Hivatások nyomában 2022

Hivatások nyomában 2022

2022. február 19.

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség és a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum ebben az évben az online térben tartja meg a XVI. Hivatások nyomában című országos hittanversenyt, amelyen négy egyházmegye római katolikus teológiai líceumaiban tanuló IX–XII. osztályos diákok ötfős csapatai vesznek részt. A fiatalok Assisi Szent Ferenc és a ferencesek, illetve Loyolai Szent Ignác és a jezsuiták Istennek szentelt életéből, munkásságából készülnek és előre elkészített projektmunkákkal neveznek a versenyre. A 2022. február 19-i online alkalmon produktumaik bemutatására és értékelésére kerül sor, és lehetőség lesz az őket mentoráló szerzetesközösségek képviselőivel való találkozásra is. Az eseményről készült felvétel a hittan.ro oldalon lesz majd elérhető.