Ezek azok az események, amelyek kiemelnek a hétköznapok megszokottságából

Ezek azok az események, amelyek kiemelnek a hétköznapok megszokottságából

2022. február 20.

„Ne hagyjátok, hogy a szomorúság megváltoztassa arcotokat! Házastársatoknak szüksége van a mosolyotokra! Gyermekeiteknek szükségük van bátorító tekintetetekre! A lelkipásztoroknak és más családoknak szükségük van jelenlétetekre és az örömötökre: arra az örömre, amely az Úrtól származik!” (Ferenc pápa) Összeállításunkban arról olvashatnak, hogyan telt a Házasság hete rendezvénysorozat egyházmegyénk különböző plébániáin, így: Margittán, Érmihályfalván, Tasnádon, Micskén és Tótiban.

Házasság hete Margittán

Idén sokkal színesebb és élményteljes programokkal sikerült megünnepelnünk a Házasság hetét a margittai egyházközségben. Az egyhetes programsorozat február 13-án kezdődött, de megelőzte néhány fontos előkészület. A Nagyboldogasszony-templommal szembeni parkban kihelyeztük a Házaspárok útját, magyar és román nyelven, amely bárki számára látogatható. Ugyancsak készült egy rövid videó is, amelyben Tóth Attila atya röviden bemutatta a hét programját.

A nyitó szentmisén vendégeink voltak Körmendi Gábor és Zsófi, a budapesti Házas hétvége lelkiség tagjai. Tanúságtételükben arra biztattak bennünket, hogy Isten mindig ott van velünk, akármilyen nehéz helyzetben vagyunk, csak fel kell ismernünk jelenlétét.

Margitta

Szerdán délután 5 órától a családos csoport tagjai közösen imádkozták a rózsafüzért a Mária Rádióban, pénteken este 7 órától pedig szentségimádást szervezett a plébánia, ahol a családok a családokért imádkoznak. Szombaton délután a házaspárok egy csoportja részt vett Nagyváradon a püspökség által szervezett eseményen, Pindroch Csaba színművész önálló estjén.

Február 20-án, vasárnap a 10 órakor kezdődő szentmise volt a Házasság hetének záró eseménye. A prédikáció előtt, a házaspárok felsorakozva – a férfiak bal oldalt, a hölgyek velük szemben, jobb oldalt – megújították házassági fogadalmukat. A fogadalom megújítása után minden házaspár egy szív alakú mécsest kapott ajándékba, amelyek a húsvéti gyertyáról lettek meggyújtva. Elmélkedésében Attila atya a gyertyáról és a lángról beszélt. Rajtunk, házaspárokon múlik, hogyan ügyelünk erre a lángra. Van, amikor védeni kell a kezünkkel, hogy ne aludjon ki. Ugyanígy van a házassággal is, ha nem ügyelünk rá, kialudhat a lángja. A húsvéti gyertyáról meggyújtott mécsesek pedig Krisztus jelenlétét szimbolizálják házasságunkba.

Lázár Tamás

Érmihályfalva

Házasság hete Érmihályfalván

Idén először ünnepeltük a Házasság hetét Érmihályfalván. A vasárnap 11 órai szentmise keretében Bogdán István plébános házasokhoz szóló prédikációja után megújítottuk házassági fogadalmunkat, majd házassági áldásban részesültünk. Mise után a hittanteremben folytattuk programjainkat. Volt részünk nevetésben, komoly hangvételű, őszinte beszélgetésekben, meghitt pillanatokban. Ezek azok az események, amelyek kiemelnek a hétköznapok szürkeségéből és megszokottságából, összekovácsolnak minket – családos csoportként és házaspárokként egyaránt. Külön segítség volt számunkra Alex atya és Tóth Attila atya jelenléte, aki meglátogatott minket és megosztotta velünk értékes gondolatait.

Érmihályfalva

Visszatekintve erre a délutánra hála, köszönet, öröm van a szívünkben: hála a jó Isten felé, köszönet papjainknak, és öröm, hogy ennek a csoportnak a tagjai lehetünk.

Bogos Zsolt és Bea

Házasság hete Tasnádon

A Házasság hete megünneplésének tervezésére február 12-én, vasárnap délután Ozsváth József plébános meghívására családok gyűltek össze közös beszélgetésre. Meglepetésben volt részük, ugyanis József atya vacsorával várta az összegyűlteket, beszélgetésindítóként pedig filmnézést is tervezett. Egyeztetésre került az elkövetkező hét programja.

Tasnád

A plébánia udvarára kikerült a Házaspárok útja, ezzel párhuzamosan a Facebook-oldalunkon is meghirdettük a közös ima lehetőségét, valamint figyelve a közösség igényeire, ugyanitt megjelentettük az udvaron felállított állomásokat, gondolva azokra is, akik nem tudnak személyesen ellátogatni a helyszínre. A hét programjához tartozott a püspökség által megszervezett Pindroch Csaba Segítség, megnősültem! című előadása, amelyen közösségünkből hét család vehetett részt, majd közösen a margittai családokkal és Tóth Attila atyával, a két plébános meghívására, közösségépítő vacsorán találkozhattak a házaspárok. Az atyák figyelmességét dicséri, hogy egy-egy szál rózsával is kedveskedtek, amelyet a férjek adhattak át feleségüknek.

Tasnád

Különösen szép záró alkalma volt a hét eseményeinek a vasárnapi szentmise. Itt több házaspár az oltár körül is szolgálatot vállalt. Voltak, akik ministránsként, mások a szentmise olvasmányainak felolvasásában, zsoltár eléneklésében vagy a hívek könyörgésének megírásában és felolvasásában vállaltak szerepet. A szentmise végén minden jelenlévő család, külön áldásban részesült.

Köszönet és hála Ozsváth József atyának és a Nagyváradi Egyházmegyének, hogy szebbé tették ezt a hetet családjaink számára.

Gózner Artúr

Házasság hete Micskén és Tótiban

Ünnepi szentmisével kezdődött a Házasság hete február 13-án reggel 9 órakor Tótiban, 11 órakor pedig Micskén. Mindkét szentmise előtt két fiatal, Dios Alexandra és Dios Máté énekkel, verssel köszöntötte az egyházközség házaspárjait. A hét folyamán, a csütörtöki nap kivételével, a szentmisék és a rózsafüzérek a különböző korosztályú, szentségi házasságban élőkért voltak felajánlva. Több mint 30 házaspár kapta kézhez a 15 stációt tartalmazó füzetecskét a Házaspárok útjáról, amelyet az egyházmegye honlapjáról töltöttünk le, és minden este két stációt elmélkedtünk át, meghallgatva az állomásokhoz kapcsolódó hangos üzenetet. A házaspárok házi feladatot is kaptak a hét folyamán: két-két piros és fehér papírból kivágott szívecskét, amelyekre rá kellett írniuk a házasság felemelő, illetve azt lefelé húzó, megrontó jellemzőit.  A hálaadó, záró szentmisére magukkal hozták ezeket, és az oltár előtt felállított két nagy karton lapra ragasztották. A szentmise végén, az oltár előtt egymás kezét megfogva, egymás szemébe nézve megújították egykori hűségesküjüket, majd áldást kaptak, és ismét zenés, verses, énekes köszöntéssel lettek megörvendeztetve.

Tóti

A szentmise végén a plébánia kertjében szeretetvendégség várta a párokat, valamint meglepetésükre egy kis ajándékot vehettek át. Az együttlét végén héliumos lufballonokat engedtük a végtelen ég felé, amelyre ki-ki ráírt egy szót, amit senki más csak ők és a jó Isten láthatott, amint egy idő után a fehér lufik eltűntek a kéklő ég magasságában.

Összefoglalva felemelő, kapcsolatmegerősítő volt a közös együttlét, ünneplés. A házaspárok nagyon hálásak voltak a figyelmességért. Végezetül pedig, hadd álljanak itt válaszaik arra a feltett kérdésre: mit jelent számukra házasságban élni? Mihály Balázs plébános

„A házasság számunkra az összetartozást és az elköteleződést jelenti.” a Jakab házaspár, Micske

Micske

„A házasság egy életre szóló szövetség két ember között, esküvel pecsételt kapcsolat. Ennek a szövetségnek az alapja a szeretet, a hűség, a bizalom, a megértés, a kommunikáció, az őszinteség és az intimitás. A házasság egy olyan intézmény, ami két ember között köttetik Isten szent színe előtt, két olyan ember között, akik hibáik ellenére egymást választják és elfogadják. Egy jól megélt házasság mindig gyümölcsöző. Ha a felek kölcsönösen gondozzák, boldogságot, békét, otthont terem. A házasság menedék egy fárasztó nap után, a nehezebb időkben, menedék, amihez mindig visszatérhetünk. A házasság forrás, gyermekek, emlékek fakadnak belőle, s noha emberek alkotta, ezáltal tökéletlen, mégis a talaján terem az élet.” Vince Nándor, Tóti polgármestere

„Számunkra a házasság egy egész életre szóló szövetség, amelynek megkötése, illetve fenntartása Isten-szolgálat, amelyben a férj és a feleség egymás segítőtársai. Mi úgy véltük, hogy házasságunk csak akkor hiteles és teljes, ha Isten színe előtt egymásnak hűséget fogadunk és a házasságunkat egy biztos alapra építjük: az Isteni gondviselésre. Tudtam, hogy a párom az Úr ajándéka, ezért igyekeztünk otthonunkat a hitre, az igazi szeretet sziklájára és az önzetlenség elvére alapozni: nem a magam örömét, hanem a másikét keresem. Idővel hasonultunk is egymáshoz, és rájöttünk, hogy egy közös utazásra indultunk el együtt – melynek sok állomása van, és könnyebb-nehezebb időszakai is. Viszont mindig egymásra támaszkodunk, együtt növekedünk szem előtt tartva a házasság legfontosabb értékeit: szerelem, egység, gyermekvállalás, bizalom, hit, őszinteség, türelem, alázat, kitartás, egymás megsegítése.” Rimai Annamária, a tóti iskolai igazgatónője

„Házasságban élni egy olyan életre szóló szövetséget jelent, amelyet egy férfi és egy nő köt egymással Isten szent színe előtt. Számunkra a házasság lényege, hogy jóban és rosszabb is szeretjük egymást. Csodàlatos dolog, hogy megtaláltuk a másik felünket, akivel az élet minden területén kiegészítjük egymást. Hiszünk abban, hogy ez a szövetség közöttünk egy életre szól.”  Kosztandi Csaba és felesége, Micske

„A mi házasságunk egy kis békesziget, ahol Istenbe vetett hit, boldogság, megértés, hűség, bizalom és egyetértés van. Köszönet érte a jó Atyának.” a Szilágyi házaspár, Micske

„Mi 2010-ben esküdtünk meg. Bár a férjem ortodox vallású katolikus templomban esküdtünk, azzal a reménnyel, hogy örökre együtt maradunk és családot alapítunk. Sok mindenen keresztül mentünk, de együtt vagyunk, boldogak vagyunk, és két gyönyörű gyermekkel ajándékozott meg a jó Atya. Tehát a házasság nem könnyű, de sok munkával, szeretettel és megértéssel nagyon szép.” a Cosman házaspár, Micske

„Nekünk a biztonságot és egy életre szóló összetartozást jelenti a házasságunk.” a Bertalan házaspár, Micske

„Számomra a házasság felelősségvállalást jelent. Ígéretet tettünk, hogy felelősséget vállalunk a kapcsolatunk ápolásáért, gondozásáért. Ösztönözni és bátorítani fogjuk egymást, hogy mindketten száz százalékban teljesítsünk, mind szakmai, mind személyes életben. A jó házasság lényege, hogy bármi is történik, szeretjük és tiszteljük a másikat, ehhez pedig kitartás kell.” Szalárdi Anita, Micske

„Ha csak néhány szóval kellene elmondanom mit jelent számomra a házasság, ezeket a szavakat mondanám: szeretet, hit, megbocsájtás, türelem, alázat. Ezelőtt hét évvel kötöttünk házasságot a férjemmel. Bátran kijelenthetem, hogy Isten nagyon szeret minket és minden nap jelen van a mi életünkben. A házasságunkat Isten megáldotta egy gyermekkel, aki igazi ajándék számunkra. A házasság egy szent dolog, ami igaz sok munkával jár, de a munka mindig meghozza a gyümölcsét. Házasságban élni nem azt jelenti, hogy sosem jelennek meg gondok, vagy hogy minden együtt töltött nap olyan akár egy gyönyörű nyári nap a tengerparton. Vannak nehézségek, próbatételek, amik megoldására kaptunk magunk mellé egy társat, egy szerető felet. Hiszem, hogy a mi házasságunk egy Isten által kijelölt ösvényen halad. Záró gondolatként mindössze annyit írnék: Köszönöm Istenem, hogy őt rendelted páromul!” Ecsedi Sütő Tamara, Tóti

„Szentségben élni.”  Kosztandi Mihály gondnok