Templombúcsúk az egyházmegyében

Templombúcsúk az egyházmegyében

2023. augusztus 20.

2023. augusztus 15-én, kedden tartják a szilágysomlyói Nagyboldogasszony-templom búcsúját. A 12 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Szabó Ervin várad-olaszi plébános lesz.

2023. augusztus 19-én, szombaton,

  • Nagy János érsemjéni plébános 11 órakor Sülelmeden, majd 13 órakor Zsibón tart búcsús szentmisét Nagyboldogasszony tiszteletére;
  • Msgr. Fodor József általános helynök 12 órakor Bihardiószegen tart szentmisét Szűz Mária Királynő tiszteletére.

2023. augusztus 20-án, vasárnap, 12 órakor tartják a bihari Nagyboldogasszony-templom búcsús szentmiséjét, amelynek főcelebránsa és szónoka Rajna József fugyivásárhelyi főesperes-plébános. A szentmisét követően a hívek közösen imádkoznak a templom mellett álló Szent István-szobornál.