Nagyhét a székesegyházban

Nagyhét a székesegyházban

2022. április 17.

A nagyváradi római katolikus székesegyház (bazilika) istentiszteleti rendje 2022. nagyhetében és húsvét ünnepén

2022.  ÁPRILIS 10-én virágvasárnapot ünnepeljük. Ezzel kezdetét veszi a nagyhét, amikor Urunk Jézus Krisztus szenvedésére és halálára emlékezünk. A nagyhét idején a nagyváradi székesegyházban a különböző szertartásokat és szentmiséket az adott időszaknak megfelelő rend és program szerint celebrálják

2022. ÁPRILIS 10-én, VIRÁGVASÁRNAP, délelőtt az ünnepélyes szertartás 11.00 órakor a Püspöki Palota előtti téren barkaszenteléssel kezdődik. Innen körmenetben vonulunk a székesegyházba. A szentmisét Böcskei László megyés püspök celebrálja. Az ünnepi szentmisében Urunk szenvedéstörténete (passio) hangzik el Szent Lukács evangéliumából.

A ngyhét első három napján – hétfőn, kedden és szerdán – a székesegyházban a megszokott program szerint mutatják be a szentmiséket.

2022. ÁPRILIS 14-én, NAGYCSÜTÖRTÖKÖN a székesegyházban két ünnepélyes szentmisét mutatnak be.

– A krizmaszentelési mise 10.00 órakor kezdődik. Az egyházmegye papsága együtt misézik a főpásztorral. Az ünnepi liturgia két kiemelkedő mozzanata a papok szentelési fogadalmának megújítása, valamint a szentségek kiszolgáltatásánál használt olajok megszentelése (keresztelendők olaja, betegek olaja és a szent krizma).

– Az Utolsó Vacsora emlékére Böcskei László megyés püspök 19.00 órakor celebrál szentmisét, amit 21.00 óráig tartó virrasztás követ.

2022. ÁPRILIS 15-én, NAGYPÉNTEKEN Urunk szenvedésére és halálára emlékezünk.

15.00 órakor a székesegyház előtt közös keresztutat tartanak a város plébániái.

A nagypénteki szertartás 18.00 órakor kezdődik, majd 21.00 óráig a Szent Sírnál szentségimádást tartunk.

2022. ÁPRILIS 16-án, NAGYSZOMBATON, 10.00-20.00 óra között a hívek szentségimádáson vehetnek részt a Szent Sírnál. Kérjük a híveket, a fiatalokat, a gyermekeket, hogy vegyenek részt a nagyszombati virrasztáson.

HÚSVÉT VIGILIÁJA 21.00 órakor tűzszenteléssel kezdődik a székesegyház előtti téren. Az ünnepi szentmisét, amelynek fontos része a vízszentelés és a keresztségi ígéretek megújítása, Böcskei László megyés püspök celebrálja. A szentmise után feltámadási körmenetet tartunk és megáldjuk a húsvéti eledeleket.

2022. ÁPRILIS 17-én, HÚSVÉTVASÁRNAP, reggel 7.30 órakor ételszentelés a székesegyház előtti téren, majd 8.00 órakor szentmise. A húsvétvasárnapi pontifikális szentmisét 11.00 órakor celebrálja Böcskei lászló megyés püspök. A szentmisét a székesegyház Szent László Ének- és Zenekara kíséri. 18.00 órakor is lesz szentmise a székesegyházban.

2022. ÁPRILIS 18-án, HÚSVÉTHÉTFŐN a szentmiséket vasárnapi miserend szerint mutatják be: 8.00, 10.00, 11.30 és 18.00 órakor.