Kispapok látogatása az egyházmegyébe

Kispapok látogatása az egyházmegyébe

2022. május 8.

A katolikus egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot a Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, amely egyben a papi hivatások világnapja is: a szentmiséken világszerte a papokért és új hivatásokért imádkoznak a hívek. 2022. május 6-8. között a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet 12 növendéke a nagyváradi egyházmegyében vállal szolgálatot: a nagyváradi székesegyházban, a Szent László templomban, a Szent Katalin-telepi templomban, illetve Margittán osztják meg a hívekkel hivatásuk történetét és bátorítják a helyi fiatalokat hitük megélésére, a hivatás vállalására.