Térjen be egy imára, ha erre jár!

Térjen be egy imára, ha erre jár!

2022. augusztus 21.

Végéhez értek a váradszőllősi Szentháromság plébániatemplom felújítási munkálatai. A teljes renoválási folyamatról Kruzslitz Imre plébános számol be.

A nagyváradi Szentháromság plébániatemplom közössége 2002-ben nagyszabású felújítási és átalakítási munkálatokba kezdett az akkori plébános irányítása alatt. A tetőszerkezettől a padlóig terjedő munkálatok nagy része befejeződött 2009-ben, 2022-ben pedig a Magyar Kormány jóvoltából egy pályázat segítségével lehetőség nyílt a templom munkálatainak véglegesítésére.

A körmeneti járda és a templom előtti tér javítása már nem volt lehetséges, ezért azt újra kellett önteni. Hatalmas munka volt: három munkagép folyamatos üzemeltetésével egy hétbe került a törmelék elszállítása, valamint a földmunkák elvégzése. Ezt követően a kőműves mesterek kiöntötték a körmeneti járdát és a bejáratok előtti tereket. Megragadva a lehetőséget a templom előtti liturgikus teret megnagyobbítottuk.

Az elmúlt majd 20 év alatt a templom lábazatán a salétrom miatt a vakolat sok helyen levált, illetve megrongálódott. A munkálatok magukba foglalták a lábazat újravakolását és festését is, így jelenleg templomunk eredeti pompáját mutatja Isten dicsőségére és a hívek örömére.

A templom körüli kerítés is megrongálódott az évtizedek alatt. Kicseréltük a szükséges kerítéselemek, levakoltuk, illetve lefestettük az elavult részeket. Ma kívülről-belülről öröm ránézni a templomunkra!

A plébánia raktárában megtaláltuk az eredeti, XVIII. századi kaput, amelyet az előző felújításkor távolítottak el a templom bejáratától. Szász Károly asztalosmester munkáját dicséri a régi fényében pompázó duplaszárnyú kapu, amely újra a helyére került. Nem csak a templom dísze, hanem hőtechnikai szempontból is nagyon hasznos.

A főbejárat külső kapuját az elmúlt két évtized időjárása nagyon megrongálta, ezért ez is felújításra szorult. A templom sekrestyéje statikai okok miatt elvált a templomtól, és annak megerősítése is elkerülhetetlen volt, illetve új nyílászárókat is kapott. A karzat mellvédje balesetveszélyes balesetveszélyes volt, ezért a templom padjainak stílusát követve újat készítettünk tölgyfából.

Az előző ütemben elkészült három kültéri szobor: a Boldogságos Szűz Máriát, Szent Istvánt és Szent Imrét ábrázoló szobrok elfoglalták végleges helyüket a homlokzaton található fülkékben.  

A három szobor elhelyezése volt a legnehezebb, de a legörömtelibb pillanata a felújítási munkálatoknak. Egy hatalmas daruval, illetve egy kosaras autóval álltunk neki a munkának, nem sejtve, hogy nem lesz egyszerű feladat. Ezek a szobrok egyenként több száz kilósak, a mozgatásuk komoly szakértelmet igényel, hisz nagyon sérülékenyek. A darunak nem volt lehetősége a helyére emelni a szobrokat, ezért a kőművesmesterek a kosaras autó segítségével billentették a fülkékbe, majd rögzítették őket. Istennek legyen hála, hogy baleset- és sérülésmentesen a helyére került mind a három szobor!

Nagy öröm van mindenkinek a szívében: mindenki örül annak, hogy valami szép, valami jó, valami hasznos valósult meg. A búcsúünnepünkön már használtuk is a körmeneti járdát. Húsz év után először volt körmenet itt, Váradszőllősön.

A munkálatok utolsó mozzanata a parkoló kialakítása volt, valamint a szemét elszállítása. Jó volt látni, hogy a hívek milyen szép számmal meghallották a felhívást a közmunkára. Mindannyian örültek a felújításnak, és anyagiakkal, idejükkel, kétkezi munkájukkal járultak hozzá.

Istennek és támogatóinknak legyen hála a lehetőségért, hogy nemzeti identitásunk és kereszténységünk megmaradásáért esélyt kaptunk ezen felújítás megvalósítására!

Mindenkit szeretettel várunk megújult templomunkba! Hétköznapokon és vasárnaponként egyaránt látogathatók vagyunk. Térjen be egy imára, ha erre jár! Ez a környezet imára hívja az embert.