Tizenhetedik alkalommal szervezték meg a Hivatások Nyomában hittanversenyt

Tizenhetedik alkalommal szervezték meg a Hivatások Nyomában hittanversenyt

2023. február 26.

A nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum adott otthont a 2023. február 24-26. között megrendezett XVII. Hivatások nyomában címet viselő, a tanügyminisztérium által elismert országos hittanversenynek. A vetélkedő fő célja évről-évre az, hogy a fiatalok jobban megismerjék az egyháztörténelem kiemelkedő egyéniségeinek életét, működésük által az Istennek, a felebarátnak szentelt élet értékét, mélységét és szépségét. A verseny mottóját Boldog Salkaházi Sára gondolata képezte: „Világítani kell! Mivel? Szeretettel. Nem szabad elrejteni senki elől.”

Lisieux-i Szent Teréz és Xavéri Szent Ferenc, a missziók védőszentjeinek élete, valamint Boldog Salkaházi Sára és a Szociális Testvérek Társasága volt az idei verseny témája. Benedek Ramóna hitoktató, a vetélkedő főszervezője elmondta, nagy örömet jelentett, hogy az elmúlt két év online versenyeit követően, most újra fizikailag is találkozhattak a csapatok. Összesen tíz csapat érkezett a versenyre az ország katolikus iskoláiból és osztályaiból: Gyulafehérvárról, a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum csapata, Kézdivásárhelyről a Nagy Mózes Elméleti Líceum, teológia osztályának csapata, Csíkszeredából a Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceum csapata, Gyímesfelsőlokról a Szent Erzsébet Római Katolikus Teológiai Líceum csapata, Gyergyószentmiklósról a Fogarasy Mihály Műszaki Líceum, teológia osztályának csapata, Marosvásárhelyről a Bolyai Farkas Elméleti Líceum, teológia osztályának csapata,  Szatmárnémetiből a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum csapata, Nagykárolyból a Kalazanci Szent József Római Katolikus Teológiai Líceum csapata, Temesvárról a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum csapata, valamint a házigazda nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum csapata.

A versenyen való részvétel előfeltétele egy kiállítás megszervezése volt. A csapatoknak a három szent élete közül kellett választaniuk, és a kiválasztott szenttel kapcsolatban összeállított kiállítást három helyszínen kellett bemutatniuk: iskolájukban diáktársaiknak, egy plébánián és egy harmadik, szabadon választott helyszínen. A diákok ilyen formán végeztek missziós tevékenységet, megmutatva másoknak mindazt, amit a tematikában szereplő szentekről tanultak. Trello-táblára felfűzve küldték be a csapatok alkotásukat pontozásra a zsűrinek, ez a tevékenység képezte egyben az országos verseny megyeközi szakaszát.

A „megmérettetés” szombaton, február 25-én zajlott a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban. A kápolnában tartott nyitószentmisén Böcskei László megyéspüspök a napi evangéliumból kiindulva Lévinek, a vámosnak az alakját állított követendő példaként a jelenlévő fiatalok elé, arra buzdítva őket, hogy az árral szemben haladva figyeljenek Jézus hívó szavára, mert ha vele járják életük útját, öröm járja át a hétköznapjaikat. Dr. Diósi Dávid, a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Karának dékánja, a zsűri elnöke a versenyt megnyitó beszédében közvetlen szavakkal szólt a jelenlévőkhöz. “Ennek a versenynek múltja van, hisz már akkor szervezték, amikor sokan még meg sem születtek a jelenlévők közül! Öröm látni, hogy akik egykor diákként voltak jelen, most kísérőtanárként izgulhatnak. Ez is mutatja, hogy nagyon nagy szüksége van erre a versenyre, hisz az építő találkozásokon túl szívet-lelket gazdagít, és mélységet ad a fiatalok életének, igazi példaképeket állít eléjük.” – hangsúlyozta a versenybizottság elnöke.

A vetélkedő első részében elméleti tudásukról tettek tanúságot a diákok, majd egy-egy rövid, 5 perces jelenetet mutattak be, az általuk előre kiválasztott szent életéből, mely által szépen megmutatkozott, mennyire járta át a lelküket mindaz, amit tanultak.

A versenyt követően a püspöki palotába látogattak a csapatok, ahol megtekintették az egyházművészeti gyűjteményt, majd a versenyt lezáró ünnepségre került sor a püspöki palota dísztermében. A vacsorát követően Kruzslitz Imre atyával találkoztak, aki afrikai missziós élményeiről számolt be, a diákok pedig saját missziós tevékenységüket az általuk tervezett kiállításon keresztül mesélték el társaiknak.

„Ünnep minden alkalom, ahol nem a versenyen van a hangsúly, hanem a találkozáson: gyerekek-tanárok találkozunk egymással, erősítjük egymást, a világ számára is megmutatjuk a katolikus iskolák küldetését, és ünnepeljük ezeket a nagy szenteket. Istenbe gyökerezett életüket  követendő példaként tárjuk a fiatalok elé, ez a legfőbb célja ennek a versenynek. Azt tapasztaljuk, hogy mi is erősödünk a felkészülés által, a gyerekek lelkesedése által, az elmúlt évekre visszatekintve pedig öröm látni azt, hogy egykori résztvevő diákok közül sokan kollégaként – felkészítő-, kísérőtanárként, spirituálisként – térnek vissza. Ez külön gyümölcse a versenynek, legalább is én így élem meg 17 év távlatából. Ez egy szép álma a Jóistennek, amit ajándékba kapunk évről évre, és örülhetünk annak, hogy a gyerekek lelkében rezonál mindaz, amit tanulnak, ahogy azt átélik, tovább viszik. A rövid színpadra állított jelenetekből szépen megmutatkozik, mit is jelent számukra annak a szentnek a tanúságtétele, miben erősíti meg őket, és hiszem azt, hogy hosszú távon is hatása van a tanultaknak, akár a saját hivatásuk megtalálásában is. Például ha Lizieux-i Kis Szent Teréz életére gondolunk, a kis út titkára: a szeretet útján járni, ott, ahol vagyunk, Isten szeretetébe belegyökerezve helytállni, és így tenni azt, amit a jó Isten ránk bízott”– mondta Benedek Ramóna hitoktató.