Eszköz lenni Isten kezében – papi gyűlés a püspöki palotában

Eszköz lenni Isten kezében – papi gyűlés a püspöki palotában

2022. március 9.

Az egyházmegye papjai 2022. március 9-én, szerdán, 10 órai kezdettel tartották szokásos tavaszi találkozójukat a püspöki palota dísztermében. Az esemény meghívottja Szilvágyi Zsolt pasztorális helynök, temesvár-józsefvárosi plébános Egy szinodális egyházért a plébánián címmel tartott előadásában gyakorlati tanácsokkal gazdagította a jelenlévőket azzal kapcsolatosan „hogy hogyan éljen, mit tegyen az egyház a harmadik évezredben.”

Az Egyház elsősorban imádkozzon!” – hangsúlyozta az előadó. „Lelki háttér nélkül nem fog menni a megújulás, hiszen az egyház nem a pap projektje, Jézusnak a műve, ő a pásztor, mi legfennebb csak a bojtárok vagyunk.”

A személyes ima után kezdődhet a párbeszéd, a megszólítás és a meghallgatás, amelyek szükségszerű elemei a lelkipásztori megtérésnek. Ez a párbeszéd minőségi időt, belső csendet és egységre törekvést feltételez, ami „nem egyformaság, hanem a különbözőség egysége, vagy más néven az összebékített különbözőség.”

A gyümölcsöző párbeszédet szükségszerűen evangéliumi tettek követik, és „a fogyasztó keresztények táborából az emberek áttérnek az aktív keresztények táborába.”

Szilvágyi Zsolt

Az előadást követően a résztvevők kiscsoportokban osztották meg az előadással kapcsolatos gondolataikat, illetve a szinodális folyamattal kapcsolatos eddigi tapasztalataikat.

A találkozó összegzéseként elmondható, hogy mindannyian törékeny cserépedényekben hordozunk felbecsülhetetlen értéket: ránk bízottakat és mellettünk, vagy velünk párhuzamosan élő embereket, akik talán éppen a mi megszólításunkra várnak. A szinodális út a hozzájuk vezető utat is jelenti, megszólításukat, felkarolásukat, értékeik kicsiráztatását. Engedjük magunkat eszköznek lenni Isten kezében, hogy használni tudjon országa építésében!