Az új misekönyv bevezetése

Az új misekönyv bevezetése

2023. június 1.

Kívánjuk, „hogy a szent Liturgia áhítatos és szabályos végzése szolgálja valóban Isten nagyobb dicsőségét, s mind a klérus, mind a ránk bízott nép számára bőséges kegyelemforrás legyen” (Előszó a Római Misekönyv harmadik vatikáni kiadásának hivatalos fordításához).