Egyházmegyei érdemérem átadása

Egyházmegyei érdemérem átadása

2023. február 21.

A 2012-ben alapított „A hit szolgálatában” elnevezésű egyházmegyei érdemérem az elismerés látható jele azon katolikus hívek felé, akik szolgálatuk és hűségük révén, életpéldájukkal és kitartó felelőségvállalásukkal világító jellé váltak közösségeikben. 2023. február 13-án a főesperesekből és aulistákból álló bizottság úgy döntött, hogy az esperesek részéről beérkezett javaslatok közül a várad-velencei FLEISZ Judit vegye át ebben az évben ezt a kitüntetést.

Az érdemérmet Böcskei László megyéspüspök adja majd át Boldog Bogdánffy Szilárd születésének ünnepén, 2023. február 21-én, kedden, a 18.00 órakor kezdődő szentmise végén, a várad-újvárosi plébániatemplomban.