Haladjunk együtt! – beszámolók a szinódusi csapat találkozójáról

Haladjunk együtt! – beszámolók a szinódusi csapat találkozójáról

2022. február 5.

Újabb fejezet nyílott meg a nagyváradi egyházmegye kapcsolattartó csoportjának életében, amikor a csoportvezetők ismét munkamegbeszélésre gyűltek össze a püspöki palotában 2022. február 5-én. A találkozó célja a „Megszólítás és meghallgatás” technikáinak elsajátítása volt Borota Gábor pszichológus és terapeuta vezetésével. Böcskei László megyés püspök röviden felvázolta az egyházmegyei szakasz jelenlegi fázisát, ismét kifejezve háláját a csoportvezetők felé, akik már az előző hetekben is végezték felméréseiket az egyes célcsoportok körében.

Az előadó a párbeszéd és a meghallgatás kezdeményezéséhez nyújtott egészen konkrét segítséget, hiteles életpéldákból merítve tapasztalatait, ugyanakkor mélylélektani szempontokat is figyelembe ajánlott, milyen impulzus, kiben, milyen reakciókat válthat is, és ezeket hogyan lehet helyes mederbe terelni.

A meghallgatás tekintetében minden kezdeményezésnek az alapja a stabil és helyes önismeret, azaz a kérdező stabil identitástudattal kell rendelkezzen. A véleménykülönbség egy egészen természetes velejárója minden párbeszédnek, semmiféleképpen nem kellene ez védekezéshez, kioktatáshoz, bezárkózáshoz vezessen. A szinodális úton meghallgatni szeretnénk tárgyalópartnereinket, mely türelmet, objektivitást, előítéletmentességet igényel, hogy egy építőjellegű párbeszéd legkörét teremthessük meg a jövőre vonatkozólag. Az előadó felhívta a figyelmet realitásérzék kifinomítására is, tudniillik, a megkérdezettek nem mindig rendelkeznek azokkal a hitéleti tapasztalatokkal, melyekben mi élünk, vagy amit mi természetesnek veszünk.

Az elhangzottak csoportonkénti gyakorlati alkalmazása előtt az előadó nagyon hasznos, kézzelfogható útmutatásokat is adott, melyek segítik, vagy éppenséggel gátolják a kommunikációs csatornákat oda/vissza. A passzív hallgatás is teremhet gyümölcsöt, ugyanakkor a túlzott dicséret is lehet kontraproduktív. Az „együtt-járás” semmiképpen sem szeretne vélemények „ütköztetésének”, vagy az igazság-mércék felállításának zsákutcáiba tévedni, hanem csak a tudatos, személyes, mélyre-nyúló meghallgatás szintjén megmaradni.

Böcskei László megyés püspök zárszavában összegezte az elhangzottakat, kiemelve a további feladatokra vonatkozólag a belső szabadság fontosságát, a Lélek rezdüléseire figyelő fülek és szívek nyitottságát. Abbéli reményének is hangot adott, hogy a szinodális út egyházmegyei szakaszának vége nem fogja jelenteni a párbeszédnek is a végét, hanem más formában, más körökben ez a kreatív párbeszéd továbbra is folytatódni fog. A kapcsolattartó csoportfelelősök Pünkösdig készíthetik el beszámolóikat, majd Pünkösdhétfőn ünnepélyes szentmise keretében zárul az egyházmegyei szakasz. (Dr. Kovács F. Zsolt irodaigazgató)

Jól strukturált előadásával Borota Gábor egy, az identitásunk tudatosítását, vállalását, valamint a kommunikációs technikáink minőségét láttató tükröt is elénk tartott. Jónak tartom gyakran belenézni ebbe a tükörbe. A szinodális folyamat során vállalt szolgálaton túl is. A görbeségek javításához horizontális síkon jó segítségeket ajánlott.
Emberi valóságunknak a pszichológiaival egybefonódó spirituális dimenziója is van. A Gábor által említetteket a spirituális „szintugrás” alapköveiként is tudom értelmezni. A megszólítottal, meghallgatottal együtt erre vagyunk meghívva, a szinódus igazi „főszereplője”, az Istenlélek által. Ennél „kevesebbel” nem szabad beérnünk. (Ozsváth Judit)

Örülök annak, hogy együtt keressük az utat az evangélium terjesztéséhez. Jó együtt gondolkodni, tervezni. Jó érzés Isten felé együtt menetelni, úgy, hogy másokat is magunkkal próbálunk vinni. (Szabó Ervin)

Hogy mivel gazdagodtunk? Hasznos tanácsokkal, értékes emberekkel, kérdezési technikákkal, hogyan kérdezzünk és hogyan ne kérdezzünk. Hogy fontos önmagunk megismerése és a másik fél, egyenrangú partnerként és nem alárendeltként kezelése. A meghallgatás és megszólítás nem feltétlenül von maga után segítségnyújtást is, sokkal inkább együttjárást, a jó útra való terelést a hit és erkölcs által. (Villányi Zoltán)

A meghallgatáshoz elengedhetetlen a stabil identitás, az “én-idő” fontossága, ami a lelki békét, a feltöltődést, a fejlődést, az önismeretet szolgálja. A kommunikációs akadályok tudatosítása is elengedhetetlen a meghallgatás során, mert akadályozhatja az őszinte beszélgetést, amiben az igazi megoldások is megmutatkoznak. A minőségi időre törekedjünk a szinodális úton, hogy akit megkérdezünk, kísérünk az elfogadva, szeretve érezze magát.  (Benedek Ramóna)

Örülök, hogy ilyen oldalról is megközelíthettük a témát. Gyakorlatba ültethető. Amit szeretnék az elkövetkezendő találkozásaimnál megvalósítani:

– előítélet mentesen, minél nagyobb nyitottsággal figyelve a másik embert;

– információ gyűjtés legyen és ne problémamegoldási kísérlet;

– megadni a teret, időt, valami kis hangulatot;

Az eddigi beszélgetések engem is megajándékoztak. Érdekes volt megtapasztalni, hogy egy pici odafigyelés is, milyen nyitottságot eredményez. (Hegedűs Ilona)