Új esperes beiktatása Nagyszalontán

Új esperes beiktatása Nagyszalontán

2024. február 29.

„Az esperesnek kötelessége és joga az esperesi kerületben a közös lelkipásztori tevékenységet előmozdítani és összehangolni; ügyelni, hogy kerületének klerikusai állapotukhoz illő életet éljenek, és feladataikat szorgalmasan ellássák; gondoskodni arról, hogy a vallási szertartásokat a szent liturgia előírásai szerint végezzék.” (Egyházi Törvénykönyv 555. kánon) 

2024. február 29-én, csütörtökön, 10 órakor a nagyszalontai plébániatemplomban tartandó szentmisén Böcskei László megyéspüspök beiktatja hivatalába a bihari esperesi kerület új esperesét, dr. Fügedy Antal Leventét, mezőbikácsi plébánost.