Egyházmegyei érdemérem átadása a székesegyházban

Egyházmegyei érdemérem átadása a székesegyházban

2024. február 21.

A 2012-ben alapított „A hit szolgálatában” elnevezésű egyházmegyei érdemérem az elismerés látható jele azon katolikus hívek felé, akik szolgálatuk és hűségük révén, életpéldájukkal és kitartó felelőségvállalásukkal világító jellé váltak közösségeikben. 2024. február 13-án a főesperesekből és aulistákból álló bizottság úgy döntött, hogy ebben az évben az esperesek részéről beérkezett javaslatok közül az érmihályfalvi Stéfán Julianna vegye át ezt a kitüntetést. Az érdemérmet Böcskei László megyéspüspök adja majd át Boldog Bogdánffy Szilárd születésének ünnepén, 2024. február 21-én, szerdán, a 18 órakor kezdődő esti dicséret végén, a nagyváradi székesegyházban.