A nagyváradi római katolikus székesegyház istentiszteleti rendje 2023. nagyhetében és húsvét ünnepén

A nagyváradi római katolikus székesegyház istentiszteleti rendje 2023. nagyhetében és húsvét ünnepén

2023. április 9.

2023.  ÁPRILIS 2-án, Virágvasárnapot ünnepeljük. Ezzel kezdetét veszi a Nagyhét. A Nagyhét idején a nagyváradi székesegyházban a szertartásokat és szentmiséket az adott időszaknak megfelelő rend és program szerint celebrálják

2023. ÁPRILIS 2-ÁN, VIRÁGVASÁRNAP, 11 ÓRAKOR az ünnepi szertartás a püspöki palota előtti téren, barkaszenteléssel kezdődik, majd körmenetben vonulnak a hívek a székesegyházba. A szentmisét Böcskei László megyéspüspök celebrálja.

A Nagyhét első három napján – hétfőn, kedden és szerdán – a székesegyházban a megszokott program szerint mutatják be a szentmiséket.

NAGYCSÜTÖRTÖKÖN, 2023. ÁPRILIS 6-án a székesegyházban két ünnepélyes szentmisét mutatnak be.

– A krizmaszentelési mise 10.00 órakor kezdődik. Az egyházmegye papsága együtt misézik a Főpásztorral. Az ünnepi liturgia két kiemelkedő mozzanata a papok szentelési fogadalmának megújítása, valamint az év folyamán a szentségek kiszolgáltatásánál használt olajok megszentelése (keresztelendők olaja, betegek olaja és a szent krizma).

– Az Utolsó Vacsora emlékére 19.00 órakor celebrál szentmisét Böcskei László megyéspüspök. A szentmisét 21.00 óráig tartó virrasztás követi.

NAGYPÉNTEKEN, 2023. ÁPRILIS 7-én,  Urunk szenvedésére és halálára emlékezünk.

Délután 15.00 órakor a székesegyház előtt közös keresztutat tartanak a város plébániái. 

A nagypénteki szertartás 18.00 órakor kezdődik, majd 21.00 óráig a Szent Sírnál szentségimádást tartunk.

NAGYSZOMBATON, 2023. ÁPRILIS 8-án, 10.00-20.00 óra között a hívek szentségimádáson vehetnek részt a Szent Sírnál. Kérjük a híveket, a fiatalokat, a gyermekeket, vegyenek részt a nagyszombati virrasztáson.

HÚSVÉT VIGÍLIÁJA 21.00 órakor tűzszenteléssel kezdődik a székesegyház előtti téren. Az ünnepi szentmisét, amelynek fontos része a vízszentelés és a keresztségi ígéretek megújítása, Böcskei László megyéspüspök celebrálja. A szentmise után feltámadási körmenetet tartunk és megáldjuk a húsvéti eledeleket.

HÚSVÉTVASÁRNAP, 2023. ÁPRILIS 9-én, reggel 7.30 órakor ételszentelés lesz a székesegyház előtti téren, majd 8.00 órakor szentmise. A húsvétvasárnapi pontifikális szentmisét 11.00 órakor celebrálja Böcskei László megyéspüspök. A szentmisét a székesegyház Szent László Ének- és Zenekara kíséri. 18.00 órakor is lesz szentmise a székesegyházban.

HÚSVÉTHÉTFŐN, 2023. ÁPRILIS 10-én a szentmiséket vasárnapi miserend szerint mutatják be: 8.00, 10.00, 11.30 és 18.00 órakor.