Papok lelkigyakorlata Sólyomkőváron

Papok lelkigyakorlata Sólyomkőváron

2022. augusztus 26.

A nagyváradi egyházmegye mintegy 18 papja lelkigyakorlaton vesz részt 2022. augusztus 22-26. között a sólyomkővári plébánián. Az elmélkedéseket Fazakas Márton O.Praem csornai premontrei apát tartja.