Nepomuki Szent János-szobor megáldása Szentjobbon

Nepomuki Szent János-szobor megáldása Szentjobbon

2023. május 19.

Nepomuki Szent János, a gyónási titok vértanúja, a 18. századtól kiemelkedően fontos alakja volt Közép-Kelet-Európa népi vallásosságnak. A csehországi származású, késő középkori vértanú pap tisztelete Prágából indult és Habsburg uralkodók kezdeményezésére az egész birodalom területén elterjedt. A főként utak mentén, kereszteződésekben vagy hídfőknél elhelyezett szobraiból csak a Kárpát-medencében több ezret tart számon a művészettörténeti kutatás. Ezek többsége súlyosan megrongálódott vagy elpusztult a 20. századi egyházüldözések rossz emlékű évtizedeiben. Erre a sorsra jutott volna az egykor Szentjobb község piacterén álló, 18. századi kőszobor is, amelyet gondos kezek menekítettek be a falu római katolikus templomának kertjébe, ahol a közelmúltig állt, dacolva az idő múlásával. Nepomuki Szent János míves barokk szobrát, a budapesti A-Híd Zrt. által kezdeményezett és támogatott, valamint Varga Zoltán Zsolt szobrászművész, kőrestaurátor által végzett helyreállítása után, 2023. május 19-én, pénteken, 11 órakor ünnepélyes keretek között állítják vissza a szentjobbi római katolikus templom udvarára, ahol Böcskei László megyéspüspök fogja elvégezni a szobor megáldásának szertartását.