Az ERKONE lelkigyakorlatos napjai

Az ERKONE lelkigyakorlatos napjai

2023. április 21.

Április 17-19. között került sor az Erdélyi Magyar Római Katolikus Oltáregylet és Nőszövetség lelkigyakorlatos napjaira, Csíkszeredában. A rendezvény szervezését és lebonyolítását a helyi Szent Kinga Nőszövetség vállalta fel. A találkozó mottója: ”Emészt a buzgóság házadért, mert ellenségeid feledik szavadat.” Zsolt 119

Erdélyből 29 nőszövetség képviselői vettek részt. A Nagyváradi Egyházmegyéből három csoport volt  jelen: a Tasnádi Kalkuttai Szent Teréz Nőszövetség, a Zilahi Szent Erzsébet Nőszövetség és a Margittai Árpád-házi Szent Margit Nőszövetség képviselői, valamint Ozsváth József és Tóth Attila-Levente lelkivezető atyák.

Meghívott előadók voltak: Exc. Tamás József ny. püspök úr és drd. Gál Hunor, örmény plébános.

A püspök úr előadásának címe: „Minden forrásom belőled fakad”, amelyben kiemelte, hogy az Oltáriszentség az életünk középpontijában kell legyen, amely forrásból lelki erőt meríthetünk a mindennapokhoz. Gál Hunor atya előadásának témája: „Életünk húsvét fényében”, amelyben rávilágított arra a tényre, hogy a sír üres, de életünk legyen telve a feltámadt Krisztus fényével és szeretetével.

A záró előadást, mint házigazda, dr. Darvas-Kozma József az ERKONE lelkivezetője tartotta „Jelenlétünk a társadalomban” címmel. Az első részben rövid történelmi áttekintést fogalmazott meg az egyház történetéről. Ezután kiemelte, hogy az Egyház tanítása meg kell feleljen a mai kor kihívásainak. A hívek bekapcsolódhatnak az Egyház életébe az igehirdetés, liturgia, szeretetszolgálat és közösségformálás által.

Köszönetünket fejezzük ki a házigazdáknak a színvonalas és tartalmas előadásokért és vendégszeretetükért!

Czégely Erika, a Tasnádi Kalkuttai Szent Teréz Nőszövetség elnöke