Hivatások nyomában 2022 – beszámoló

Hivatások nyomában 2022 – beszámoló

2022. február 19.

Másfél évtizedes hagyományra tekint vissza a Hivatások nyomában címmel szervezett vetélkedő, amelyre évről évre egyházmegyéink római katolikus teológiai líceumainak diákjait hívják meg a szervezők, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség és a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum.

Február 19-én tizenhatodik alkalommal „sorakoztak fel” a tíz katolikus iskola teológiai osztályainak csapatai a Hivatások nyomában, mely a világjárvány következtében tavaly az online térbe költözött és projektté alakult át. 

Olyan személyekhez, közösségekhez igyekeznek közel vinni a fiatalokat a szervezők, akik életükkel, hivatásuk megélésével, szolgálatukkal példaképek lehetnek számukra, mindannyiunk számára. Az idei közel három hónapos projektmunka Assisi Szent Ferenc és a ferencesek, valamint Loyolai Szent Ignác és a jezsuiták életének, munkásságának közelebbi megismerésére adott lehetőséget.

Az előző évekhez képest idén az egyik különlegesség, hogy mentorközösségek álltak a diákok mellett: a csapatoknak ki kellett választaniuk egy erdélyi, partiumi, bánsági szerzetesközösséget, amelyet mentoruknak tekintettek. Betekintést nyerve a közösség életébe, a leadási határidőig több alkamlommal fel kellett keresniük a közösséget, közös programokat szerveztek, együtt imádkoztak.   

A program egyik koordinátora, Benedek Ramóna hitoktató szerint az eltelt tizenöt év egyik legfontosabb hozadéka az, amit a gyermekek kapnak lelkiekben, élményekben. „A legfőbb célunk, hogy a gyerekeknek alkalmat adjunk arra, hogy megismerjék egyháztörténetünk kiemelkedő egyéniségeit, saját hitükben megerősödjenek, és erőt kapjanak ahhoz, hogy a hétköznapokban megélve hitüket tanuságot tegyenek arról.”

Bár a fizikai találkozás idén sem valósulhatott meg a csapatok, mentoraik, a zsűri tagjai és a szervezők igazi ünnepi hangulatban töltötték a február 19-ei projeknapot, és bár minden csapat külön díjban részesül a minisztérium átal elismert országos hittanverseny első három helyezettjének kihirdetése február 24-ére várható.