Szentjobbra zarándokoltak az egyházmegye papjai és szerzetesei

Szentjobbra zarándokoltak az egyházmegye papjai és szerzetesei

2022. május 30.

Hat évvel ezelőtt erősítette meg zarándokhelyként a Boldogságos Szűz Mária születésének tiszteletére felszentelt szentjobbi plébániatemplomot Böcskei László megyés püspök: ekkor hirdette meg első alkalommal a papok és szerzetesek egyházmegyei zarándoklatát május 30-ára, Szent István király ereklyéi átvitelének ünnepére. A Pray-kódex naptára szerint 1084. május 30-án Szentjobbon talált rá Szent László király Szent István ereklyéjére, majd tiszteletére itt bencés monostort alapított.

A 11 órakor kezdődött szentmisét celebráló Böcskei László megyés püspök bevezető gondolataiban az őrzői hivatás fontosságát emelte ki : ahogy Mercurius apát egykor a Szent Jobbot „őrizte” , úgy minden idők papja is arra kap meghívást, hogy a hit őrzője és továbbadója legyen. A főpásztor az egyházmegye papjainak és szerzeteseinek imáit kérte új hivatásokért, és három pontba szedve osztotta meg buzdító gondolatait. A papok, szerzetesek számára létszükséglet, hogy élni tudjanak a töltekezés forrásaival, mint Mózes a Sínai-hegyen. Ugyanakkor a pap fontos feladata, hogy az istenélmény örömével ott legyen, ahol az emberek élete zajlik, keresse őket, próbálja megérteni őket. Harmadsorban pedig át adja magát teljesen a szolgálat örömének. „Próbáljunk az Úr útjain maradni, és így teljesítsük szolgálatunkat, örömet, bizalmat és békét sugározva az emberek felé.”

A szentmisét követően két különleges tanúságtétel hangzott el a szentjobbi templomban: Brazíliából, illetve a Dominikai Köztársaságból érkezett két papnövendék, José Cleiton és Rodorick Rojas osztotta meg hivatásának történetét, akik nyolc évvel ezelőtt a neokatekumenális „úton” érkeztek a szatmárnémeti szemináriumba, 2021-től pedig egyházmegyénkben próbálják egyre jobban elsajátítani a magyar nyelvet és részt venni a közösség életében.

Az egyházmegye főpásztora végül ismertette a jelenlévőkkel a szentjobbi apátság épületeinek felújításával kapcsolatos terveket, amelyek azt célozzák, hogy a Szent László útja Romániában (Ruta Sfântului Ladislau pe teritoriul României) elnevezésű kormányprogram keretében zarándok- és lelkigyakorlatos központot alakítsanak ki az egykori bencés monostor alapjain . A projekt részeként a plébániatemplom statikai megerősítése és teljes tatarozása is megvalósul.