Nagycsütörtök

Nagycsütörtök

2024. március 28.

Nagycsütörtök délelőtt olajszentelési misét tartanak a püspöki székesegyházakban. A szentmise alatt kerül sor a keresztelendők (katekumenek) és a betegek olajának, valamint a – keresztség, bérmálás, egyházi rend kiszolgáltatásakor, illetve templomszenteléskor használatos – krizma megszentelésére. A püspök együtt misézik az egyházmegye papságával, akik megújítják a szenteléskor tett ígéreteiket. Este minden templomban szentmisével emlékeznek az Utolsó Vacsorára, az oltáriszentség és az egyházi rend alapítására. A jelképek az utolsó vacsora örömének hangulatát idézik: a pap fehér miseruhában van, a mise elején szól az orgona, virág is van az oltáron. Dicsőségre minden templomban megszólalnak a harangok, a csengők, az orgona, majd a Dicsőség után elnémulnak nagyszombat estig. A mély gyász jeléül ezután csak a kereplők szólnak. A harangok „Rómába mennek” és megjelennek a szomorúság, a fájdalom jelei is. Megrázó ellentét, hogy Jézust azon az estén árulják el, amelyen szeretetének legnagyobb jeleit adja. A szentmise utáni oltárfosztás, amikor eltávolítanak az oltárról minden díszt, még a terítőt is, Jézus elfogatására és szenvedéseire emlékeztet. Az Oltáriszentséget ilyenkor a mellékoltárhoz viszik, ami Jézus elfogatását, elhurcolását jelképezi. Csendben fejeződik be a szentmise, a végén nincs áldás. Az utolsó vacsora után Jézus apostolaival az Olajfák hegyére ment, ahol kérte apostolait, hogy imádkozzanak vele. Mi is „legalább egy órát” szeretnénk virrasztani Vele. Elkezdődik a nagycsütörtöki virrasztás (szentségimádás) az értünk vérrel verítékező Jézussal.

A nagyváradi székesegyházban 2024. március 28.-án két ünnepélyes szentmisét mutatnak be:

  • A krizmaszentelési mise 10.00 órakor kezdődik. Az egyházmegye papsága együtt misézik a főpásztorral. Az ünnepi liturgia két kiemelkedő mozzanata a papok szentelési fogadalmának megújítása, valamint az év folyamán a szentségek kiszolgáltatásánál használt olajok megszentelése (keresztelendők olaja, betegek olaja és a szent krizma).
  • Az utolsó vacsora emlékére 19.00 órakor celebrál szentmisét Böcskei László megyéspüspök. A szentmise után oltárfosztás és virrasztás 21.00 óráig.