsikája nemesíti meg. 

Előadás szülők, nagyszülők, nevelők számára

2023. szeptember 14-én, csütörtökön, 17 órakor A nevelés az élet szolgálata” mottóval tart előadást szülők, nagyszülők, nevelők számára Uzsalyné Pécsi Rita PhD neveléskutató. Az előadás helyszíne a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum sportcsarnoka.  

Előadás a szépről középiskolás lányok számára

2023. szeptember 15-én, pénteken délelőtt a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum IX-XII. osztályos diáklányainak a szépről tart előadást Uzsalyné Pécsi Rita PhD. A neveléskutató többek között az alábbi témákat érinti majd: Mit üzen a természet a szépségről a hétköznapoknak; Szép – környezet, kapcsolatok, hitvilág, test-lélek; A giccs, mint olcsó eszmény.

Továbbképző pedagógusok számára

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Katekétikai Központja és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Partiumi Oktatási és Módszertani Központja 2023. szeptember 15-én és 16-án továbbképzőt szervezpedagógusoknak a Nagyváradi Római Katolikus Püspöki Palota alagsorában. A meghívott előadó Uzsalyné Pécsi Rita PhD neveléskutató feleségként, négy gyermeket nevelő édesanyaként, gyakorló pedagógusként és a szakterület elismert kutatójaként érkezik már sokadik alkalommal Nagyváradra.

Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe Versecen

„A kereszt: Isten válasza a világban jelenlévő gonoszra.” (Ferenc pápa) 2023. szeptember 14-én, csütörtökön, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, 17 órakor Böcskei László megyéspüspök magyar nyelvű homíliát mond a verseci (Szerbia, nagybecskereki egyházmegye) plébániatemplomban tartandó szentmisén. Az ünnep eredete 335-re nyúlik vissza, amikor Jeruzsálemben felszentelték azt a bazilikát, amelyet Nagy Konstantin császár Jézus Krisztus sírja fölé emeltetett. 

Budai krónika 550 – Könyvbemutató a püspöki palotában

Ebben az évben ünnepeljük az első Magyarországon nyomtatott könyv, a Budai krónika kiadásának 550. évfordulóját. A jubileum alkalmából az Országos Széchényi Könyvtár újra megjelentette a művet, amelyet 2023. szeptember 16-án, szombaton, 17 órakor mutatnak be a püspöki palota dísztermében. Az Országos Széchényi Könyvtár tevékenységéről Rózsa Dávid főigazgató, a kiadványról Farkas Gábor Farkas művelődéstörténész beszél az érdeklődőknek.

Egyházzenei hangverseny a székesegyházban

2023. szeptember 16-án, szombaton, 19 órai kezdettel az Óbecsei Schola Cantorum Énekkar (Vajdaság) és a Péceli Rutafa Kóruscsalád (Magyarország) egyházzenei hangversenyre vár minden érdeklődőt a nagyváradi székesegyházba. Felkészítő karnagyok Stefaniga Ottília és Szilágyiné Szalai Zsuzsanna, hegedűn Stefaniga Viola és zongorán Szilágyi Levente.

Bémálás Sáránon

„A Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek” (Jn 14,26). 2023. szeptember 17-én, vasárnap, 11 órakor Böcskei László megyéspüspök 14 szlovák fiatalnak szolgáltatja ki a bérmálás szentségét a sáráni plébániatemplomban. A fiatalok felkészítését Ferik József plébános végezte.

Menedzsment az egyházban – konferencia Temesváron

2023. szeptember 6-8. között Temesváron szervezik meg azt az országos konferenciát, amelynek témája Menedzsment a katolikus egyházban. A római és görögkatolikus egyházmegyék képviselői pályázatírással, ingatlanok kihasználásával, az anyagi javak kezelésével kapcsolatos kérdésekről egyeztetnek majd. Az eseményen részt vesz Böcskei László megyéspüspök is.  

Zarándoklat Máriaradnára

Évente százezrek keresik fel kéréseikkel, hálaadásukkal a máriaradnai kegyhelyet, ahova a 18. század közepétől a nagyváradiak is bizalommal zarándokolnak. Szűz Mária születésének ünnepén, 2023. szeptember 8-án, pénteken a nagyváradi egyházmegye több száz híve kel útra, hogy részt vegyen a 11 órakor kezdődő szentmisén, amelynek főcelebránsa és szónoka Böcskei László megyéspüspök lesz. A szentmisén részt vesznek azok a diákok is, akik az elmúlt tanév megyei vagy országos hittanversenyein szép eredményekkel képviselték a nagyváradi egyházmegyét.

Zarándoklat Szentjobbra

„Irgalmasság Anyja, hányszor és hányszor megtapasztaltuk gyengéd gondoskodásodat, békét hozó jelenlétedet, mert te mindig Jézushoz, a Béke Fejedelméhez vezetsz minket.” (Ferenc pápa)

Kisboldogasszony ünnepét követő vasárnap, 2023. szeptember 10-én a nagyváradi egyházmegye hívei Szentjobbra zarándokolnak, hogy ezen az ősi kegyhelyen, a brünni Fekete Madonna kegyképe előtt adjanak hálát, és kérjék a Szűzanya további oltalmát. Ebben az évben az iskoláinkban tanuló diákokért és nevelőikért imádkozunk a 11 órakor kezdődő szabadtéri szentmisén, amelynek főcelebránsa Böcskei László megyéspüspök, szónoka pedig Kiss Albert, egyházmegyei tanfelügyelő lesz. A főpásztor 2016-ban nyilvánította kiemelkedő szentéllyé a szentjobbi plébániatemplomot, és meghívta az egyházmegye híveit, hogy minden évben közösen üljék meg a Boldogságos Szűz születésnapját, a templom búcsúünnepét.

Imanap a teremtett világért

Ferenc pápa 2015-ös iránymutatását követve szeptember 1-jén tartjuk a teremtett világ gondozásának imanapját, amikor mindenki meghívást kap arra, hogy egyénileg és közösségileg imádkozzon a teremtett világért, az arról való felelős gondolkodás, gondoskodás kialakulásáért. 2023. szeptember 1-jén, pénteken, 19 órakor a püspöki palota kertjébe várják mindazokat, akik meghallva a teremtés hangját erre a szándékra szeretnének imádkozni.

Hitoktatók lelkigyakorlata Sólyomkőváron

2023. szeptember 1-jén és 2-án tanévkezdő lelkigyakorlaton vesznek részt az egyházmegye hitoktatói a sólyomkővári plébánián. A közel húsz fő részvételével szervezett program moderátora és előadója Darvas Piroska SA segítő nővér.

Püspökszentelés Budapesten

2023. szeptember 2-án, szombaton, 10 órakor szentelik püspökké a budapesti Szent István-bazilikában Fábry Kornélt, az esztergom-budapesti főegyházmegye segédpüspökét.  Az új főpásztor jelmondata „Minden forrásom belőled fakad.” (Zsolt 87, 7). A szentelésen részt vesz Böcskei László megyéspüspök is.

Bérmálás Tenkén

„ A Szentlélek segít nekünk, hogy előre tudjunk haladni, legyőzzük a nehézségeket és ne legyünk nyugdíjas keresztények, akik elvesztették az örömet.” (Ferenc pápa a fiatalokhoz)

2023. szeptember 3-án, vasárnap, a 11 órakor kezdődő szentmisén Böcskei László megyéspüspök 13 fiatalnak szolgáltatja ki a bérmálás szentségét a tenkei plébániatemplomban. A plébániához tartozó településekről érkezett fiatalok felkészítését Egeli József plébános végezte.

Ökumenikus körmenet Nagyváradon

Az előző évek gyakorlatának megfelelően 2023. augusztus 14-én, hétfőn, 19 órakor körmenet indul a Fatimai Szent Szűz szobrával az olaszi parkban található görögkatolikus templomtól a római katolikus székesegyházhoz. A szervezők szeretettel várják és hívják mindazokat, akik a város közösségeiért és családjaiért szeretnének imádkozni.  

A székesegyház búcsúja

Nagyboldogasszony ünnepén a nagyváradi római katolikus egyházmegye hívei is ünnepet ülnek: a székesegyház búcsúünnepét. Nagyváradnak mindmáig négy felszentelt székesegyháza volt. A mai székesegyház alapkőletételére 1752-ben került sor, felszentelésére pedig 1780-ban. 1991-ben megkapta a kisbazilika kitüntető címet. Az ünnepre készülve „triduum”-ot szervez a székesegyházi plébánia, melynek programja a következő:

 • augusztus 13-án, vasárnap, 18 órakor Mons. Fodor József általános helynök mutat be szentmisét; 
 • augusztus 14-én, hétfőn, 21 órakor szerenád, körmenet és szentségimádás lesz, majd 22 órakor ismét Mons. Fodor József általános helynök mutat be szentmisét;
 • augusztus 15-én, kedden, Nagyboldogasszony ünnepén, vasárnapi miserend lesz a székesegyházban. A 18 órakor kezdődő szentmisét Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök mutatja be.

Közös ima a szociális testvérekkel a székesegyházban

2023. augusztus 16-19. között, szerdától szombatig minden este 18.40 órakor a szociális testvérek esti imára (vesperásra) várják mindazokat, akik papi és szerzetesi hivatásokért, közösségeink megújulásáért, a családok egységéért szeretnének imádkozni.

Templombúcsúk az egyházmegyében

2023. augusztus 15-én, kedden tartják a szilágysomlyói Nagyboldogasszony-templom búcsúját. A 12 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Szabó Ervin várad-olaszi plébános lesz.

2023. augusztus 19-én, szombaton,

 • Nagy János érsemjéni plébános 11 órakor Sülelmeden, majd 13 órakor Zsibón tart búcsús szentmisét Nagyboldogasszony tiszteletére;
 • Msgr. Fodor József általános helynök 12 órakor Bihardiószegen tart szentmisét Szűz Mária Királynő tiszteletére.

2023. augusztus 20-án, vasárnap, 12 órakor tartják a bihari Nagyboldogasszony-templom búcsús szentmiséjét, amelynek főcelebránsa és szónoka Rajna József fugyivásárhelyi főesperes-plébános. A szentmisét követően a hívek közösen imádkoznak a templom mellett álló Szent István-szobornál.

Nyílt nap a szociális testvérekkel

A Szociális Testvérek Társasága idén ünnepli alapításának századik évfordulóját. Ez alkalomból 2023. augusztus 19-én, szombaton, 10 órai kezdettel családi nap lesz a püspöki palotában, ahol változatos műhelyekkel és előadásokkal várnak minden érdeklődőt és minden korosztályt!

Jelentkezés a műhelymunkákra telefon: 0757061859 vagy e-mail: pasztoralis@varad.org

Program:

10.00 megnyitó

10.15 előadások:

– Kővári Magdolna SSS, általános elöljáró: A szociális testvérek küldetése a nagyvilágban

– Murányi Teréz SSS: Szociális testvérek Nagyváradon

11.30 – 13.30 műhelymunkák:

– Az öröm színei: művészeti műhely Fecske Orsolya testvérrel

– Imádság, olvasás, tanulás – bevezetés a lectio divina lelkiségébe Gábor Csilla testvérrel

– Jöjj, életadó Lélek! – Műhelyfoglalkozás a Szentlélekről Fülöp Magdi testvérrel

– SSS ministries in California: műhelyfoglalkozás kaliforniai testvéreink vezetésével

15.00 kiállításmegnyitó: Zarándokélet egy kofferrel, Homa Ildikó SSS, kerületi elöljáró

15.30 könyvbemutató: Fenyvesi Judit A fény útja a sötétségben című könyvét bemutatja Murányi Teréz SSS

16.00 – 18.00 műhelymunkák:

– Életvezetés Boldog Sára testvérrel: rendhagyó irodalomóra Farkas Ibolya testvérrel

– A nő, aki bennem él: műhelyfoglalkozás Czimbalmos Emília testvérrel

– Cuba, la Isla donde llego el carisma SSS: műhelyfoglalkozás kubai testvéreink vezetésével

(Az angol és spanyol műhelyekhez biztosítunk fordítást.)

Szent István Napok Nagybányán

2023. augusztus 14-22. között tartják Nagybányán az idei Szent István Napokat. A rendezvénysorozat központi része az augusztus 20-án, vasárnap, 19 órakor a Szent István-torony melletti Cinteremben tartandó szentmise, melynek főcelebránsa és szónoka Böcskei László megyéspüspök lesz.

Szlovák hívek zarándoklata Máriaradnára

2023. augusztus 12-én, szombaton, a nagyváradi és a temesvári egyházmegye területén élő szlovák hívek ismét közösen zarándokolnak Máriaradnára, hogy Szűz Mária égi oltalmát kérjék a családok, a betegek és a fiatalok számára. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa Böcskei László megyéspüspök lesz.

Koncert a székesegyházban

2023. augusztus 13-án, vasárnap, 19 órakor Ave Maria címmel tartanak koncertet a nagyváradi székesegyházban. Közreműködik Costin Éva, Costin Albert, Țurcanu Gyöngyi, Anca Gîngă, Ioana Gîngă, Oláh Boglárka és Oláh Gabriella hegedűn, Vasile Vulturar mélyhegedűn, Ichim Beáta gordonkán, Veres Lóránt nagybőgőn. Műsoron W.A. Mozart, J.S. Bach, G. Bottesini és mások művei. A belépés díjtalan.

Ökumenikus körmenet Nagyváradon

Az előző évek gyakorlatának megfelelően 2023. augusztus 14-én, hétfőn, 19 órakor körmenet indul a Fatimai Szent Szűz szobrával az olaszi parkban található görögkatolikus templomtól a római katolikus székesegyházhoz. A szervezők szeretettel várják és hívják mindazokat, akik a város közösségeiért és családjaiért szeretnének imádkozni.  

A székesegyház búcsúja

Nagyboldogasszony ünnepén a nagyváradi római katolikus egyházmegye hívei is ünnepet ülnek: a székesegyház búcsúünnepét. Nagyváradnak mindmáig négy felszentelt székesegyháza volt. A mai székesegyház alapkőletételére 1752-ben került sor, felszentelésére pedig 1780-ban. 1991-ben megkapta a kisbazilika kitüntető címet. Az ünnepre készülve „triduum”-ot szervez a székesegyházi plébánia, melynek programja a következő:

 • augusztus 13-án, vasárnap, 18 órakor Mons. Fodor József általános helynök mutat be szentmisét; 
 • augusztus 14-én, hétfőn, 21 órakor szerenád, körmenet és szentségimádás lesz, majd 22 órakor ismét Mons. Fodor József általános helynök mutat be szentmisét;
 • augusztus 15-én, kedden, Nagyboldogasszony ünnepén, vasárnapi miserend lesz a székesegyházban. A 18 órakor kezdődő szentmisét Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök mutatja be.

Templombúcsúk az egyházmegyében

2023. augusztus 13-án, vasárnap az alábbi településeken lesznek templombúcsúk:

 • Biharpüspökiben 12 órakor Szent Lőrinc-búcsút tart Szabó Ervin várad-olaszi plébános.
 • Margittán 12 órakor Nagyboldogasszony tiszteletére tart szentmisét dr. Kovács F. Zsolt várad-újvárosi plébános.
 • Feketeerdőn 12 órakor Vilcsek Ferenc mezőtelegdi plébános magyar nyelven, 13 órakor Mlinárcsik János, a nagyváradi szlovák plébánia vezetője szlovák nyelven tart szentmisét Nagyboldogasszony tiszteletére.
 • Érsemjénben 13 órakor tartja a templom búcsús szentmiséjét Mihály Balázs micskei plébános Szent Tibor és Zsuzsanna tiszteletére.
 • Tenkegörbeden 18 órakor tart templombúcsút Nagyboldogasszony tiszteletére Bakos Gábor bihardiószegi plébános.

2023. augusztus 15-én, kedden tartják a szilágysomlyói Nagyboldogasszony-templom búcsúját. A 12 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Szabó Ervin várad-olaszi plébános lesz.

2023. augusztus 19-én, szombaton,

 • Nagy János érsemjéni plébános 11 órakor Sülelmeden, majd 13 órakor Zsibón tart búcsús szentmisét Nagyboldogasszony tiszteletére;
 • Msgr. Fodor József általános helynök 12 órakor Bihardiószegen tart szentmisét Szűz Mária Királynő tiszteletére.

2023. augusztus 20-án, vasárnap, 12 órakor tartják a bihari Nagyboldogasszony-templom búcsús szentmiséjét, amelynek főcelebránsa és szónoka Rajna József fugyivásárhelyi főesperes-plébános. A szentmisét követően a hívek közösen imádkoznak a templom mellett álló Szent István-szobornál.

Családi nap a szociális testvérekkel

A Szociális Testvérek Társasága idén ünnepli alapításának századik évfordulóját. Ez alkalomból 2023. augusztus 19-én, szombaton, 10 órai kezdettel családi nap lesz a püspöki palotában, ahol változatos műhelyekkel és előadásokkal várnak minden érdeklődőt és minden korosztályt!

Jelentkezés a műhelymunkákra telefon: 0757061859 vagy e-mail: pasztoralis@varad.org

Program:

10.00 megnyitó

10.15 előadások:

– Kővári Magdolna SSS, általános elöljáró: A szociális testvérek küldetése a nagyvilágban

– Murányi Teréz SSS: Szociális testvérek Nagyváradon

11.30 – 13.30 műhelymunkák:

– Az öröm színei: művészeti műhely Fecske Orsolya testvérrel

– Imádság, olvasás, tanulás – bevezetés a lectio divina lelkiségébe Gábor Csilla testvérrel

– Jöjj, életadó Lélek! – Műhelyfoglalkozás a Szentlélekről Fülöp Magdi testvérrel

– SSS ministries in California: műhelyfoglalkozás kaliforniai testvéreink vezetésével

15.00 kiállításmegnyitó: Zarándokélet egy kofferrel, Homa Ildikó SSS, kerületi elöljáró

15.30 könyvbemutató: Fenyvesi Judit A fény útja a sötétségben című könyvét bemutatja Murányi Teréz SSS

16.00 – 18.00 műhelymunkák:

– Életvezetés Boldog Sára testvérrel: rendhagyó irodalomóra Farkas Ibolya testvérrel

– A nő, aki bennem él: műhelyfoglalkozás Czimbalmos Emília testvérrel

– Cuba, la Isla donde llego el carisma SSS: műhelyfoglalkozás kubai testvéreink vezetésével

(Az angol és spanyol műhelyekhez biztosítunk fordítást.)

Adomány a kárpátaljai rászorulók megsegítésére

2023. július 27-én, csütörtökön, 18 órakor Böcskei László megyéspüspök szentmisét mutat be a Szent Katalin-telepi plébániatemplomban, majd ünnepélyes keretek között megáldja és átadja a Szent Panteleimon Karitász kárpátaljai görögkatolikus jótékonysági szervezet képviselőinek azt a mikrobuszt, amit a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye adományozott a kárpátaljai rászorulók megsegítésére. Az eseményen részt vesznek a Páli Szent Vince Társaság önkéntesei is, akik az elmúlt hónapokban több tonna szállítmánnyal segítették az ukrajnai háborús menekülteket.

Az idősek és nagyszülők köszöntése a székesegyházban

2023. július 30-án, Szent Annának és Szent Joachimnak, Jézus Krisztus nagyszüleinek ünnepét követő vasárnap, a 11.30 órakor kezdődő szentmise végén, a plébániához tartozó gyermekek verses-zenés programmal ajándékozzák meg az időseket és a nagyszülőket a nagyváradi székesegyházban.

Szent Anna-búcsú Berettyószéplakon

2023. július 30-án, vasárnap tartják a berettytószéplaki templom búcsúját. A 11.30 órakor kezdődő magyar nyelvű szentmise főcelebránsa és szónoka Szűcs Attila, szilágycsehi plébános lesz, míg a 13 órakor kezdődő szlovák nyelvű szentmisét Mlinárcsik Ján, a nagyváradi szlovák személyi plébánia lelkipásztora celebrálja.  

Nagyváradi fiatalok a lisszaboni ifjúsági világtalálkozón

„Mária felkelt, és sietve útnak indult” (Lk 1,39) mottóval szervezik meg 2023. augusztus 1-6. között a 37. ifjúsági világtalálkozót Portugália fővárosában, Lisszabonban. A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyét Oros Roland ifjúsági lelkész és Csíki Amanda pasztorális referens vezetésével 25 fiatal képviseli majd, akiket Böcskei László megyéspüspök is elkísér erre a világméretű, és sok szép lelki élményt ígérő eseményre.

Gitártábor Tasnádszántón

„Minden szem rászegeződött.” (Lk 4, 20) mottóval szervezik meg 2023. július 19-23. között a Tasnádszántói Gitártábort, immár tizenegyedik alkalommal. Az esemény nyitószentmiséjét július 19-én, szerdán, 18 órakor Böcskei László megyéspüspök mutatja be, Isten áldását kérve a szervezőkre és a résztvevőkre.

Az új püspök beiktatása Lugozson

2023. július 20-án, csütörtökön, a 10.30 órakor kezdődő szentmise keretében iktatják be a lugozsi egyházmegye új főpásztorát, Călin Bot görögkatolikus püspököt. 2020. június 21-én szentelték őt püspökké, majd Alexandru Mesian halálát követően Lucian Mureșan bíboros-nagyérsek 2023. március 16-án nevezte ki a lugozsi görögkatolikus egyházmegye elöljárójává. Az eseményen részt vesz vesz Böcskei László megyéspüspök is.

Szent Liborius ünnepe Paderbornban

Szent Liborius ünnepéhez (július 23.) kötődik az a több napos rendezvénysorozat, amit minden évben megszerveznek a németországi Paderbornban. Az esemény nyitányaként 2023. július 21-én, pénteken, 19 órakor a világ minden tájáról érkezett főpásztorok a Szent Liborius Fórumban találkoznak, hogy megbeszélést folytassanak a katolikus egyház aktuális kérdéseiről. Szombaton 15 órakor ünnepélyes vesperás keretében emelik majd ki az egyházmegye védőszentjének ereklyéit a székesegyház kriptából, majd vasárnap 9 órai kezdettel ünnepi szentmisét mutatnak be, és körmenetet tartanak a város utcáin. A rendezvénysorozaton ebben az évben részt vesz Böcskei László megyéspüspök is.

Járművek megáldása a Kanonok-soron

Szent Kristóf ünnepe előtti vasárnapon, 2023. július 23-án, a 18 órakor kezdődő szentmisét követően Pék Sándor plébános az utazók védőszentjének közbenjárását kérve megáldja a Kanonok-soron parkoló járműveket.

Bérmálás Élesden

 A Szentlélek segít nekünk, hogy előre tudjunk haladni, legyőzzük a nehézségeket és ne legyünk nyugdíjas keresztények, akik elvesztették az örömet.” (Ferenc pápa a fiatalokhoz)

2023. július 16-án, vasárnap, a 11 órakor kezdődő szentmisén Böcskei László megyéspüspök 47 fiatalnak szolgáltatja ki a bérmálás szentségét az élesdi plébániatemplomban. A plébániához tartozó településekről érkezett fiatalok felkészítését Kubalak Péter plébános végezte.

Temetőkápolna megáldása Blágaréten

2023. július 16-án, vasárnap, 16 órakor Böcskei László megyéspüspök fogja megáldani a nemrég elkészült blágaréti (Vâlcele) temetőkápolnát.

Ezüstmise Monospetriben

2023. június 24-én, szombaton ünnepli pappá szentelésének 25. évfordulóját Pitó Lajos monospetri plébános. Ebből az alkalomból 13 órakor hálaadó szentmisét mutat be a monospetri plébániatemplomban, amelyen részt vesz Böcskei László megyéspüspök is.

Templombúcsúk az egyházmegyében

2023. június 25-én, vasárnap az alábbi településeken tartanak templombúcsút:

12 órakor, a mezőbikácsi Szent László-templom búcsúján Pék Sándor székesegyházi plébános lesz a szentmise főcelebránsa és szónoka;

12 órakor Mihály Balázs, micskei plébános tartja az almásfegyverneki Szent László-templom búcsús szentmiséjét;

– 12 órakor lesz a szalárdi Szent Antal-templom búcsúja. A szentmise főcelebránsa és szónoka Tóth Attila Levente margittai plébános lesz;

– 12 órakor tartják az újtasnádi Jézus Szíve-templom búcsús szentmiséjét, amelynek főcelebránsa Ozsváth József tasnádi plébános, szónoka pedig Gózner Artúr állandó diakónus lesz;

13 órakor tartják a Szent Péter és Szent Pál tiszteletére szentelt zoványfürdői, illetve a papfalvi templomok búcsús szentmiséjét.

Bérmálás Székelyhídon

2023. június 25-én, vasárnap, 11 órai kezdettel a bérmálás szentségét szolgáltatja ki Böcskei László megyéspüspök a székelyhídi plébániatemplomban. A fiatalok felkészítését Kuglis Gábor plébános végezte.

A székesegyház felszentelésének ünnepe

2023. június 25-én, vasárnap lesz 243 éve annak, hogy felszentelték a nagyváradi székesegyházat. A Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt, klasszicizáló barokk stílusú bazilika az egyházmegye negyedik székesegyháza. Építését Forgács Pál püspök kezdte meg 1752-ben Giovanni Battista Ricca építőmester és ennek 24 fős kőműves csapata segítségével. Az építkezéseket Franz Anton Hillebrandt 1780-ban fejezte be, és az új székesegyházat 1780. június 25-én szentelte fel Kollonitz László püspök.

Tanév végi megbeszélés az egyházmegye hitoktatóival

A hitoktatás legyen szenvedélyes és kreatív, a Szentlélek erejével! – Ferenc pápa szavai a hitoktatókhoz

2023. június 15-én, csütörtökön, 18 órakor a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye hitoktatóival találkozik Böcskei László megyéspüspök a bihari plébánián, ahol a helyi plébánossal, Kiss Albert egyházmegyei főtanfelügyelővel közösen kiértékelik az elmúlt tanév eseményeit.

Jézus Szíve-búcsú a Barátok templomában

2023. június 16-án, pénteken, 18 órakor Jézus Szíve tiszteletére ünnepi szentmisét tartanak a nagyváradi barátok templomában. A szentmise szónoka Kurila Gábor szilágysomlyói plébános lesz. Fiedler István nagyváradi megyéspüspök szorgalmazására az 1930-as években fellendült Jézus Szentséges Szívének tisztelete. A nagyváradi Barátok templomában azóta minden évben városközi engesztelő szentmisét tartanak.

Diakónusszentelés a székesegyházban

„Ne legyetek félig-papok, vagy másod-osztályú papok, hanem gondoskodó szolgák, akik keményen dolgoznak azért, hogy senki ne legyen kirekesztve, és az Úr szeretete konkrétan érintse meg az emberek életét. (Ferenc pápa az állandó diakónusokhoz) Böcskei László megyéspüspök 2023. június 17-én, szombaton, 11 órakor a nagyváradi székesegyházban állandó diakónussá szenteli Gozner Artúr, Majoros Tibor és Szilágyi László akolitusokat.  A szentmisére szeretettel várják mindazokat, akik imádkozni szeretnének a szentelendőkért, közösségeinkért, papi- és szerzetesi hivatásokért.

Bérmálás Érmihályfalván

„Jöjj, szeretet Szentlelke, nyisd meg szívünket a meghallgatásra!” (Ferenc pápa) 2023. június 18-án, vasárnap, a 11 órakor kezdődő szentmisén Böcskei László megyéspüspök nyolc érmihályfalvi fiatalnak szolgáltatja ki a bérmálás szentségét a helyi plébániatemplomban.

Templombúcsúk az egyházmegyében

2023. június 18-án, vasárnap az alábbi településeken tartanak templombúcsút:

 • 12 órakor Újpalotán Szent Antal tiszteletére Pék Sándor várad-székesegyházi esperes-plébános;
 • 12 órakor Micskén Jézus Szentséges Szívének tiszteletére Karácson Tibor, az Erdélyi Mária Rádió műsorigazgatója;
 • 12 órakor Tenkén Jézus Szentséges Szívének tiszteletére dr. Lőrincz Ottó nagyszalontai esőeres-plébános;
 • 12.30 órakor Szilágynagyfaluban Jézus Szentséges Szívének tiszteletére Nagy Jácint tasnádszántói plébános.

Szoboravatás Érsemjénben

2023. június 18-án, vasárnap, 15 órakor Böcskei László megyéspüspök szentmisét mutat be az érsemjéni plébániatemplomban, majd megáldja a templommal szomszédos községi parkban elhelyezett mellszobrot, amely Gampe Károlynak, a település egykori plébánosának állít emléket.

Egyház- és komolyzenei fesztivál a székesegyházban

A Nagyváradi Római Katolikus Székesegyház felújítási munkálatainak befejezése alkalmából a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség egyház- és komolyzenei fesztivált szervez 2023. június 6-án, kedden és 11-én, vasárnap, 19 órakor.

Program: június 6., kedd, 19 óra

Michael Haydn Te Deum MH 28
Michael Haydn Qui sedes, Domine MH 444
Wolfgang Amadeus Mozart Laudate Dominum KV 339
Johann Sebastian Bach g-moll Fantázia BWV 542
Francis Poulenc g-moll Orgonaverseny FP 93
Liszt FerencAndante religioso S 261a
Charles-Marie Widor Toccata az 5. Orgonaszimfóniából op. 42. no. 1
Közreműködik: a Michael Haydn Kamarazenekar és a Nagyváradi Római Katolikus Székesegyház Szent László Énekkara, Kristófi Ágnes (szoprán), vezényel Alpaslan Ertüngealp és Kristófi János, orgonál Kristófi János, continuo Józsa Domokos.

Program: június 11., vasárnap, 19 óra

Liszt Ferenc „BACH” Prelúdium és Fúga S 260
Robert Schumann Asz-dúr Kánon op. 56
Felix Mendelssohn-Bartholdy d-moll Allegro, Korál és Fúga op. posth.
Johannes Brahms Herzlich tut mich erfreuen op. 122
Girolamo Frescobaldi Canzona dopo l’Epistola
Domenico Zipoli Elevazione
Johann Sebastian Bach d-moll Toccata és Fúga BWV 565
Max Reger Introduktion und Passacaglia in d-Moll
orgonál Kristófi János és Kristófi László

Rövid történeti áttekintés
A Nagyváradi Római Katolikus Székesegyház orgonáját Mária Terézia császárnő adományozta a templomnak,  1777 és 1782 között Fridolin Ferstl bécsi orgonaépítő mester készítette el. Az 1890-es években az Országh orgonaépítő műhely teljesen átépítette, de az új orgonához a három orgonaszekrény közül csak kettőt használtak fel, a mellvéden álló kis szekrény üresen maradt.
A székesegyház felszentelésének kétszázadik évfordulóján, 1980-ban a passaui püspökség gyűjtést szervezett az orgona teljes felújítására. Mivel a teljes összeg nem gyűlt össze, 1990-ben az Eisenbarth orgonaépítő cég az Országh által üresen hagyott kis szekrénybe egy neobarokk orgonát készít, amit Hermann Binder nagyszebeni orgonaépítő mester 1991 februárjában épít be. A 2020-ban kezdődött, az Európai Unió támogatásával (Interreg V., RoHu 398) megvalósított restaurálást a a gyergyószentmiklósi Vox Humana orgonaépítő cég és a csíkszentsimoni Sándor Péter műhelye végezte. Az üresen maradt kis szekrénybe egy új, olasz reneszánsz stílusú, különálló orgona épült, mely Bors László, újtusnádi orgonaépítő alkotása.

Úrnapja a székesegyházban

„Engedjük, hogy Jézus, az élő kenyér, kigyógyítson a bezárkózásból, megnyisson az osztozásra, feloldja merevségeinket és magunkba zárkózásunkat.“ (Ferenc pápa)

Szentháromság vasárnapját követő csütörtökön a katolikus egyház az Úr Testének és Vérének ünnepét, ismertebb nevén Úrnapját üli. 2023. június 8-án, csütörtökön, 18 órakor Böcskei László megyéspüspök a helyi hagyomány szerint a város papjaival és híveivel közösen mutat be szentmisét a székesegyházban. Ezt követően kerül sor az úrnapi körmenetre, amit a püspöki palota kertjében tartanak majd meg. Ezen a napon a város lakói együtt imádkoznak közösségeink megerősödéséért, ezért a többi templomban elmaradnak a délutáni szentmisék.

Nyolcadikosok ballagása a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban

2023. június 9-én, pénteken, 11 órakor a székesegyházban tartott szentmisén adnak hálát az elmúlt évek kegyelmeiért a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum nyolcadikos diákjai.

Jubileumi ünnepség Debrecenben

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye ebben az évben ünnepli alapításának 30. évfordulóját. A jubileumi szentmisét 2023. június 10-én, szombaton, 10 órai kezdettel a gyémántmisés Bosák Nándor nyugalmazott megyéspüspök tartja a debreceni Szent Anna-székesegyházban, pappá szentelésének 60., püspökké szentelésének 30. évfordulóján. A szentmisén részt vesz Böcskei László megyéspüspök is.

Papok és szerzetesek zarándoklata Szentjobbra

„Meg vagyunk bélyegezve a megvilágosításra, megáldásra, éltetésre, felemelésre, gyógyításra, szabadításra vonatkozó küldetésünk által.“ (Ferenc pápa üzenete a hivatások 60. világnapjára)

Hét évvel ezelőtt erősítette meg zarándokhelyként a Boldogságos Szűz Mária születésének tiszteletére felszentelt szentjobbi plébániatemplomot Böcskei László megyéspüspök: ekkor hirdette meg első alkalommal a papok és szerzetesek egyházmegyei zarándoklatát május 30-ára, Szent István király ereklyéi átvitelének ünnepére. A Pray-kódex naptára szerint 1084. május 30-án Szentjobbon talált rá Szent László király Szent István ereklyéjére, majd tiszteletére itt bencés monostort alapított.  2023. május 30-án, kedden az egyházmegye papjai és szerzetesei ismét Szentjobbra zarándokolnak, és 11 órakor a helyi plébániatemplomban szentmisén vesznek részt, melynek főcelebránsa és szónoka Böcskei László megyéspüspök lesz.

Koncert a püspöki palota dísztermében

 2023. május 31-én, szerdán, 19 órakor folytatódik a Kaganovskiy Zenei Estek koncertsorozat ezúttal a püspöki palota dísztermében. Közreműködik Artur Kaganovskiy, Simina Croitoru, Gabriela Sebestyén, Simon Csongor, Cristian Andrei Stanciu, Stanciu Brigitta, Toró Csilla, Ferencz István, Simon Helga, Todor Gyöngyi és Camelia Părcălab hegedűn, Eszter Kaganovskiy, Kardos Margit, Daniela Jula brácsán, Kállay Ágnes, Bogdan Cocora és Maksay Csaba csellón, illetve György Róbert nagybőgőn. Program: Max Bruch: B-dúr Vonósoktett, Pjotr Iljics Csajkovszkij: Valse Scherzo szóló hegedűre és zenekarra, op. 34. és Pjotr Iljics Csajkovszkij: Vonósszerenád, op. 48.

Jegyek 40, illetve 60 lejes áron kaphatók a Nagyváradi Római Katolikus Püspöki palota recepcióján, jegyfoglalás a 0771 612 714-es telefonszámon lehetséges. A lefoglalt jegyek legkésőbb a koncert napján 12.00 óráig vehetők át.

Ballagás a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban

„Az élet valódi, nem virtuális!” (Ferenc pápa szavai a fiatalokhoz)

2023. június 2-án, pénteken, 11 órakor a székesegyházban tartott szentmise keretében adnak hálát az elmúlt tizenkét év kegyelmeiért a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum végzős diákjai. A szentmise főcelebránsa és szónoka Böcskei László megyéspüspök lesz.

Megemlékező szentmise Tempfli József megyéspüspök halálának évfordulóján

„Adj, Uram, örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki!“ 2023. május 25-én, csütörtökön, 18 órakor Böcskei László megyéspüspök megemlékező szentmisét mutat be a székesegyházban Tempfli József egykori főpásztor halálának hetedik évfordulója alkalmából.

Zarándoklat Máriaradnára

2023. május 27-én, szombaton Máriaradnára zarándokolnak a nagybecskereki egyházmegye papjai és hívei. A Boldog Bogdánffy Szilárd szülőföldjéről érkezett zarándokok 11 órakor a helyi kegytemplomban szentmisén vesznek részt, amelynek főcelebránsa és szónoka Böcskei László nagyváradi megyéspüspök lesz.

Bérmálás a székesegyházban

„Iratkozzunk be a Szentlélek iskolájába! Hívjuk őt mindennap, hogy Egyházként együtt járjunk, tanulékonyan őfelé és nyitottan a világra.” (Ferenc pápa)

2023. május 28-án, pünkösdkor, 11 órai kezdettel Böcskei László megyéspüspök 21 fiatalnak szolgáltatja ki a bérmálás szentségét a nagyváradi székesegyházban. A fiatalok felkészítését Pék Sándor plébános végezte.

Mons. Fodor József könyveinek bemutatója a püspöki palota dísztermében

Mons. Fodor József általános helynök neve összefonódik a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség jelenkori történetével. Nemcsak ismert és elismert helytörténészként, de szemtanúként, meghatározó és embert próbáló időket megélő főpapként is az ismeretek gazdag tárházát tudhatja a magáénak. Legújabb történeti munkái is hiánypótlóak, hiszen ott folytatják a nagyváradi egyházmegye történetét, ahol azt a püspökség neves krónikása, Bunyitai Vince abbahagyta. 2023. május 15-én, hétfőn, 17 órakor a püspöki palota dísztermében kerül bemutatásra a nagyprépost két legújabb kötete: A nagyváradi latin szertartású székeskáptalan, illetve az Egyházi krónika 1020-2023.

Várad Püspökei az Anjou korban – könyvbemutató a püspöki palotában

Izgalmas történelmi kalandra hívja meg az olvasót Bélfenyéri Tamás az Egyetemi Műhely Kiadó gondozásában megjelent kötete, amelyet 2023. május 16-án, kedden, 17 órakor Mihálka Nándor történész mutat be a püspöki palota dísztermében.

Schlauch Lőrinc-emlékkiállítás a püspöki palotában

2023. május 17-én, szerdán, 17 órakor a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye 1887-1902 között regnáló bíboros-püspökére, Schlauch Lőrincnek állítanak emléket, születésének közelgő 200. évfordulója alkalmából. A püspöki palota földszintjén berendezett kiállítás apropóját az adja, hogy a püspökség a nagyközönség elé tárja Schaluch Lőrinc kései, oldalági leszármazottjainak adományát, azt a Szűz Máriát ábrázoló monumentális olajfestményt, amely a bíboros regnálása idején a palotát díszítette. A katalogizált képet a velencei akadémián nevelkedett romantikus festőművész, Molnár József készítette. A festménnyel együtt, Schlauch régi irodabútorai is a püspökség birtokába kerültek. Ezekből, és az egyházmegye gyűjteményében levő személyes tárgyaiból készült válogatás betekintést nyújt a nagyformátumú egyházfő történelmi jelentőségű nagyváradi működésébe.

Urunk mennybemenetele

2023. május 18-án, negyven nappal húsvét után a katolikus egyház Urunk mennybemenetelét (Áldozócsütörtököt) ünnepli. Urunk mennybemenetelének valósága a katolikus vallás egyik alapigazsága, mely szerint Jézus Krisztus „fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat“. Ezen az ünnepen a nagyváradi székesegyházban 8, 10, 11 és 18 órakor lesznek a szentmisék.

Nepomuki Szent János-szobor megáldása Szentjobbon

Nepomuki Szent János, a gyónási titok vértanúja, a 18. századtól kiemelkedően fontos alakja volt Közép-Kelet-Európa népi vallásosságnak. A csehországi származású, késő középkori vértanú pap tisztelete Prágából indult és Habsburg uralkodók kezdeményezésére az egész birodalom területén elterjedt. A főként utak mentén, kereszteződésekben vagy hídfőknél elhelyezett szobraiból csak a Kárpát-medencében több ezret tart számon a művészettörténeti kutatás. Ezek többsége súlyosan megrongálódott vagy elpusztult a 20. századi egyházüldözések rossz emlékű évtizedeiben. Erre a sorsra jutott volna az egykor Szentjobb község piacterén álló, 18. századi kőszobor is, amelyet gondos kezek menekítettek be a falu római katolikus templomának kertjébe, ahol a közelmúltig állt, dacolva az idő múlásával. Nepomuki Szent János míves barokk szobrát, a budapesti A-Híd Zrt. által kezdeményezett és támogatott, valamint Varga Zoltán Zsolt szobrászművész, kőrestaurátor által végzett helyreállítása után, 2023. május 19-én, pénteken, 11 órakor ünnepélyes keretek között állítják vissza a szentjobbi római katolikus templom udvarára, ahol Böcskei László megyéspüspök fogja elvégezni a szobor megáldásának szertartását.

Gazdasági konferencia a püspöki palotában

2023. május 9-én, kedden, 15 órakor második alkalommal rendezik meg a Nagyváradi Gazdasági Konferenciát, amelynek ezúttal a Nagyváradi Római Katolikus Püspöki Palota ad otthont. A díszteremben tartandó multiszektoriális gazdasági esemény legfontosabb célja a romániai finanszírozási lehetőségek ismertetése, az erdélyi nagyvállalatok bemutatása, valamint az anyaországi- és határon túli magyar üzleti partnerek közötti kapcsolatok építése. A konferencia szervezői a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség mellett a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. nagyváradi regionális irodája, a Mathias Corvinus Collegium nagyváradi képzésközpontja, a Romániai Magyar Közgazdász Társaság nagyváradi szervezete, valamint a Romániai Vállalkozásokért Egyesület.

RO-HU projekt bemutatója a püspöki palotában

2023. május 9-én, kedden, 17 órai kezdettel a püspöki palota alagsorában mutatják be a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Interreg VI-A Románia-Magyarország Programot, amely határon átnyúló tapasztalatcseréket, közös stratégiákat/akcióterveket és közös programok megvalósítását teszi lehetővé. A tervezett projektek összesen nyolc, határmenti megyére terjednek ki: Romániában Arad, Bihar, Szatmár és Temes megye, Magyarországon Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.

A Romániai Katolikus Püspöki Konferencia tavaszi ülése Szatmárnémetiben

2023. május 10. és 12. között az ország római és görögkatolikus püspökeinek részvételével Szatmárnémetiben tartják a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia tavaszi ülését. A jelenlévő főpásztorok a romániai egyházmegyék pasztorális és adminisztratív kérdéseiről folytatnak tárgyalásokat. A püspöki konferencia az egyházi kollegialitás konkrét megvalósulásának egyik formája. Az Egyházi Törvénykönyv pontos leírást ad róla: „A Püspöki Konferencia állandó intézmény: valamely ország vagy egy bizonyos terület püspökeiknek egyesülése. Benne ezek a Püspökök egyes lelkipásztori feladataikat közösen gyakorolják területük krisztushivői érdekében annak a nagyobb jónak az előmozdítására, amit az embereknek az Egyház ad. Ez az előmozdítás főként az apostoli tevékenységnek a kor és a hely adottságaihoz kellőképen alkalmazott formái és módszerei révén történik a jog előírásai szerint.” (447. kánon). A konferencia tagjaként részt vesz az ülésen Böcskei László nagyváradi megyéspüspök is.  

Rendhagyó tárlatvezetés a püspöki palotában

2023. május 12-án, pénteken, 17 órakor a művésztárs és feleség, Jakobovits Márta kalauzolja vendégeit a Római Katolikus Püspöki Palota második emeleti termeiben már látogatható, Kozmikus oltár című kiállításon. A tárlat Jakobovits Miklós utolsó, római korszakából ad reprezentatív válogatást. A rendhagyó tárlatvezetésen lehetőség nyílik arra is, hogy a művésszel és a kiállítással kapcsolatban kérdéseket tegyenek fel az érdeklődők.

Kiállításmegnyitó a püspöki palotában

2023. május 13-án, szombaton, 11 órakor Sic erat in fatis címmel nyílik tárlat Jovián György festőművész munkáiból a püspöki palota második emeleti kiállítótermeiben. A szilágysomlyói születésű, fiatalon Nagyváradon élő és alkotó Munkácsy-díjas festőművész és grafikus 1982 óta él Magyarországon, 2007 óta a Magyar Művészeti Akadémia tagja. Amint az ovidiusi idézetből vett cím is sugallja, Jovián romlás-esztétikájába pillanthat be a nagyérdemű. A művész 22, technikai bravúrral megalkotott vásznán át helyezi górcső alá az ember alkotta világ romlását, pusztulását.

Múzeumok Éjszakája 2023

Nagyvárad múzeumai nyolcadik alkalommal szervezik meg közösen 2023. május 13-án, szombaton, 19-24 óra között a Múzeumok Éjszkája elnevezésű programsorozatot. A korábbi évekhez hasonlóan a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség az alábbi kiállításokat és gyűjteményeket ajánlja az érdeklődők figyelmébe:

– Nagyváradi Római Katolikus Székesegyház (Kanonok-sor 2A)

– Szent László-tárlat, egyházművészeti gyűjtemény, időszaki kiállítások a püspöki palotában (Kanonok-sor 2)

– Gránátalma Patikatörténeti Múzeum (Fő utca 33).

Az esemény nyitányaként Kristófi János karnagy megszólaltatja a székesegyház frissen felújított orgonáját.

Könyvbemutató a püspöki palota dísztermében

Mons. Fodor József általános helynök neve összefonódik a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség jelenkori történetével. Nemcsak ismert és elismert helytörténészként, de szemtanúként, meghatározó és embert próbáló időket megélő főpapként is az ismeretek gazdag tárházát tudhatja a magáénak. Legújabb történeti munkái is hiánypótlóak, hiszen ott folytatják a nagyváradi egyházmegye történetét, ahol azt a püspökség neves krónikása, Bunyitai Vince abbahagyta. 2023. május 15-én, hétfőn, 17 órakor a püspöki palota dísztermében kerül bemutatásra a nagyprépost két legújabb kötete: A nagyváradi latin szertartású székeskáptalan, illetve az Egyházi krónika 1020-2023

Olimpikonok a püspöki palotában

„Jézus hisz benned, és mindig arra hív, hogy csapatjátékos legyél.“  (Ferenc pápa szavai a fiatalokhoz)

2023. május 2-án, kedden, 16 órakor Böcskei László megyéspüspök a püspöki palotában fogadja a nagyváradi egyházmegye azon fiataljait, akik április 12-14. között részt vettek a Magyar Nyelvű Római Katolikus Országos Hittanolimpián. A diákok felkészítő tanáraik kíséretében érkeznek Nagyváradra, hogy egy kötetlen beszélgetés keretében számoljanak be élményeikről. A főpásztor nagy szeretettel várja az egyházmegye minden sarkából érkező vendégeket, és a beszélgetést követően bemutatja nekik a püspöki palotát, illetve a bibliai kertet.

Koncert a püspöki palotában

2023. május 6-án, szombaton, 19 órakor a püspöki palota dísztermében ad koncertet a budapesti Erdődy Kamarazenekar. A koncert programjában megszólaló darabok három, a XVIII. századi Nagyváradon alkotó szerzőtől származnak. Műsoron: Michael Haydn: F-dúr szimfónia,
Karl Dittersdorf: D-dúr kettősverseny hegedűkre és zenekarra, Wenczel Pichl: B-dúr szimfónia,
Karl Dittersdorf: G-dúr szimfónia. Előadók: Szefcsik Zsolt, Vavrinecz András, az Erdődy Kamarazenekar (koncertmester: Szefcsik Zsolt). Jegyek kedvezményes áron kaphatóak a Püspöki Palota recepcióján. A jegyek előzetes foglalása a 0771 612 714-es telefonszámon lehetséges.

Szent László Zarándoknap

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség zarándoklatra hívja az egyházmegye híveit, papjait és szerzeteseit 2023. május 7-én, Húsvét 5. Vasárnapján a nagyváradi székesegyházba, hiszen a helyi hagyomány szerint ezen a napon ünneplik az egyházmegye alapítóját, Szent László királyt. A program 10 órakor kezdődik a zarándokok fogadásával és ráhangolódással. A főpapi szentmise 11 órakor kezdődik, amelyre az egyházmegye papsága, szerzetessége és hívei mellett a szomszédos egyházmegyékből is érkeznek vendégek. A szentmise főcelebránsa és szónoka Ternyák Csaba egri érsek lesz. Az ünnepre meghívást kaptak a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet végzős papnövendékei és elöljárói is. A szentmisét követően a zarándokok imával és énekekkel kísérik Szent László ereklyéjét a hagyományos hermás körmeneten, ezzel is jelezve elköteleződésüket a lovagkirály erényeinek követésére.

Bérmálás Nagyvárad-Újvárosban

„Iratkozzunk be a Szentlélek iskolájába! Hívjuk őt mindennap, hogy Egyházként együtt járjunk, tanulékonyan őfelé és nyitottan a világra.” (Ferenc pápa)

2023. április 22-én, szombaton, 11 órakor Böcskei László megyéspüspök 17 fiatalnak és három felnőttnek szolgálattaja ki a bérmálás szentségét a nagyvárad-újvárosi plébániatemplomban. A fiatalok felkészítését Dr. Kovács F. Zsolt plébános végezte.

Örökös szentségimádási nap Biharpüspökiben és Sáránon

Április negyedik vasárnapján, 2023. április 23-án Biharpüspökiben és a Szilágy megyei Sáránon tartanak szentségimádási napot.

Kiállításmegnyitó a püspöki palotában

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség a Nagybányai Tájképfestő Telep 27 esztendejének sommázatát kínálja megtekintésre a püspöki palota második emeleti kiállító tereiben, ahol Tájról – térről – időről – Istenről címmel 34 kortárs képzőművész 50 alkotása enged bepillantani az újjáéledő nagybányai festészeti hagyományokba. Az alkotóközösség a Hollósy Simon által 1896-ban létrehozott nagybányai festőiskola szellemi örökösének vallja magát, s abból a kísérletező, lázadó művészetből táplálkozik, amivel eleik megreformálták és európai rangremelték az erdélyi festészetet. Az április 24-én, hétfőn, 17 órakor nyíló tárlatot Szilágyi András filozófus, költő, művészeti szakíró méltatja.

Koncert a püspöki palotában

2023. április 26-án, szerdán, 19 órakor folytatódik a Kaganovskiy Zenei Esték koncertsorozat ezúttal a püspöki palota dísztermében. Közreműködik Artur Kaganovskiy hegedűn, Simina Croitoru hegedűn, Cristian-Andrei Stanciu hegedűn, Simon Csongor hegedűn, Simon Ammer Helga hegedűn, György Hunor hegedűn, Eszter Kaganovskiy brácsán, Marcel Cameniță brácsán, Andrei Popa brácsán, Bogdan Cocora csellón, Kállay Ágnes csellón, Cristina Ungurean csellón, György Róbert nagybőgőn. Program: Franz Schubert (1797-1828) C-dúr vonósötös D956, Jean Sibelius (1865-1957) Impromptu op.5. vonószenekarra, Edward Elgar (1857-1934) Vonósszerenád op.20.

Jegyek 40, illetve 60 lejes áron kaphatók a Nagyváradi Római Katolikus Püspöki palota recepcióján, jegyfoglalás a 0771 612 714-es telefonszámon lehetséges. A lefoglalt jegyek legkésőbb a koncert napján 12.00 óráig vehetők át. 

Nagyheti program

2023.  ÁPRILIS 2-án, Virágvasárnapot ünnepeljük. Ezzel kezdetét veszi a Nagyhét. A Nagyhét idején a nagyváradi székesegyházban a szertartásokat és szentmiséket az adott időszaknak megfelelő rend és program szerint celebrálják

2023. ÁPRILIS 2-ÁN, VIRÁGVASÁRNAP, 11 ÓRAKOR az ünnepi szertartás a püspöki palota előtti téren, barkaszenteléssel kezdődik, majd körmenetben vonulnak a hívek a székesegyházba. A szentmisét Böcskei László megyéspüspök celebrálja.

A Nagyhét első három napján – hétfőn, kedden és szerdán – a székesegyházban a megszokott program szerint mutatják be a szentmiséket.

NAGYCSÜTÖRTÖKÖN, 2023. ÁPRILIS 6-án a székesegyházban két ünnepélyes szentmisét mutatnak be.

– A krizmaszentelési mise 10.00 órakor kezdődik. Az egyházmegye papsága együtt misézik a Főpásztorral. Az ünnepi liturgia két kiemelkedő mozzanata a papok szentelési fogadalmának megújítása, valamint az év folyamán a szentségek kiszolgáltatásánál használt olajok megszentelése (keresztelendők olaja, betegek olaja és a szent krizma).

– Az Utolsó Vacsora emlékére 19.00 órakor celebrál szentmisét Böcskei László megyéspüspök. A szentmisét 21.00 óráig tartó virrasztás követi.

NAGYPÉNTEKEN, 2023. ÁPRILIS 7-én,  Urunk szenvedésére és halálára emlékezünk.

Délután 15.00 órakor a székesegyház előtt közös keresztutat tartanak a város plébániái.

A nagypénteki szertartás 18.00 órakor kezdődik, majd 21.00 óráig a Szent Sírnál szentségimádást tartunk.

NAGYSZOMBATON, 2023. ÁPRILIS 8-án, 10.00-20.00 óra között a hívek szentségimádáson vehetnek részt a Szent Sírnál. Kérjük a híveket, a fiatalokat, a gyermekekt, vegyenek részt a nagyszombati virrasztáson.

HÚSVÉT VIGÍLIÁJA 21.00 órakor tűzszenteléssel kezdődik a székesegyház előtti téren. Az ünnepi szentmisét, amelynek fontos része a vízszentelés és a keresztségi ígéretek megújítása, Böcskei László megyéspüspök celebrálja. A szentmise után feltámadási körmenetet tartunk és megáldjuk a húsvéti eledeleket.

HÚSVÉTVASÁRNAP, 2023. ÁPRILIS 9-én, reggel 7.30 órakor ételszentelés lesz a székesegyház előtti téren, majd 8.00 órakor szentmise. A húsvétvasárnapi pontifikális szentmisét 11.00 órakor celebrálja Böcskei László megyéspüspök. A szentmisét a székesegyház Szent László Ének- és Zenekara kíséri. 18.00 órakor is lesz szentmise a székesegyházban.

HÚSVÉTHÉTFŐN, 2023. ÁPRILIS 10-én a szentmiséket vasárnapi miserend szerint mutatják be: 8.00, 10.00, 11.30 és 18.00 órakor.

Mindenkinek, a kedves híveknek, az olvasóknak és a sajtó munkatársainak, örömökben és reménységben gazdag húsvéti ünnepet kívánunk!

A szentjobbi Szent István Szociális Központ Alapítványának vezetőtanácsi ülése Nagyváradon

2023. március 27-én, hétfőn, 9 órakor Böcskei László megyéspüspök meghívására a püspöki palotában tartja vezetőtanácsi ülését a szentjobbi Szent István Szociális Központ Alapítványa. A 2006-ban létesített intézmény az árvák, veszélyeztetett környezetben és mélyszegénységben élő gyermekek ellátását, nevelését tűzte ki célul.

Zárul a missziós sorozat a várad-újvárosi templomban

A várad-újvárosi plébániatemplom fenállásának 300. évfordulója alkalmából a Szent László plébánia missziós sorozatot hirdetett, melynek utolsó alkalmát 2023. március 28-án, kedden tartják. A 18 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Vass Csaba CMlazarista szerzetes lesz, a missziós alkalom témája pedig: Misszió a szeretetszolgálat útján – szeretetszolgálat és áldozatkész helytállás, az önkéntesség ezer formája a plébániai közösség életében.

Koncert a püspöki palotában

Március 29-én 19 órakor folytatódik a Kaganovskiy Zenei Esték sorozata a püspöki palotában
Fellépők: Gáspárik Szilvia-Klára alt, Artur Kaganovskiy hegedű, Brigitta Stanciu-Bognár hegedű, Eszter Kaganovskiy mélyhegedű, Bogdan Cocora gordonka. Műsoron: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Máté Passió – Erbarme Dich, mein Gott; Franz Joseph Haydn (1732-1809): Krisztus utolsó hét szava a keresztfán.

Jegyek a Nagyváradi Római Katolikus Püspöki Palota recepcióján kaphatók, jegyfoglalás a 0771 612 714-es telefonszámon lehetséges. A lefoglalt jegyek legkésőbb a koncert napján 12.00 óráig vehetők át.

A papi szenátus ülése

2023. március 30-án, csütörtökön, 10 órától Böcskei László megyéspüspök megbeszélést folytat az egyházmegye papi szenátusának tagjaival a püspöki palota üléstermében.

Ifjúsági lelkinap Nagyváradon

2023. április 1-jén, szombaton, 10-19 óra között az Egyházmegyei Ifjúsági Iroda a Szigligeti Színház Lilliput Társulatának közreműködésével ökumenikus ifjúsági lelkinapot szervez 16 éven felüli fiataloknak a Kanonok sor 13 szám alatt. A nap során a fiatalok együtt imádkoznak és közösen feldolgozzák, értelmezik, majd 19 órakor a székesegyház előtti téren előadják a tékozló fiú történetét. A lelkinapra március 27-ig lehet jelentkezni a kateketika@varad.org címen vagy a 0755 666 218 telefonszámon. A helyek száma korlátozott.

Pedagógusok lelkinapja a püspöki palotában

“Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! (…) és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” (Mt 28, 19-20)

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Katekétikai Központja és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Partiumi Oktatási és Módszertani Központja 2023. április 1-én, szombaton lelkinapot szervez pedagógusoknak a Nagyváradi Római Katolikus Püspöki Palotában. A megrendezésre kerülő program keretében a meghívott előadók, Farmati Anna SSS, egyetemi adjunktus (BBTE) és Gábor Csilla SSS, egyetemi tanár (BBTE) abban nyújtanak segítséget, hogy a résztvevők ne csupán ismereteket, hanem életet alakító tudást és tapasztalatot adjanak át a rájuk bízottaknak.

Virágvasárnap a székesegyházban

2023. április 2-án, virágvasárnap, 11 órakor az ünnepi szertartás a püspöki palota előtti téren, barkaszenteléssel kezdődik, majd körmenetben vonulnak a hívek a székesegyházba. A szentmisét Böcskei László megyéspüspök celebrálja.

Koncert a székesegyházban

2023. április 2-án, virágvasárnap, 19 órakor mutatják be a székesegyházban Joseph Haydn Krisztus utolsó hét szava a kereszten című művét. Közreműködik: Costin Éva, Oláh Boglárka és Oláh Gabriella hegedűn, Ichim Beáta gordonkán, Pék Sándor esperes-plébános pedig a tételek között elmélkedéseket olvas fel. A belépés ingyenes.

Szent József-búcsú Nagyváradon

2023. március 20-án, hétfőn tartják a nagyváradi Szent József-templom búcsúját. A 17 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Oros Roland várad-olaszi segédlelkész.

Missziós sorozat a várad-újvárosi templomban

A várad-újvárosi plébániatemplom fenállásának 300. évfordulója alkalmából a Szent László plébánia missziós sorozatot hirdetett, melynek negyedik alkalmát 2023. március 21-én, kedden tartják. A 18 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Jakabos Barnabás SJjezsuita szerzetes lesz, a missziós alkalom témája pedig: Misszió a lelkiélet útján missziós terület lehetőségei egy nagyváros főterén.  A sorozat utolsó alkalma március 28-án lesz.

A margittai, a szilágysomlyói, a székelyhídi és a tenkei esperességek papjai a püspöki palotában

A tavalyi évhez hasonlóan az egyházmegye lelkipásztorai esperességi csoportokban a püspöki palotába látogatnak, hogy megosszák egymással az elmúlt év lelkipásztori tapasztalatait, illetve a keresztség szentségével kapcsolatos meglátásaikat. Ennek megfelelően 2023. március 21-én, kedden, 10 órakor a margittai és a szilágysomlyói esperességek papjait, március 22-én, szerdán, szintén 10 órakor a székelyhídi és a tenkei esperességek papjait látja vendégül Böcskei László megyéspüspök a palota második emeleti üléstermében.

Máriás lelkiségek egyházmegyei találkozója Nagyváradon

„Igennek Asszonya, akire leszállt a Szentlélek, segíts, hogy újra együtt lehessünk Isten békéjében. Oltsd szívünk szomját, te, a remény áradó forrása.” (Ferenc pápa imája) 2023. március 25-én, szombaton, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén a Nagyváradon tartják a máriás lelkiségek egyházmegyei találkozóját. A találkozó meghívott előadója Excellenciás Tamás József, a gyulafehérvári főegyházmegye nyugalmazott segédpüspöke. A program keretében 12.30 órakor Böcskei László megyéspüspök szentmisét mutat be a székesegyházban.

Menet az életért

2023. március 25-én, szombaton szervezik Nagyváradon a Menet az életért elnevezésű ökumenikus felvonulást a család és a magzat védelmében. A program 12.30 órakor kezdődik a Szent László téren. A menet majd a sétálóutcán halad végig és a Körös áruház előtti téren ér véget.  

A szentjobbi Szent István Szociális Központ Alapítványának vezetőtanácsi ülése Nagyváradon

2023. március 27-én, hétfőn Böcskei László megyéspüspök meghívására a püspöki palotában tartja vezetőtanácsi ülését a szentjobbi Szent István Szociális Központ Alapítványa. A 2006-ban létesített intézmény az árvák, veszélyeztetett környezetben és mélyszegénységben élő gyermekek ellátását, nevelését tűzte ki célul.

Missziós sorozat a várad-újvárosi templomban

A várad-újvárosi plébániatemplom fenállásának 300. évfordulója alkalmából a Szent László plébánia missziós sorozatot hirdetett, melynek harmadik alkalmát 2023. március 14-én, kedden tartják. A 18 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Pék Sándor esperes, székesegyházi plébános lesz, a missziós alkalom témája pedig: Misszió a lelkipásztorkodás útján lelkipásztori sajátosságok a város szívében, a közvetlen előd még élő visszaemlékezése a lelkipásztorkodás eredményeire.  A sorozat március hónap keddjen folytatódik: 21-én és 28-án.

A várad-környéki és a tasnádi esperességek papjai a püspöki palotában

A tavalyi évhez hasonlóan az egyházmegye lelkipásztorai esperességi csoportokban a püspöki palotába látogatnak, hogy megosszák egymással az elmúlt év lelkipásztori tapasztalatait, illetve a keresztség szentségével kapcsolatos meglátásaikat. Ennek megfelelően 2023. március 16-án, csütörtökön, 10 órakor a várad-környéki és a tasnádi esperességek papjait látja vendégül Böcskei László megyéspüspök a palota második emeleti üléstermében.

Férfizarándoklat Máriapócsra

„Boldog ember, akinek az Úr az erőssége és zarándok útra indítja szíve.” (Zsolt 84, 6)“

2023. március 18-án, szombaton a főpásztor vezetésével szervezik meg a második egyházmegyei férfizarándoklatot ezúttal Máriapócsra. A zarándoklat meghívott előadója Orosz István görögkatolikus pap, aki 10 órakor tart előadást. A program keretében Böcskei László megyés püspök 12.30 órakor szentmisét mutat be, majd 15 órakor rózsafüzért imádkoznak a résztvevők a máriapócsi kegykép előtt.

Főpásztori látogatás a román személyi plébánián

2023. március 19-én, vasárnap Böcskei László megyéspüspök főpásztori látogatást tesz a nagyváradi román személyi plébánián, ahol 10 órai kezdettel szentmisét mutat be Mârț Mihai plébános koncelebrálásával.

Szent József-búcsúk az egyházmegyében

Március 19-én Szent Józsefet, Szűz Mária jegyesét, az egyház védőszentjét, a családok, a munkások és az üldözöttek patrónusát ünnepeljük.

2023. március 18-án, szombaton, 12 órakor tartják a hegyköztótteleki plébániatemplom búcsúját. A szentmise főcelebránsa és szónoka Fejes Rudolf Anzelm OPraem premontrei apát.

2023. március 20-án, hétfőn tartják a nagyváradi Szent József-templom búcsúját. A 17 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Oros Roland várad-olaszi segédlelkész.

Missziós sorozat a várad-újvárosi templomban

A várad-újvárosi plébániatemplom fenállásának 300. évfordulója alkalmából a Szent László plébánia missziós sorozatot hirdetett, melynek második alkalmát 2023. március 7-én, kedden tartják. A 18 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka pedig Fejes Rudolf Anzelm premontrei apát lesz. A missziós alkalom témája: Misszió a hivatások útján –       hivatásébresztés és hivatásápolás az egykori székesegyház és a jelenlegi templom falai között.  A sorozat március hónap keddjen folytatódik: 14-én, 21-én és 28-án

Papi gyűlés a püspöki palotában

„Ha nem vagy közel Isten népéhez, akkor nem vagy jó pap. Ezt a közelséget a papi szolgálaton keresztül tartjuk fenn és gyakoroljuk.“ (Ferenc pápa szavai a papokhoz)

2023. március 9-én, csütörtökön, 10 órai kezdettel a püspöki palota második emeleti üléstermében az egyházmegye papjai tavaszi koronagyűlésen vesznek részt. A papi továbbképző témája a hivatásébresztés és a hivatásápolás, előadója pedig P. András Csaba SJ jezsuita szerzetes.  

Jegyeskurzus hétvége Nagyváradon

„Örömmel fordulok FELÉD!” mottóval 2023. március 10-12. között az Egyházmegyei Pasztorális Központban (Kanonok-sor 13.) több házaspár és szakember bevonásával jegyeskurzust tartanak azok számára, akik ebben az évben Nagyvárad valamelyik katolikus templomában szeretnének házasságot kötni. A képzés lezárásaként 2023. március 12-én, vasárnap, 11.30 órakor Böcskei László megyéspüspök szentmisét mutat be a székesegyházban.

Missziós sorozat a várad-újvárosi templomban

A várad-újvárosi plébániatemplom fenállásának 300. évfordulója alkalmából a Szent László plébánia missziós sorozat indít. Az első szentmise 2023. február 28-án, kedden, 18 órakor kezdődik, főcelebránsa és szónoka pedig Mons. Fodor József általános helynök lesz. A missziós alkalom témája: Misszió a hagyomány útján – a nagyváradi székeskáptalan különleges szerepe a Szent László-templom életében.  A sorozat március hónap keddjen folytatódik: 7-én, 14-én, 21-én és 28-án

Koncert a püspöki palota dísztermében

2023. február 28-án, kedden, 19 órai kezdettel A finn zene gyöngyszemei címmel tartanak zongora- és kamarakoncertet a püspöki palota dísztermében.  Közreműködik Oszaczky Andrássy Katalin zongorán, Thúrzó Sándor József brácsán, Ludovic Murja hegedűn, Dr. Marcu Agneta csellón és Dr. Jámbor Fekete Elisabeta zongorán.

A váradi esperesség papjai a püspöki palotában

A tavalyi évhez hasonlóan az egyházmegye lelkipásztorai esperességi csoportokban a püspöki palotába látogatnak, hogy megosszák egymással az elmúlt év lelkipásztori tapasztalatait, illetve a keresztség szentségével kapcsolatos meglátásaikat. Ennek megfelelően 2023. március 1-én, szerdán, 9 órakor a váradi esperesség papjait látja vendégül Böcskei László megyéspüspök a palota második emeleti üléstermében.

Keresztény Nők Világimanapja 

Március hónap első péntekjén tartják minden évben a keresztény nők világimanapját. 2023. március 3-én, pénteken 17 órakor a béke ajándékáért imádkoznak a keresztény felekezetek nagyváradi képviselői az evangélikus-lutheránus templomban. Az esemény mottója: „Hallottam a ti hitetekről…“ (Ef 1,15 )

Püspökszentelés Budapesten

„Te az igazságot kedveled.” Az 50. zsoltár 8. versét választotta jelmondatául Martos Levente Balázs, akit 2023. március 4-én, szombaton, a 10 órakor kezdődő szentmise keretében szentelnek püspökké a budapesti Szent István-bazilikában. Az eseményen részt vesz Böcskei László megyéspüspök is.

Fogadalmi triduum a Szent László-templomban

A török uralom alóli felszabadulást követően, az 1752-ben újraalakított nagyváradi latin szertartású székeskáptalan fogadalommal kötelezte el magát, hogy hálaadásul és engesztelésül minden évben, farsang utolsó három napján szentségimádást tart, melynek helyéül a Szent László templomot választotta. Ebben az évben február 19-21. között zajlik a triduum, melynek keretében 17 órakor szentségimádást, 18 órakor pedig szentmisét tartanak. A szentmisék főcelebránsa és szónoka Dr. Kiss Endre, a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet spirituálisa lesz. A triduumra való tekintettel hétfőn és kedden a város többi templomában elmaradnak az esti szentmisék.

Egyházmegyei érdemérem átadása

A 2012-ben alapított „A hit szolgálatában” elnevezésű egyházmegyei érdemérem az elismerés látható jele azon katolikus hívek felé, akik szolgálatuk és hűségük révén, életpéldájukkal és kitartó felelőségvállalásukkal világító jellé váltak közösségeikben. 2023. február 13-án a főesperesekből és aulistákból álló bizottság úgy döntött, hogy az esperesek részéről beérkezett javaslatok közül a várad-velencei FLEISZ Judit vegye át ebben az évben ezt a kitüntetést.

Az érdemérmet Böcskei László megyéspüspök adja majd át Boldog Bogdánffy Szilárd születésének ünnepén, 2023. február 21-én, kedden, a 18.00 órakor kezdődő szentmise végén, a várad-újvárosi plébániatemplomban.

Hamvazószerda, a nagyböjt kezdete

Nagyböjt: a hit, a remény és a szeretet megújításának ideje. (Ferenc pápa) 2023. február 22-én, hamvazószerdán kezdetét veszi a húsvétot megelőző, negyven napot átölelő, Jézus Krisztus föltámadásának ünnepére felkészítő nagyböjti időszak. Hamvazószerda az elnevezését a bűnbánat és a vezeklés őskeresztény jeleként szolgáló hamuról kapta: az előző év Virágvasárnapján megszentelt barka hamujával a pap ezen a napon keresztet rajzol a hívek homlokára „Emlékezz, ember, hogy porból lettél és porrá leszel!” vagy „Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban!” szavak kíséretében.

Ifjúsági pasztorációs képzés a püspöki palotában

„Beszéljünk a fiatalok nyelvén!” (Ferenc pápa) A januárban tartott jegyeskurzus képzést követően 2023. február 23-án és 24-én az ifjúsági pasztorációval kapcsolatos képzést szerveznek az egyházmegyei papjainak egy csoportja számára a püspöki palotában. A program keretében többek között Borota Gábor csíkszeredai pszichológus tart előadást a résztvevőknek.

Főpásztorok látogatása a Gyulafehérvári Papnevelő Intézetben

2023. február 23-án és 24-én tartják éves megbeszélésüket az intézményt fenntartó (gyulafehérvári, temesvári, nagyváradi és szatmári) egyházmegyék főpásztorai a Gyulafehérvári Papnevelő Intézetben. Az eseményen részt vesz Böcskei László megyéspüspök is.

Ökumenikus ima a háború áldozataiért

„Ukrajna – egy év béke nélkül“ mottóval a háború áldozataiért, a békéért és az igazságosság imádkoznak a város lakói 2023. február 24-én, pénteken, 17 órakor a Szent László téren, a görögkatolikus székesegyház mellett. Az eseményt a görögkatolikus és a római katolikus karitász közösen szervezi, és várják mindazokat, akik jelenlétükkel, imájukkal szeretnék kifejezni együttérzésüket az ukrajnai háború áldozataival. Az imaalkalmat Böcskei László megyéspüspök és Mihai Vătămănelu görögkatolikus általános helynök vezeti.

Hivatások Nyomában 2023

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség és a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum ebben az évben szervezi meg a XVII. Hivatások nyomában című országos hittanversenyt február 24-26. között, amelyen egyházmegyéink római katolikus teológiai líceumaiban tanuló IX–XII. osztályos diákok háromfős csapatai vesznek részt. A verseny témái: Lisieux-i Szent Teréz és Xavéri Szent Ferenc, a missziók védőszentjeinek élete, valamint Boldog Salkaházi Sára és a Szociális Testvérek Társasága.

Szentmise a deportáltakért

1945 elején több mint 70 ezer németet deportáltak Romániából a Szovjetunióba, mely eseményről a Német Demokrata Fórum ebben az évben is megemlékezik. A túlélőkért és az elhunytakért imádkozva 2023. február 26-án, vasárnap, 11.30 órakor mutat be német nyelvű szentmisét Böcskei László megyés püspök a nagyváradi kapucinus templomban.

Házasság hete 2023

2023. február 12-19. között„Szeretetbe kapaszkodva!” mottóval szervezik meg világszerte a házasság hete elnevezésű programsorozatot, amelyhez a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye ebben az évben az alábbi programokkal csatlakozik:

 • Az esemény nyitószentmiséjét Böcskei László megyéspüspök a margittai plébániatemplomban tartja február 12-én, vasárnap, 10 órai kezdettel;
 • Szintén február 12-én, vasárnap, 18 órakor a budapesti Hegedűs házaspár a nagyváradi filharmónia nagytermében négykezes koncertjükkel és tanúságtételükkel gazdagítják majd a jelenlévő házaspárokat. A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni február 8-ig lehet a pasztoralis@varad.org címen;
 • Február 15-én, szerdán egyházmegyei szintű szentségimádás lesz a plébániatemplomokban, és a gondviselő Isten oltalmába. ajánlják a nehézségekkel küzdő családokat;
 • Február 16-án, csütörtökön, 18.00 órakor filmvetítés lesz házaspárok számáraa püspöki palota alagsorába. A magyar szinkronnal, román felirattal vetítésre kerülő film címe Szerelem második látásra;
 • Február 17-én, pénteken, 18.00 órától táncestet szerveznek az egyházmegye házaspárjai számára a Kanonok-sor 13. szám alatt. A részvétel ez alkalommal is jelentkezéshez kötött. Jelentkezni február 15-ig lehet a pasztoralis@varad.org címen;
 • Február 19-én, vasárnap zárul a házasság hete. 11.30 órakor Böcskei László megyéspüspök mutat be ünnepi szentmisét a nagyváradi székesegyházban, és külön áldásban részesíti azokat a házaspárokat, akik 2022-ben kerek házassági évfordulót ünnepeltek. Azok a jubiláló házaspárok, akik szeretnének ezen részt venni, február 15-ig küldjék el az emléklap elkészítéséhez szükséges adatokat (a házaspárok neve, a feleség leánykori neve, évforduló száma) a pasztoralis@varad.org címre;
 • Február 13-án, hétfőn, 16-18 óra között, illetve február 18-án, szombaton 11-14 óra között a házaspárok óránként indított csoportokban, tematikus vezetéssel tekinthetik meg a püspöki palotában található egyházművészeti gyűjteményt;
 • Továbbra is van lehetőség végigjárni a püspöki palota kertjében kihelyezett Házaspárok Útját, amelynek hanganyaga magyar nyelven megtalálható az egyházmegye honlapján (varad.org/hazasparok-utja/)

Egyházmegyei érdemérem 2023

A 2012-ben alapított „A hit szolgálatában” elnevezésű egyházmegyei érdemérem az elismerés látható jele azon katolikus hívek felé, akik szolgálatuk és hűségük révén, életpéldájukkal és kitartó felelőségvállalásukkal világító jellé váltak közösségeikben. 2023. február 13-án a főesperesekből és aulistákból álló bizottság úgy döntött, hogy az esperesek részéről beérkezett javaslatok közül a várad-velencei FLEISZ Judit vegye át ebben az évben ezt a kitüntetést.

Az érdemérmet Böcskei László megyéspüspök adja majd át Boldog Bogdánffy Szilárd születésének ünnepén, 2023. február 21-én, kedden, a 18.00 órakor kezdődő szentmise végén, a várad-újvárosi plébániatemplomban.

Szakmai továbbképző pedagógusok számára

2023. február 10-11. között „Időm és életem Isten kezében” címmel szervez szakmai továbbképzőt a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Nagyváradon, a püspökség zarándokházában. Nagy Enikő M. Kriszta mallersdorfi ferences nővér vezetésével a résztvevők ismét a Franz Kett pedagógia mélységeibe nyernek betekintést. Az értelemorientált, egységes pedagógia útjának lényegét ennek megalapozója, Franz Kett úgy határozta meg, hogy ez a fajta valláspedagógia az egész ember nevelésére irányul: a gyermekre egészként tekint és egészként szólítja meg az értelmét, az érzelmeit és a képességeit, azaz a fejét, a szívét és a kezét.

A betegek kenetének a kiszolgáltatása a székesegyházban

„Hány beteg és idős ember él otthon és várja, hogy meglátogassuk őket! A vigasztalás szolgálata minden megkeresztelt ember feladata, szem előtt tartva Jézus szavát: «Beteg voltam, és meglátogattatok.»“ (részlet Ferenc pápának a betegek 30. világnapjára írt üzenetéből)

2023. február 11-én, szombaton, Szűz Mária Loudes-i jelenésének ünnepén, a betegek világnapján 17 órakor a székesegyházban ünnepi szentmise keretében szolgáltatják ki a betegek kenetét mindazok számára, akik a szentség felvételét kérik, a szükséges felkészítésben részesültek és a plébános ajánlásával érkeznek. A szentmise főcelebránsa Böcskei László megyéspüspök lesz.

Jegyeskurzus képzés a püspöki palotában

„Az összetett szociális valóságok és a kihívások, melyekkel a családnak ma szembe kell néznie, az egész keresztény közösség részéről nagyobb elkötelezettséget igényelnek a házasságra készülők felkészítésében.“ (Amoris Laetitia 206) A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség ebben az évben szeretne nagyobb hangsúlyt fektetni a jegyesek felkészítésére, hiszen értékes erőforrást jelentenek keresztény közösség számára azzal, hogy őszintén elkötelezik magukat a szeretetben és a kölcsönös ajándékozásban való növekedésre. Ennek értelmében 2023. január 31 – február 1. között az egyházmegye papjai részére képzést tartanak a püspöki palotában, amelynek kifejezetten a hatékony jegyesoktatás lesz a témája. A képzés moderátorai Szénégető István, a gyulafehérvári főegyházmegye családreferens papja, illetve Sófalvi Szabolcs és felesége, akik már évek óta foglalkoznak jegyesekkel.

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe

Február 2. a katolikus egyházban Urunk Bemutatása, más néven Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Születése után negyven nappal Szent József és Szűz Mária bemutatta Jézust a jeruzsálemi templomban. A jelenlévő Simeon a Nemzetek Világosságának nevezte őt. Innen ered az egyik legrégebbi szentelmény, a gyertyaszentelés szokása. 2023. február 2-án, csütörtökön a nagyváradi székesegyházban vasárnapi program szerint, 8, 10, 11.30 és 18 órakor kezdődnek a szentmisék. A hívek lehetőség szerint vigyenek gyertyát magukkal a szentmisére.

Balázs-áldás a székesegyházban

 „Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására szabadítson meg téged az Isten a torokbajtól és minden más bajtól.” Február 3-án, Szent Balázs püspök és vértanú emléknapján ezekkel a szavakkal adnak áldást a katolikus templomokban a papok. Akiknek nem áll módjában eljutni a szentmisére pénteken, azok a székesegyházban 2023. február 5-én, vasárnap is részesülhetnek a Balázs-áldásban.

A megszentelt élet világnapja

„Minden «igen» gyümölcsöt hoz, mert egy nagyobb terv részévé válik, amelynek mi csak részleteit ragadjuk meg, de amelyet az isteni Művész ismer és megvalósít, hogy minden élet remekművé váljék.“ (Ferenc pápa szavai a szerzetesekhez) A megszentelt élet világnapját (február 2.) követő szombaton, 2023. február 4-én Böcskei László és Virgil Bercea püspök ismét együtt ünnepel a Nagyváradi Római Katolikus és a Görögkatolikus Egyházmegyék szerzeteseivel, és 11 órakor közös szentmisén adnak hálát a hivatás ajándékáért a görögkatolikus szeminárium kápolnájában.

A Krisztus-hívők egységéért végzett imahét lezárása a püspöki palotában

Szent Pál apostol megtérének ünnepét (január 25.) megelőző héten, 2023. január 15-23. között „Tanuljatok meg jót tenni: keressétek az igazságot.” (Iz 1,17) mottóval imádkoztak Nagyvárad keresztény felekezetei a Krisztus-hívők egységéért. Az imahét ünnepélyes lezárására 2023. január 26-án, csütörtökön, 10 órai kezdettel kerül sor a püspöki palota II. emeleti hittantermében. Az eseményen részt vesznek a keresztény felekezetek képviselői mellett a Páli Szent Vince Társaság tagjai is, hiszen az imaalkalmakon összegyűlt pénzadománnyal az ő tevékenységüket támogatták a hívek. Az ukrajnai háború kitörése óta a Páli Szent Vince Társaság élelmiszer- és tisztálkodási csomagokat szállított az ukrajnai határra, majd a határon túlra is. Összesen hat szállítmány, több mint 40 tonna segítség jutott el három különböző ukrajnai helyszínre.

Kolozsvári kórus vendégszereplése a székesegyházban

2023. január 29-én, vasárnap, a 10 órakor kezdődő szentmisén a kolozsvári Szent Mihály-templom Szent Cecília Kórusa végzi a zenei szolgálatot, Potyó István karnagy vezetésével.

Imahét a Krisztus-hívők egységéért

“A közöttünk, keresztények között fennálló megosztottság botrány!” (Ferenc pápa) A Szent Pál apostol megtérének ünnepét (január 25.) megelőző héten, 2023. január 15-23. között „Tanuljatok meg jót tenni: keressétek az igazságot.” (Iz 1,17) mottóval imádkoznak Nagyvárad keresztény felekezetei Krisztus-hívők egységéért. Az imaalkalmakon összegyűlt pénzadománnyal a Páli Szent Vince Társaság tevékenységét támogatjuk, akik a tavalyi évben 40 tonna élelmiszerrel segítették az ukrajnai háború áldozatait.

Az imahét további programja:

 • január 16., hétfő, 18 óra – Unitárius Templom (Nicolae Jiga u. 72.)
 • január 17., kedd, 18 óra – Lutheránus-Evangélikus Templom (Tudor Vladimirescu u. 26.)
 • január 18., szerda, 17 óra – Ortodox Holdas Templom  (Traian Moșoiu u. 2.)
 • január 19., csütörtök, 18.30 óra – Tabor Pünkösdista Templom (Meiului u. 4.)
 • január 20., péntek, 18.30 óra – Messiási Zsidó Hitközség Zsinagógája (Evreilor Deportați u. 23)
 • január 21., szombat, 17 óra – a fiatalok imája a Lórántffy Zsuzsánna Református Líceumban (Andrei Șaguna u. 1.)
 • január 22., vasárnap, 17 óra – Rogériuszi Református Templom (Eroului Necunoscut u. 6.)
 • január 23., hétfő, 18 .30 óra – Görögkatolikus Székesegyház (Iuliu Maniu u. 1.)

Uzsalyné Pécsi Rita előadása házaspárok számára

2023. január 21-én, szombaton, 17-20. óra között Uzsalyné Pécsi Rita PhD neveléskutató tart előadást házaspárok számára a püspöki palota dísztermében.

Előadásának címe: Olcsó eszmények bűvkörében – a „giccs” az életünkben; A művészet (zene – játék – mese) hatása a családban és gyermeknevelésben

A helyek száma korlátozott. Jelentkezni lehet 2023. január 20-ig a pasztoralis@varad.org címen vagy Serbán Máriánál a 0757 061 859-es telefonszámon.

300 éves a várad-újvárosi Szent László-templom

“Régi nagy királyunk, dicsőséges László, kérünk, légy Istennél értünk közbenjáró!”

Ebben az évben templomunk fennállásának 300. évfordulóját ünnepli a várad-újvárosi római katolikus egyházközség. Ebből az alkalomból 2023. január 10-én, kedden, 18 órakor Böcskei László megyéspüspök szentmisét mutat be a várad-újvárosi Szent László-templomban.

Imahét a Krisztus-hívők egységéért

„A közöttünk, keresztények között fennálló megosztottság botrány! Krisztus azért jött el, hogy szeretetközösséget hozzon létre közöttünk, nem pedig azért, hogy megosszon bennünket.“ (Ferenc pápa) 2023. január 15-23. között „Tanuljatok meg jót tenni: keressétek az igazságot.” (Iz 1,17)  mottóval tartanak imahetet Nagyváradon a Krisztus-hívők egységéért. Az első imaalkalomnak a várad-újvárosi Szent László-templom ad otthont 2023. január 15-én, vasárnap, 17 órai kezdettel.

A Magyar Katolikus Püspöki Kar és a Romániai Püspöki Konferencia állandó tanácsainak megbeszélése Nagyváradon

2022. szeptember 26-27-én a Magyar Katolikus Püspöki Kar Állandó Tanácsa és a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsa Nagyváradon tart megbeszélést, melyen tagként és házigazdaként vesz részt Böcskei László megyéspüspök. A két bizottság tagjai a helyi egyházak aktuális kérdéseiről, kihívásairól folytatnak tárgyalásokat a Ferenc pápa által meghirdetett szinodalitás jegyében.

Koncert a püspöki palotában

A Kaganovskiy Virtuosi szeptembertől folytatja az idén tavasszal elkezdett kamarakoncert-sorozatot a püspöki palota festett termében. Első őszi koncertjükre 2022. szeptember 28-án, szerdán, 18 órakor kerül sor. A hat fős zenekar ezúttal Vaughan Williams Pjotr Iljics Csajkovszkij darabokat játszik.

Főpapi szentmise az idősek világnapján

„Arra vagyunk hivatva, hogy a gyengédség forradalmának kézművesei legyünk világunkban!“ (Ferenc pápa) 2022. október 1-én, szombaton, az idősek világnapján, 11 órakor Böcskei László szentmisét mutat be az Árpád-házi Szent Erzsébet Idősotthon lakói és alkalmazottai körében.

Hálaadó szentmise Várad-Szőllősön

2022. október 2-án, vasárnap, a 10 órakor kezdődő szentmisén plébániatemplomuk felújítási munkálataiért adnak hálát a várad-szőllősi hívek. A szentmise főcelebránsa és szónoka Böcskei László megyéspüspök lesz.

Templombúcsú Várad-Őssiben

2022. október 2-án, vasárnap, 12 órakor tartják a Kis Szent Terézről nevezett várad-őssi plébániatemplom búcsúját. A szentmise főcelebránsa és szónoka Karácson Tibor, az Erdélyi Mária Rádió műsorigazgatója lesz.

Szentmise Boldog Bogdánffy Szilárd ünnepén

Képesek vagyunk megnyílni a közeledő Isten előtt, és a világot is nyitottá tudjuk tenni az igazság, a szeretet, a jó számára. Ez az, amit a szentek tettek, akik mint „Isten munkatársai” hozzájárultak a világ üdvösségéhez.” (XVI. Benedek – Reményben megváltva). 2022. október 3-án, hétfőn, Boldog Bogdánffy Szilárd ünnepén, 18 órakor, Böcskei László megyéspüspök szentmisét mutat be a nagyváradi székesegyházban.

A Romániai Római Katolikus Püspöki Konferencia őszi ülése Nagyváradon

2022. szeptember 19. és 21. között az ország római és görögkatolikus püspökeinek részvételével Nagyváradon tartják a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia őszi ülését, a Nagyváradi Görögkatolikus Püspökség szervezésében. A jelenlévő főpásztorok a romániai egyházmegyék pasztorális és adminisztratív kérdéseiről folytatnak tárgyalásokat. A püspöki konferencia az egyházi kollegialitás konkrét megvalósulásának egyik formája. Az Egyházi Törvénykönyv pontos leírást ad róla: „A Püspöki Konferencia állandó intézmény: valamely ország vagy egy bizonyos terület püspökeiknek egyesülése. Benne ezek a Püspökök egyes lelkipásztori feladataikat közösen gyakorolják területük krisztushivői érdekében annak a nagyobb jónak az előmozdítására, amit az embereknek az Egyház ad. Ez az előmozdítás főként az apostoli tevékenységnek a kor és a hely adottságaihoz kellőképen alkalmazott formái és módszerei révén történik a jog előírásai szerint.” (447. kánon). A konferencia tagjaként részt vesz az ülésen Böcskei László nagyváradi megyéspüspök is, aki kedden este a püspöki palotában fogadja az ország főpásztorait.  

Egyházmegyei Ministránstalálkozó Nagyváradon

2022. szeptember 24-én, szombaton Nagyváradon, a püspöki palota kertjében kerül megszervezésre 3-12. osztályos fiatalok számára az egyházmegyei ministránstalálkozó, melynek mottója: „Szólj, uram, mert hallja a te szolgád!” (1Sám 3,9) A játékokkal, vetélkedőkkel, akadályversenyekkel tarkított program keretében Böcskei László megyéspüspök szentmisét mutat be a székesegyházban 10 órai kezdettel, amelyre szeretettel várnak mindenkit, aki a fiatalokért és a hivatásokért szeretne imádkozni.

Kiállításmegnyitó a püspöki palotában

Introspekció címmel nyílik festészeti kiállítás, P. Emődi Etelka alkotásaiból 2022. szeptember 24-én, szombaton, 17 órakor a püspöki palota II. emeleti termeiben. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt.

XXX. Báthory Napok Szilágysomlyón

2022. szeptember 23–25. között szervezik meg Szilágysomlyón a XXX. Báthory Napok nagyszabású ünnepségsorozatot, emléket állítva Báthory Istvánnak, Erdély fejedelmének és Lengyelország királyának, aki Somlyó várában született 1533. szeptember 25-én. A rendezvény lezárásaként 2022. szeptember 25-én, vasárnap, 10 órakor Böcskei László megyéspüspök hálaadó szentmisét mutat be a helyi plébániatemplomban.