Sajtóközlemények

Sajtóközlemények

2022. január 1.

A szentjobbi Szent István Szociális Központ Alapítványának vezetőtanácsi ülése Nagyváradon

2023. március 27-én, hétfőn, 9 órakor Böcskei László megyéspüspök meghívására a püspöki palotában tartja vezetőtanácsi ülését a szentjobbi Szent István Szociális Központ Alapítványa. A 2006-ban létesített intézmény az árvák, veszélyeztetett környezetben és mélyszegénységben élő gyermekek ellátását, nevelését tűzte ki célul.

Zárul a missziós sorozat a várad-újvárosi templomban

A várad-újvárosi plébániatemplom fenállásának 300. évfordulója alkalmából a Szent László plébánia missziós sorozatot hirdetett, melynek utolsó alkalmát 2023. március 28-án, kedden tartják. A 18 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Vass Csaba CMlazarista szerzetes lesz, a missziós alkalom témája pedig: Misszió a szeretetszolgálat útján – szeretetszolgálat és áldozatkész helytállás, az önkéntesség ezer formája a plébániai közösség életében.

Koncert a püspöki palotában

Március 29-én 19 órakor folytatódik a Kaganovskiy Zenei Esték sorozata a püspöki palotában
Fellépők: Gáspárik Szilvia-Klára alt, Artur Kaganovskiy hegedű, Brigitta Stanciu-Bognár hegedű, Eszter Kaganovskiy mélyhegedű, Bogdan Cocora gordonka. Műsoron: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Máté Passió – Erbarme Dich, mein Gott; Franz Joseph Haydn (1732-1809): Krisztus utolsó hét szava a keresztfán.

Jegyek a Nagyváradi Római Katolikus Püspöki Palota recepcióján kaphatók, jegyfoglalás a 0771 612 714-es telefonszámon lehetséges. A lefoglalt jegyek legkésőbb a koncert napján 12.00 óráig vehetők át.

A papi szenátus ülése

2023. március 30-án, csütörtökön, 10 órától Böcskei László megyéspüspök megbeszélést folytat az egyházmegye papi szenátusának tagjaival a püspöki palota üléstermében.

Ifjúsági lelkinap Nagyváradon

2023. április 1-jén, szombaton, 10-19 óra között az Egyházmegyei Ifjúsági Iroda a Szigligeti Színház Lilliput Társulatának közreműködésével ökumenikus ifjúsági lelkinapot szervez 16 éven felüli fiataloknak a Kanonok sor 13 szám alatt. A nap során a fiatalok együtt imádkoznak és közösen feldolgozzák, értelmezik, majd 19 órakor a székesegyház előtti téren előadják a tékozló fiú történetét. A lelkinapra március 27-ig lehet jelentkezni a kateketika@varad.org címen vagy a 0755 666 218 telefonszámon. A helyek száma korlátozott.

Pedagógusok lelkinapja a püspöki palotában

“Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! (…) és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” (Mt 28, 19-20)

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Katekétikai Központja és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Partiumi Oktatási és Módszertani Központja 2023. április 1-én, szombaton lelkinapot szervez pedagógusoknak a Nagyváradi Római Katolikus Püspöki Palotában. A megrendezésre kerülő program keretében a meghívott előadók, Farmati Anna SSS, egyetemi adjunktus (BBTE) és Gábor Csilla SSS, egyetemi tanár (BBTE) abban nyújtanak segítséget, hogy a résztvevők ne csupán ismereteket, hanem életet alakító tudást és tapasztalatot adjanak át a rájuk bízottaknak.

Virágvasárnap a székesegyházban

2023. április 2-án, virágvasárnap, 11 órakor az ünnepi szertartás a püspöki palota előtti téren, barkaszenteléssel kezdődik, majd körmenetben vonulnak a hívek a székesegyházba. A szentmisét Böcskei László megyéspüspök celebrálja.

Koncert a székesegyházban

2023. április 2-án, virágvasárnap, 19 órakor mutatják be a székesegyházban Joseph Haydn Krisztus utolsó hét szava a kereszten című művét. Közreműködik: Costin Éva, Oláh Boglárka és Oláh Gabriella hegedűn, Ichim Beáta gordonkán, Pék Sándor esperes-plébános pedig a tételek között elmélkedéseket olvas fel. A belépés ingyenes.

Szent József-búcsú Nagyváradon

2023. március 20-án, hétfőn tartják a nagyváradi Szent József-templom búcsúját. A 17 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Oros Roland várad-olaszi segédlelkész.

Missziós sorozat a várad-újvárosi templomban

A várad-újvárosi plébániatemplom fenállásának 300. évfordulója alkalmából a Szent László plébánia missziós sorozatot hirdetett, melynek negyedik alkalmát 2023. március 21-én, kedden tartják. A 18 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Jakabos Barnabás SJjezsuita szerzetes lesz, a missziós alkalom témája pedig: Misszió a lelkiélet útján missziós terület lehetőségei egy nagyváros főterén.  A sorozat utolsó alkalma március 28-án lesz.

A margittai, a szilágysomlyói, a székelyhídi és a tenkei esperességek papjai a püspöki palotában

A tavalyi évhez hasonlóan az egyházmegye lelkipásztorai esperességi csoportokban a püspöki palotába látogatnak, hogy megosszák egymással az elmúlt év lelkipásztori tapasztalatait, illetve a keresztség szentségével kapcsolatos meglátásaikat. Ennek megfelelően 2023. március 21-én, kedden, 10 órakor a margittai és a szilágysomlyói esperességek papjait, március 22-én, szerdán, szintén 10 órakor a székelyhídi és a tenkei esperességek papjait látja vendégül Böcskei László megyéspüspök a palota második emeleti üléstermében.

Máriás lelkiségek egyházmegyei találkozója Nagyváradon

„Igennek Asszonya, akire leszállt a Szentlélek, segíts, hogy újra együtt lehessünk Isten békéjében. Oltsd szívünk szomját, te, a remény áradó forrása.” (Ferenc pápa imája) 2023. március 25-én, szombaton, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén a Nagyváradon tartják a máriás lelkiségek egyházmegyei találkozóját. A találkozó meghívott előadója Excellenciás Tamás József, a gyulafehérvári főegyházmegye nyugalmazott segédpüspöke. A program keretében 12.30 órakor Böcskei László megyéspüspök szentmisét mutat be a székesegyházban.

Menet az életért

2023. március 25-én, szombaton szervezik Nagyváradon a Menet az életért elnevezésű ökumenikus felvonulást a család és a magzat védelmében. A program 12.30 órakor kezdődik a Szent László téren. A menet majd a sétálóutcán halad végig és a Körös áruház előtti téren ér véget.  

A szentjobbi Szent István Szociális Központ Alapítványának vezetőtanácsi ülése Nagyváradon

2023. március 27-én, hétfőn Böcskei László megyéspüspök meghívására a püspöki palotában tartja vezetőtanácsi ülését a szentjobbi Szent István Szociális Központ Alapítványa. A 2006-ban létesített intézmény az árvák, veszélyeztetett környezetben és mélyszegénységben élő gyermekek ellátását, nevelését tűzte ki célul.

Missziós sorozat a várad-újvárosi templomban

A várad-újvárosi plébániatemplom fenállásának 300. évfordulója alkalmából a Szent László plébánia missziós sorozatot hirdetett, melynek harmadik alkalmát 2023. március 14-én, kedden tartják. A 18 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Pék Sándor esperes, székesegyházi plébános lesz, a missziós alkalom témája pedig: Misszió a lelkipásztorkodás útján lelkipásztori sajátosságok a város szívében, a közvetlen előd még élő visszaemlékezése a lelkipásztorkodás eredményeire.  A sorozat március hónap keddjen folytatódik: 21-én és 28-án.

A várad-környéki és a tasnádi esperességek papjai a püspöki palotában

A tavalyi évhez hasonlóan az egyházmegye lelkipásztorai esperességi csoportokban a püspöki palotába látogatnak, hogy megosszák egymással az elmúlt év lelkipásztori tapasztalatait, illetve a keresztség szentségével kapcsolatos meglátásaikat. Ennek megfelelően 2023. március 16-án, csütörtökön, 10 órakor a várad-környéki és a tasnádi esperességek papjait látja vendégül Böcskei László megyéspüspök a palota második emeleti üléstermében.

Férfizarándoklat Máriapócsra

„Boldog ember, akinek az Úr az erőssége és zarándok útra indítja szíve.” (Zsolt 84, 6)“

2023. március 18-án, szombaton a főpásztor vezetésével szervezik meg a második egyházmegyei férfizarándoklatot ezúttal Máriapócsra. A zarándoklat meghívott előadója Orosz István görögkatolikus pap, aki 10 órakor tart előadást. A program keretében Böcskei László megyés püspök 12.30 órakor szentmisét mutat be, majd 15 órakor rózsafüzért imádkoznak a résztvevők a máriapócsi kegykép előtt.

Főpásztori látogatás a román személyi plébánián

2023. március 19-én, vasárnap Böcskei László megyéspüspök főpásztori látogatást tesz a nagyváradi román személyi plébánián, ahol 10 órai kezdettel szentmisét mutat be Mârț Mihai plébános koncelebrálásával.

Szent József-búcsúk az egyházmegyében

Március 19-én Szent Józsefet, Szűz Mária jegyesét, az egyház védőszentjét, a családok, a munkások és az üldözöttek patrónusát ünnepeljük.

2023. március 18-án, szombaton, 12 órakor tartják a hegyköztótteleki plébániatemplom búcsúját. A szentmise főcelebránsa és szónoka Fejes Rudolf Anzelm OPraem premontrei apát.

2023. március 20-án, hétfőn tartják a nagyváradi Szent József-templom búcsúját. A 17 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Oros Roland várad-olaszi segédlelkész.

Missziós sorozat a várad-újvárosi templomban

A várad-újvárosi plébániatemplom fenállásának 300. évfordulója alkalmából a Szent László plébánia missziós sorozatot hirdetett, melynek második alkalmát 2023. március 7-én, kedden tartják. A 18 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka pedig Fejes Rudolf Anzelm premontrei apát lesz. A missziós alkalom témája: Misszió a hivatások útján –       hivatásébresztés és hivatásápolás az egykori székesegyház és a jelenlegi templom falai között.  A sorozat március hónap keddjen folytatódik: 14-én, 21-én és 28-án

Papi gyűlés a püspöki palotában

„Ha nem vagy közel Isten népéhez, akkor nem vagy jó pap. Ezt a közelséget a papi szolgálaton keresztül tartjuk fenn és gyakoroljuk.“ (Ferenc pápa szavai a papokhoz)

2023. március 9-én, csütörtökön, 10 órai kezdettel a püspöki palota második emeleti üléstermében az egyházmegye papjai tavaszi koronagyűlésen vesznek részt. A papi továbbképző témája a hivatásébresztés és a hivatásápolás, előadója pedig P. András Csaba SJ jezsuita szerzetes.  

Jegyeskurzus hétvége Nagyváradon

„Örömmel fordulok FELÉD!” mottóval 2023. március 10-12. között az Egyházmegyei Pasztorális Központban (Kanonok-sor 13.) több házaspár és szakember bevonásával jegyeskurzust tartanak azok számára, akik ebben az évben Nagyvárad valamelyik katolikus templomában szeretnének házasságot kötni. A képzés lezárásaként 2023. március 12-én, vasárnap, 11.30 órakor Böcskei László megyéspüspök szentmisét mutat be a székesegyházban.

Missziós sorozat a várad-újvárosi templomban

A várad-újvárosi plébániatemplom fenállásának 300. évfordulója alkalmából a Szent László plébánia missziós sorozat indít. Az első szentmise 2023. február 28-án, kedden, 18 órakor kezdődik, főcelebránsa és szónoka pedig Mons. Fodor József általános helynök lesz. A missziós alkalom témája: Misszió a hagyomány útján – a nagyváradi székeskáptalan különleges szerepe a Szent László-templom életében.  A sorozat március hónap keddjen folytatódik: 7-én, 14-én, 21-én és 28-án

Koncert a püspöki palota dísztermében

2023. február 28-án, kedden, 19 órai kezdettel A finn zene gyöngyszemei címmel tartanak zongora- és kamarakoncertet a püspöki palota dísztermében.  Közreműködik Oszaczky Andrássy Katalin zongorán, Thúrzó Sándor József brácsán, Ludovic Murja hegedűn, Dr. Marcu Agneta csellón és Dr. Jámbor Fekete Elisabeta zongorán.

A váradi esperesség papjai a püspöki palotában

A tavalyi évhez hasonlóan az egyházmegye lelkipásztorai esperességi csoportokban a püspöki palotába látogatnak, hogy megosszák egymással az elmúlt év lelkipásztori tapasztalatait, illetve a keresztség szentségével kapcsolatos meglátásaikat. Ennek megfelelően 2023. március 1-én, szerdán, 9 órakor a váradi esperesség papjait látja vendégül Böcskei László megyéspüspök a palota második emeleti üléstermében.

Keresztény Nők Világimanapja 

Március hónap első péntekjén tartják minden évben a keresztény nők világimanapját. 2023. március 3-én, pénteken 17 órakor a béke ajándékáért imádkoznak a keresztény felekezetek nagyváradi képviselői az evangélikus-lutheránus templomban. Az esemény mottója: „Hallottam a ti hitetekről…“ (Ef 1,15 )

Püspökszentelés Budapesten

„Te az igazságot kedveled.” Az 50. zsoltár 8. versét választotta jelmondatául Martos Levente Balázs, akit 2023. március 4-én, szombaton, a 10 órakor kezdődő szentmise keretében szentelnek püspökké a budapesti Szent István-bazilikában. Az eseményen részt vesz Böcskei László megyéspüspök is.

Fogadalmi triduum a Szent László-templomban

A török uralom alóli felszabadulást követően, az 1752-ben újraalakított nagyváradi latin szertartású székeskáptalan fogadalommal kötelezte el magát, hogy hálaadásul és engesztelésül minden évben, farsang utolsó három napján szentségimádást tart, melynek helyéül a Szent László templomot választotta. Ebben az évben február 19-21. között zajlik a triduum, melynek keretében 17 órakor szentségimádást, 18 órakor pedig szentmisét tartanak. A szentmisék főcelebránsa és szónoka Dr. Kiss Endre, a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet spirituálisa lesz. A triduumra való tekintettel hétfőn és kedden a város többi templomában elmaradnak az esti szentmisék.

Egyházmegyei érdemérem átadása

A 2012-ben alapított „A hit szolgálatában” elnevezésű egyházmegyei érdemérem az elismerés látható jele azon katolikus hívek felé, akik szolgálatuk és hűségük révén, életpéldájukkal és kitartó felelőségvállalásukkal világító jellé váltak közösségeikben. 2023. február 13-án a főesperesekből és aulistákból álló bizottság úgy döntött, hogy az esperesek részéről beérkezett javaslatok közül a várad-velencei FLEISZ Judit vegye át ebben az évben ezt a kitüntetést.

Az érdemérmet Böcskei László megyéspüspök adja majd át Boldog Bogdánffy Szilárd születésének ünnepén, 2023. február 21-én, kedden, a 18.00 órakor kezdődő szentmise végén, a várad-újvárosi plébániatemplomban.

Hamvazószerda, a nagyböjt kezdete

Nagyböjt: a hit, a remény és a szeretet megújításának ideje. (Ferenc pápa) 2023. február 22-én, hamvazószerdán kezdetét veszi a húsvétot megelőző, negyven napot átölelő, Jézus Krisztus föltámadásának ünnepére felkészítő nagyböjti időszak. Hamvazószerda az elnevezését a bűnbánat és a vezeklés őskeresztény jeleként szolgáló hamuról kapta: az előző év Virágvasárnapján megszentelt barka hamujával a pap ezen a napon keresztet rajzol a hívek homlokára „Emlékezz, ember, hogy porból lettél és porrá leszel!” vagy „Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban!” szavak kíséretében.

Ifjúsági pasztorációs képzés a püspöki palotában

„Beszéljünk a fiatalok nyelvén!” (Ferenc pápa) A januárban tartott jegyeskurzus képzést követően 2023. február 23-án és 24-én az ifjúsági pasztorációval kapcsolatos képzést szerveznek az egyházmegyei papjainak egy csoportja számára a püspöki palotában. A program keretében többek között Borota Gábor csíkszeredai pszichológus tart előadást a résztvevőknek.

Főpásztorok látogatása a Gyulafehérvári Papnevelő Intézetben

2023. február 23-án és 24-én tartják éves megbeszélésüket az intézményt fenntartó (gyulafehérvári, temesvári, nagyváradi és szatmári) egyházmegyék főpásztorai a Gyulafehérvári Papnevelő Intézetben. Az eseményen részt vesz Böcskei László megyéspüspök is.

Ökumenikus ima a háború áldozataiért

„Ukrajna – egy év béke nélkül“ mottóval a háború áldozataiért, a békéért és az igazságosság imádkoznak a város lakói 2023. február 24-én, pénteken, 17 órakor a Szent László téren, a görögkatolikus székesegyház mellett. Az eseményt a görögkatolikus és a római katolikus karitász közösen szervezi, és várják mindazokat, akik jelenlétükkel, imájukkal szeretnék kifejezni együttérzésüket az ukrajnai háború áldozataival. Az imaalkalmat Böcskei László megyéspüspök és Mihai Vătămănelu görögkatolikus általános helynök vezeti.

Hivatások Nyomában 2023

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség és a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum ebben az évben szervezi meg a XVII. Hivatások nyomában című országos hittanversenyt február 24-26. között, amelyen egyházmegyéink római katolikus teológiai líceumaiban tanuló IX–XII. osztályos diákok háromfős csapatai vesznek részt. A verseny témái: Lisieux-i Szent Teréz és Xavéri Szent Ferenc, a missziók védőszentjeinek élete, valamint Boldog Salkaházi Sára és a Szociális Testvérek Társasága.

Szentmise a deportáltakért

1945 elején több mint 70 ezer németet deportáltak Romániából a Szovjetunióba, mely eseményről a Német Demokrata Fórum ebben az évben is megemlékezik. A túlélőkért és az elhunytakért imádkozva 2023. február 26-án, vasárnap, 11.30 órakor mutat be német nyelvű szentmisét Böcskei László megyés püspök a nagyváradi kapucinus templomban.

Házasság hete 2023

2023. február 12-19. között„Szeretetbe kapaszkodva!” mottóval szervezik meg világszerte a házasság hete elnevezésű programsorozatot, amelyhez a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye ebben az évben az alábbi programokkal csatlakozik:

 • Az esemény nyitószentmiséjét Böcskei László megyéspüspök a margittai plébániatemplomban tartja február 12-én, vasárnap, 10 órai kezdettel;
 • Szintén február 12-én, vasárnap, 18 órakor a budapesti Hegedűs házaspár a nagyváradi filharmónia nagytermében négykezes koncertjükkel és tanúságtételükkel gazdagítják majd a jelenlévő házaspárokat. A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni február 8-ig lehet a pasztoralis@varad.org címen;
 • Február 15-én, szerdán egyházmegyei szintű szentségimádás lesz a plébániatemplomokban, és a gondviselő Isten oltalmába. ajánlják a nehézségekkel küzdő családokat;
 • Február 16-án, csütörtökön, 18.00 órakor filmvetítés lesz házaspárok számáraa püspöki palota alagsorába. A magyar szinkronnal, román felirattal vetítésre kerülő film címe Szerelem második látásra;
 • Február 17-én, pénteken, 18.00 órától táncestet szerveznek az egyházmegye házaspárjai számára a Kanonok-sor 13. szám alatt. A részvétel ez alkalommal is jelentkezéshez kötött. Jelentkezni február 15-ig lehet a pasztoralis@varad.org címen;
 • Február 19-én, vasárnap zárul a házasság hete. 11.30 órakor Böcskei László megyéspüspök mutat be ünnepi szentmisét a nagyváradi székesegyházban, és külön áldásban részesíti azokat a házaspárokat, akik 2022-ben kerek házassági évfordulót ünnepeltek. Azok a jubiláló házaspárok, akik szeretnének ezen részt venni, február 15-ig küldjék el az emléklap elkészítéséhez szükséges adatokat (a házaspárok neve, a feleség leánykori neve, évforduló száma) a pasztoralis@varad.org címre;
 • Február 13-án, hétfőn, 16-18 óra között, illetve február 18-án, szombaton 11-14 óra között a házaspárok óránként indított csoportokban, tematikus vezetéssel tekinthetik meg a püspöki palotában található egyházművészeti gyűjteményt;
 • Továbbra is van lehetőség végigjárni a püspöki palota kertjében kihelyezett Házaspárok Útját, amelynek hanganyaga magyar nyelven megtalálható az egyházmegye honlapján (varad.org/hazasparok-utja/)

Egyházmegyei érdemérem 2023

A 2012-ben alapított „A hit szolgálatában” elnevezésű egyházmegyei érdemérem az elismerés látható jele azon katolikus hívek felé, akik szolgálatuk és hűségük révén, életpéldájukkal és kitartó felelőségvállalásukkal világító jellé váltak közösségeikben. 2023. február 13-án a főesperesekből és aulistákból álló bizottság úgy döntött, hogy az esperesek részéről beérkezett javaslatok közül a várad-velencei FLEISZ Judit vegye át ebben az évben ezt a kitüntetést.

Az érdemérmet Böcskei László megyéspüspök adja majd át Boldog Bogdánffy Szilárd születésének ünnepén, 2023. február 21-én, kedden, a 18.00 órakor kezdődő szentmise végén, a várad-újvárosi plébániatemplomban.

Szakmai továbbképző pedagógusok számára

2023. február 10-11. között „Időm és életem Isten kezében” címmel szervez szakmai továbbképzőt a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Nagyváradon, a püspökség zarándokházában. Nagy Enikő M. Kriszta mallersdorfi ferences nővér vezetésével a résztvevők ismét a Franz Kett pedagógia mélységeibe nyernek betekintést. Az értelemorientált, egységes pedagógia útjának lényegét ennek megalapozója, Franz Kett úgy határozta meg, hogy ez a fajta valláspedagógia az egész ember nevelésére irányul: a gyermekre egészként tekint és egészként szólítja meg az értelmét, az érzelmeit és a képességeit, azaz a fejét, a szívét és a kezét.

A betegek kenetének a kiszolgáltatása a székesegyházban

„Hány beteg és idős ember él otthon és várja, hogy meglátogassuk őket! A vigasztalás szolgálata minden megkeresztelt ember feladata, szem előtt tartva Jézus szavát: «Beteg voltam, és meglátogattatok.»“ (részlet Ferenc pápának a betegek 30. világnapjára írt üzenetéből)

2023. február 11-én, szombaton, Szűz Mária Loudes-i jelenésének ünnepén, a betegek világnapján 17 órakor a székesegyházban ünnepi szentmise keretében szolgáltatják ki a betegek kenetét mindazok számára, akik a szentség felvételét kérik, a szükséges felkészítésben részesültek és a plébános ajánlásával érkeznek. A szentmise főcelebránsa Böcskei László megyéspüspök lesz.

Jegyeskurzus képzés a püspöki palotában

„Az összetett szociális valóságok és a kihívások, melyekkel a családnak ma szembe kell néznie, az egész keresztény közösség részéről nagyobb elkötelezettséget igényelnek a házasságra készülők felkészítésében.“ (Amoris Laetitia 206) A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség ebben az évben szeretne nagyobb hangsúlyt fektetni a jegyesek felkészítésére, hiszen értékes erőforrást jelentenek keresztény közösség számára azzal, hogy őszintén elkötelezik magukat a szeretetben és a kölcsönös ajándékozásban való növekedésre. Ennek értelmében 2023. január 31 – február 1. között az egyházmegye papjai részére képzést tartanak a püspöki palotában, amelynek kifejezetten a hatékony jegyesoktatás lesz a témája. A képzés moderátorai Szénégető István, a gyulafehérvári főegyházmegye családreferens papja, illetve Sófalvi Szabolcs és felesége, akik már évek óta foglalkoznak jegyesekkel.

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe

Február 2. a katolikus egyházban Urunk Bemutatása, más néven Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Születése után negyven nappal Szent József és Szűz Mária bemutatta Jézust a jeruzsálemi templomban. A jelenlévő Simeon a Nemzetek Világosságának nevezte őt. Innen ered az egyik legrégebbi szentelmény, a gyertyaszentelés szokása. 2023. február 2-án, csütörtökön a nagyváradi székesegyházban vasárnapi program szerint, 8, 10, 11.30 és 18 órakor kezdődnek a szentmisék. A hívek lehetőség szerint vigyenek gyertyát magukkal a szentmisére.

Balázs-áldás a székesegyházban

 „Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására szabadítson meg téged az Isten a torokbajtól és minden más bajtól.” Február 3-án, Szent Balázs püspök és vértanú emléknapján ezekkel a szavakkal adnak áldást a katolikus templomokban a papok. Akiknek nem áll módjában eljutni a szentmisére pénteken, azok a székesegyházban 2023. február 5-én, vasárnap is részesülhetnek a Balázs-áldásban.

A megszentelt élet világnapja

„Minden «igen» gyümölcsöt hoz, mert egy nagyobb terv részévé válik, amelynek mi csak részleteit ragadjuk meg, de amelyet az isteni Művész ismer és megvalósít, hogy minden élet remekművé váljék.“ (Ferenc pápa szavai a szerzetesekhez) A megszentelt élet világnapját (február 2.) követő szombaton, 2023. február 4-én Böcskei László és Virgil Bercea püspök ismét együtt ünnepel a Nagyváradi Római Katolikus és a Görögkatolikus Egyházmegyék szerzeteseivel, és 11 órakor közös szentmisén adnak hálát a hivatás ajándékáért a görögkatolikus szeminárium kápolnájában.

A Krisztus-hívők egységéért végzett imahét lezárása a püspöki palotában

Szent Pál apostol megtérének ünnepét (január 25.) megelőző héten, 2023. január 15-23. között „Tanuljatok meg jót tenni: keressétek az igazságot.” (Iz 1,17) mottóval imádkoztak Nagyvárad keresztény felekezetei a Krisztus-hívők egységéért. Az imahét ünnepélyes lezárására 2023. január 26-án, csütörtökön, 10 órai kezdettel kerül sor a püspöki palota II. emeleti hittantermében. Az eseményen részt vesznek a keresztény felekezetek képviselői mellett a Páli Szent Vince Társaság tagjai is, hiszen az imaalkalmakon összegyűlt pénzadománnyal az ő tevékenységüket támogatták a hívek. Az ukrajnai háború kitörése óta a Páli Szent Vince Társaság élelmiszer- és tisztálkodási csomagokat szállított az ukrajnai határra, majd a határon túlra is. Összesen hat szállítmány, több mint 40 tonna segítség jutott el három különböző ukrajnai helyszínre.

Kolozsvári kórus vendégszereplése a székesegyházban

2023. január 29-én, vasárnap, a 10 órakor kezdődő szentmisén a kolozsvári Szent Mihály-templom Szent Cecília Kórusa végzi a zenei szolgálatot, Potyó István karnagy vezetésével.

Imahét a Krisztus-hívők egységéért

“A közöttünk, keresztények között fennálló megosztottság botrány!” (Ferenc pápa) A Szent Pál apostol megtérének ünnepét (január 25.) megelőző héten, 2023. január 15-23. között „Tanuljatok meg jót tenni: keressétek az igazságot.” (Iz 1,17) mottóval imádkoznak Nagyvárad keresztény felekezetei Krisztus-hívők egységéért. Az imaalkalmakon összegyűlt pénzadománnyal a Páli Szent Vince Társaság tevékenységét támogatjuk, akik a tavalyi évben 40 tonna élelmiszerrel segítették az ukrajnai háború áldozatait.

Az imahét további programja:

 • január 16., hétfő, 18 óra – Unitárius Templom (Nicolae Jiga u. 72.)
 • január 17., kedd, 18 óra – Lutheránus-Evangélikus Templom (Tudor Vladimirescu u. 26.)
 • január 18., szerda, 17 óra – Ortodox Holdas Templom  (Traian Moșoiu u. 2.)
 • január 19., csütörtök, 18.30 óra – Tabor Pünkösdista Templom (Meiului u. 4.)
 • január 20., péntek, 18.30 óra – Messiási Zsidó Hitközség Zsinagógája (Evreilor Deportați u. 23)
 • január 21., szombat, 17 óra – a fiatalok imája a Lórántffy Zsuzsánna Református Líceumban (Andrei Șaguna u. 1.)
 • január 22., vasárnap, 17 óra – Rogériuszi Református Templom (Eroului Necunoscut u. 6.)
 • január 23., hétfő, 18 .30 óra – Görögkatolikus Székesegyház (Iuliu Maniu u. 1.)

Uzsalyné Pécsi Rita előadása házaspárok számára

2023. január 21-én, szombaton, 17-20. óra között Uzsalyné Pécsi Rita PhD neveléskutató tart előadást házaspárok számára a püspöki palota dísztermében.

Előadásának címe: Olcsó eszmények bűvkörében – a „giccs” az életünkben; A művészet (zene – játék – mese) hatása a családban és gyermeknevelésben

A helyek száma korlátozott. Jelentkezni lehet 2023. január 20-ig a pasztoralis@varad.org címen vagy Serbán Máriánál a 0757 061 859-es telefonszámon.

300 éves a várad-újvárosi Szent László-templom

“Régi nagy királyunk, dicsőséges László, kérünk, légy Istennél értünk közbenjáró!”

Ebben az évben templomunk fennállásának 300. évfordulóját ünnepli a várad-újvárosi római katolikus egyházközség. Ebből az alkalomból 2023. január 10-én, kedden, 18 órakor Böcskei László megyéspüspök szentmisét mutat be a várad-újvárosi Szent László-templomban.

Imahét a Krisztus-hívők egységéért

„A közöttünk, keresztények között fennálló megosztottság botrány! Krisztus azért jött el, hogy szeretetközösséget hozzon létre közöttünk, nem pedig azért, hogy megosszon bennünket.“ (Ferenc pápa) 2023. január 15-23. között „Tanuljatok meg jót tenni: keressétek az igazságot.” (Iz 1,17)  mottóval tartanak imahetet Nagyváradon a Krisztus-hívők egységéért. Az első imaalkalomnak a várad-újvárosi Szent László-templom ad otthont 2023. január 15-én, vasárnap, 17 órai kezdettel.

A Magyar Katolikus Püspöki Kar és a Romániai Püspöki Konferencia állandó tanácsainak megbeszélése Nagyváradon

2022. szeptember 26-27-én a Magyar Katolikus Püspöki Kar Állandó Tanácsa és a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsa Nagyváradon tart megbeszélést, melyen tagként és házigazdaként vesz részt Böcskei László megyéspüspök. A két bizottság tagjai a helyi egyházak aktuális kérdéseiről, kihívásairól folytatnak tárgyalásokat a Ferenc pápa által meghirdetett szinodalitás jegyében.

Koncert a püspöki palotában

A Kaganovskiy Virtuosi szeptembertől folytatja az idén tavasszal elkezdett kamarakoncert-sorozatot a püspöki palota festett termében. Első őszi koncertjükre 2022. szeptember 28-án, szerdán, 18 órakor kerül sor. A hat fős zenekar ezúttal Vaughan Williams Pjotr Iljics Csajkovszkij darabokat játszik.

Főpapi szentmise az idősek világnapján

„Arra vagyunk hivatva, hogy a gyengédség forradalmának kézművesei legyünk világunkban!“ (Ferenc pápa) 2022. október 1-én, szombaton, az idősek világnapján, 11 órakor Böcskei László szentmisét mutat be az Árpád-házi Szent Erzsébet Idősotthon lakói és alkalmazottai körében.

Hálaadó szentmise Várad-Szőllősön

2022. október 2-án, vasárnap, a 10 órakor kezdődő szentmisén plébániatemplomuk felújítási munkálataiért adnak hálát a várad-szőllősi hívek. A szentmise főcelebránsa és szónoka Böcskei László megyéspüspök lesz.

Templombúcsú Várad-Őssiben

2022. október 2-án, vasárnap, 12 órakor tartják a Kis Szent Terézről nevezett várad-őssi plébániatemplom búcsúját. A szentmise főcelebránsa és szónoka Karácson Tibor, az Erdélyi Mária Rádió műsorigazgatója lesz.

Szentmise Boldog Bogdánffy Szilárd ünnepén

Képesek vagyunk megnyílni a közeledő Isten előtt, és a világot is nyitottá tudjuk tenni az igazság, a szeretet, a jó számára. Ez az, amit a szentek tettek, akik mint „Isten munkatársai” hozzájárultak a világ üdvösségéhez.” (XVI. Benedek – Reményben megváltva). 2022. október 3-án, hétfőn, Boldog Bogdánffy Szilárd ünnepén, 18 órakor, Böcskei László megyéspüspök szentmisét mutat be a nagyváradi székesegyházban.

A Romániai Római Katolikus Püspöki Konferencia őszi ülése Nagyváradon

2022. szeptember 19. és 21. között az ország római és görögkatolikus püspökeinek részvételével Nagyváradon tartják a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia őszi ülését, a Nagyváradi Görögkatolikus Püspökség szervezésében. A jelenlévő főpásztorok a romániai egyházmegyék pasztorális és adminisztratív kérdéseiről folytatnak tárgyalásokat. A püspöki konferencia az egyházi kollegialitás konkrét megvalósulásának egyik formája. Az Egyházi Törvénykönyv pontos leírást ad róla: „A Püspöki Konferencia állandó intézmény: valamely ország vagy egy bizonyos terület püspökeiknek egyesülése. Benne ezek a Püspökök egyes lelkipásztori feladataikat közösen gyakorolják területük krisztushivői érdekében annak a nagyobb jónak az előmozdítására, amit az embereknek az Egyház ad. Ez az előmozdítás főként az apostoli tevékenységnek a kor és a hely adottságaihoz kellőképen alkalmazott formái és módszerei révén történik a jog előírásai szerint.” (447. kánon). A konferencia tagjaként részt vesz az ülésen Böcskei László nagyváradi megyéspüspök is, aki kedden este a püspöki palotában fogadja az ország főpásztorait.  

Egyházmegyei Ministránstalálkozó Nagyváradon

2022. szeptember 24-én, szombaton Nagyváradon, a püspöki palota kertjében kerül megszervezésre 3-12. osztályos fiatalok számára az egyházmegyei ministránstalálkozó, melynek mottója: „Szólj, uram, mert hallja a te szolgád!” (1Sám 3,9) A játékokkal, vetélkedőkkel, akadályversenyekkel tarkított program keretében Böcskei László megyéspüspök szentmisét mutat be a székesegyházban 10 órai kezdettel, amelyre szeretettel várnak mindenkit, aki a fiatalokért és a hivatásokért szeretne imádkozni.

Kiállításmegnyitó a püspöki palotában

Introspekció címmel nyílik festészeti kiállítás, P. Emődi Etelka alkotásaiból 2022. szeptember 24-én, szombaton, 17 órakor a püspöki palota II. emeleti termeiben. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt.

XXX. Báthory Napok Szilágysomlyón

2022. szeptember 23–25. között szervezik meg Szilágysomlyón a XXX. Báthory Napok nagyszabású ünnepségsorozatot, emléket állítva Báthory Istvánnak, Erdély fejedelmének és Lengyelország királyának, aki Somlyó várában született 1533. szeptember 25-én. A rendezvény lezárásaként 2022. szeptember 25-én, vasárnap, 10 órakor Böcskei László megyéspüspök hálaadó szentmisét mutat be a helyi plébániatemplomban.