Visszatekintés a pápalátogatásra

Visszatekintés a pápalátogatásra

2023. május 4.

Három kérdést tettünk fel a pápalátogatás zárószentmiséjén résztvevő nagyváradi zarándokoknak:

1. Milyen gondolatokkal, érzésekkel indult a budapesti találkozásra? Miért indult az útra? Mi hívta-vonzotta?

2. Milyen volt a budapesti találkozás? (Esetleg a csíksomlyóival összevetve)

3. Milyen üzenetet hoz haza a szívében? Mire indítja otthoni életében, munkájában az, amire a pápa, a találkozás biztatta?

Az alábbi válaszok születtek:

1. Saját emberi kapcsolataink ápolásában a találkozásoknak fontos jelentősége van. Az egyik, hogy az együtt eltöltött idő alatt jól érezzük magunkat, a másik, hogy egymásból tudjunk töltekezni. Ugyanez a szemléletmód kivetíthető a Ferenc pápa látogatására is. Nekünk, mint római katolikusoknak nem lehet közömbös egy ilyen történelmi esemény megtapasztalása. Számomra fontos volt, hogy élőben, személyesen legyek aktív résztvevője ennek a felemelő eseménynek, melyen keresztül a Szentatya megszólított valamennyi hívő keresztény embert az igehirdetésével. Az élet igen ritka lehetősége volt ez, amikor hozzánk ilyen közel, Magyarországra látogatott el. Nagy hiba lett volna nem élni a lehetőséggel. Nyilván hazudnék, ha nem ismerném be magamnak, hogy valamilyen szinten azért a főváros szépsége és épített öröksége iránti csodálatom is motivációt jelentett számomra.

2. A budapesti találkozás szervezettsége és a megválasztott helyszín „előkelőségének” köszönhetően színvonalasabb eseménynek bizonyult, mint a csíksomlyói látogatás. Azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy pont az urbánus „nagyvilági jellege” miatt hiányzott a bensőségesség és a klasszikus gyalogos-természetközeli zarándoklat élménye. Itt, Budapesten a polgári arisztokrácia architektúrájának dzsungelébe bezsúfolva, számomra sokat elvett az egyház azon misztikus megtapasztalásából, melyeknek otthonául óhatatlanul is csak a templomok belső terei tudnak szolgálni. A 2019-es csíksomlyói látogatása Ferenc pápának hatalmas mérföldkő volt az ott élő zártabb körű, „hegyvidéki” nép számára. Valóságos sztárként jelent meg, melyhez hasonlóan fontos személy soha addig nem jelent meg, és véleményem szerint nem is fog egy jó darabig. A Szentatya látogatása akkor beragyogta az ott élő emberek szívét, és azt gondolom, hogy ott lélekben jobban szomjaztak az emberek egy ilyen típusú találkozásra, mint itt Budapesten, ahol amúgy is annyi inger éri a polgárságot.

3. A Szentatya gondolatai mindannyiunk számára felhívást jelentettek egy olyan életszemléletre és tapasztalásra, mely az Isten és egymás iránti nyitottságban áll. Legyünk „nyitott kapuk”, akik nem zárkózhatunk be magunkba a világ meglehetősen kiszámíthatatlan jelenében sem.

Marton Zoltán

………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Nagyon vártam a találkozást Ferenc pápával, lélekben magammal vittem imáimban mindenkit, aki nem jöhetett velünk. Háromszor volt eddig alkalmam elég közelről látni őt, vonzott a karizmatikus, nyugalmat árasztó jelenléte.

2. A budapesti találkozás kicsit csalódás volt számomra, nem hozta azt a „wow” érzést, amelyre készültem. Sajnos jó pár utca választott el az eseménytől, így csak kivetítőről láthattam őt. A csíksomlyói találkozáson, bár bőrig áztunk, de felejthetetlen élmény volt közelről látni őt. Amikor megjelent, a nap is kisütött felettünk.

3. A békére való törekvés volt a pápa fő gondolata ezen a találkozáson, amely szó szoros értelmében a megbékélésre, a toleranciára és az embertársainkban a jó keresésére indít. Szeretnék erre figyelni mindenképp a hétköznapjaimban. Isten áldjon mindenkit, aki lehetővé tette számunkra ezt az utat! Köszönjük!

Veres Karmen

………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Ezen alkalommal már negyedjére volt lehetőségem találkozni Ferenc pápával, mely mindig egy hatalmas Isten-élménnyel ér fel és soha sem hagynám ki ezen élményeket, ha lehetőségem engedi.

2. Először Krakkóban, majd Csíksomlyón és utóbbi két alkalommal Budapesten találkozhattam Ferenc pápával. Első három alkalommal szerencsém volt a pápa fizikai közelségét is megtapasztalnom, mely élmény felülmúlhatatlan volt számomra. Sajnos ezen alkalommal ez nem adatott meg a hely szűke miatt, mely fölöttébb szűknek bizonyosodott ennyi ember számára. Szívemben örökké hordozni fogom a csíksomlyói emlékemet, amikor Ferenc pápa egy karnyújtásnyira ment el mellettem, illetve az amúgy is kisugárzással bíró Nyeregben, akárhol állhatott az ember, mindenhonnan az oltárnál álló Ferenc pápát láthatta, bármennyire apróban is.

3. A szívemben azt az üzenetet hozom haza, hogy Krisztus él és nagyon szeret bennünket. Nem akárkinek adatik meg ez a lehetőség, hogy életében (ráadásul ilyen sokszor) találkozhasson a római katolikus egyház fejével, és ezért nagyon hálás vagyok.

Veres Janka Eszter

………………………………………………………………………………………………………………………….

1.            Örömmel teli lélekkel indultam, hogy újra átéljük a pápával való találkozás élményét.

2.            A mostani szervezés nem volt a legjobb. A tér kicsinek bizonyult, annyira összepréselődtünk, hogy inkább kivonultunk a Szabadság térre és onnan néztük, kivetítőről a misét. Így elmaradt a személyes találkozás.

3.            A pápa béke üzenetét hoztam haza a szívemben, és azt, hogy merjünk nyitni az újdonságok felé.

Veres István

………………………………………………………………………………………………………………………….

Izgatottan és boldogan indultam a találkozóra, amit már nagyon vártam. Felemelő érzés volt személyesen részt venni a budapesti találkozáson, amiért nagyon hálás vagyok és örömmel töltött el hogy ott lehettem.

Személyesen ott lenni és megélni teljesen más mint a médiában követni az eseményeket. Fontos számomra, hogy a Szentatya nagy figyelmet fordít a szegényekre, elesettekre, betegekre és magányosokra és imádkozik értük.

2. 2019 -ben részt vettem a csíksomlyói találkozón is, az is és a budapesti is egyformán megérintett lelkileg, A  közös ima nagy erőt és megnyugvást adott számomra. Csodás volt ott lenni és itt lenni.

3. Fontos üzenetek számomra:

– hogy merjünk kilépni a komfortzónánkból és legyen bennünk bátorság

– bátorítsuk egymást és merjünk nyitni egymás felé

– legyünk nyitott kapuk

– segítsük, figyeljünk oda egymásra

– ne zárkózzunk be a problémáinkba

– legyünk elfogadóak és befogadóak

– JÓNAK LENNI JÓ.

Botos Éva

………………………………………………………………………………………………………………………….

Isten üzenetét hoztam haza szívemben, melyet Ferenc pápa hirdet, megdöbbentően őszintén szól hozzánk, arra buzdít, hogy merjük átlépni saját korlátainkon, kényelmünkön kiutat mutatva Jézus Krisztushoz való őszinte megtéréshez, nyissunk kapukat, olyanokat, amelyeket előttünk nem tudnak bezárni, próbáljunk meg jók lenni egymással, törekedjünk a békére.

Nagyon közvetlen a hívekkel, hisz aki szeretettel ránéz, látja szemei csillogásában a Szentlélek mosolyát, az ember szívébe is belelát.

Budapesti látogatásom fő célja volt, hogy hitben megerősödjek és imádkozhassak családommal együtt egy stabil, biztonságosabb jövőért. „Isten áldd meg a magyart!”

Bónis Kozák Beáta

………………………………………………………………………………………………………………………….

A béke üzenetével érkezett Ferenc pápa Magyarországra, és úgy gondoltam, hogy én és a családom is el kell menjünk, hogy közösen imádkozzunk, mert jelenleg ez egy nagyon fontos dolog, hogy minél többen megtapasztalják a lelki békét.

A találkozón, amikor láttam azt, hogy milyen sokan és sok országból érkeztek, még jobban tudatosult bennem, hogy ez egy nagyon szép és értékes nap lesz!

A pápa üzenetét, vagyis a békére való buzdítását szívembe zárom és ezzel az üzenetével térek haza, meggyőzve másokat is, hogy legyenek nyitottak mindenki felé egy békésebb jövőért.

Bónis Kozák József

………………………………………………………………………………………………………………………….

A kora reggeli órákban elutaztam szüleimmel Budapestre a pápai misére. Mikor megérkeztünk nagyon nagy volt a tömeg és én is izgatottan vártam Ferenc pápát, hogy megérkezzen. Tetszett, hogy mind együtt vagyunk, vigyázunk egymásra, és szeretném, ha ez sokáig így maradna, hogy az emberek jók legyenek.

Bónis Kozák Balázs

………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Az izgatottság volt a legkiemelkedőbb érzés mindegyik közül, de ugyanakkor nagyon boldog voltam, hogy a családommal tudom tölteni ezt a szép napot. Ezért is indultam el otthonról, és nagyon vonzott az utazás élménye is.

2. A találkozás igen jó volt, mert ilyen közelről nem tudtam látni a pápát még soha, és a mise végén pedig bement az egész csoport a gyönyörű Szent István Bazilikába.

3. Úgy érzem, hogy Ferenc pápa nagyon barátságos és jó lelkű ember. Nagyon tetszik, ahogy megszólítja a fiatalságot és buzdítja őket a szeretetre, a békére és a nyitottságra.

Bónis Kozák Máté

………………………………………………………………………………………………………………………….

Nem igazán tudtam mire számíthatok. Nem vártam sokat. Mivel többször találkoztam már a pápával, persze nem személyesen, nem tudtam mi újat hozhat még ez a nap. Reméltem, hogy kicsit összekovácsolódunk a kollégákkal. Félig-meddig ez sikerült is.

A pápa messze volt, de sikerült gyónjak és áldozzak, és a pápai áldás is nagyon sok kegyelemben részesít. Szívemben van a Szent Test, és ez a legtöbb, amit bármi adhat nekem. Ezt hoztam Budapestről.

Ungi Szabolcs

………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Kíváncsi voltam leginkább, mert még nem voltam ilyen eseményen.

2. Sokszínű volt, csapatépítő élmény volt.

3. Azt hozom magammal haza, hogy Istenre kell koncentrálnom elsősorban, minden más csak másodlagos.

Ferenti Gedeon

………………………………………………………………………………………………………………………….

1. A budapesti pápalátogatás előtt számos érzelem és gondolat kavargott bennem. Mindenképp egy feltöltődés, megújulás céljából indultam erre az útra. A 2021-es pápalátogatás is mély nyomot hagyott bennem, ami jó érzéssel töltött el.

2. Szép volt számomra ez a találkozás, jó volt látni ennyi embert együtt, mert mindannyiuknak szüksége van a találkozásra, a feltöltődésre, a belső békére. A zarándokút lehetőséget adott, hogy elvonuljunk a mindennapi élet zajától, találkozzunk új emberekkel, ismerkedjünk, kapcsolatokat teremtsünk.

3. A pápa üzenete, amit szívemben haza hoztam, úgy érzem nemcsak engem, de mindenkit megérintett. Az egyszerűsége, a mosolya, a szép szavai, melyek arra intenek, „bátorítsuk egymást és nyissuk ki a kapukat!”, „legyünk befogadóak és ápoljuk a testvéri szeretetet”. Köszönöm, hogy ott lehettem!

Kinczel Éva

………………………………………………………………………………………………………………………….

Személyes találkozás a Szentatyával nagy élmény számomra, hiszen ő Szent Péter utóda, és ahol ő jelen van ott van Krisztus Egyháza, és ahogyan ő fogalmazott „Krisztus a jövőnk”.

Az üzenet, ami megragadott az, hogy próbáljunk „nyitott kapuk” lenni, mint Jézus, olyan kapuk, amelyeket senki előtt be nem csapnak, amelyeken mindenki beléphet és megtapasztalhatja az Úr szeretetének és megbocsátásának szépségét. Legyünk mi is nyitottak embertársaink felé még akkor is, ha nem ugyanazon nézeteket valljuk, mint ők.

Orbán Annamária

………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Hálás voltam, hogy el tudok menni és együtt vehetünk részt ezen a különleges alkalmon.

2.  A budapesti találkozás igazán sokat adó volt. Jó volt megtapasztalni közösségben, barátokkal a Szentatya közelségét és a jó Isten szerető jelenlétét, azt is ahogyan a keresztény egység túlmutat a vallási különbségeken és ahogyan közelebb tud minket hozni egymáshoz.

3.  Isten kiválasztottja vagyok, nevemen szólított és elvezet vagy visszavezet a nyájhoz, ahova tartozok, sőt mindig meg is keres, ha elkóborlok, mert Ő a jó Pásztor. A cél, amire indítanak a Szentatya szavai, hogy figyeljek a Pásztorra és ismerjem fel az Ő hangját.

Karetka Anett

………………………………………………………………………………………………………………………….

1.            Az útra első körben a kellemes társaság vonzott, tudtam, hogy olyan emberekkel leszek körülvéve, akiket kedvelek, és ezért kellemesen fog telni az idő. Másrészt pedig kiváló alkalom arra, hogy elmélkedhessünk, elmélyítsük és megerősíthessük hitünket.

2.            A csíksomlyóival nem tudom össze vetni, azon nem voltam, de a pápai szentmise nagyon jó volt, egy gondolat meg is maradt bennem Ferenc pápa szavaiból, az hogy az élet nem rólunk szól, és hogy az Isten dicsősége révén létezhetünk, aki szövetségre lép velünk.

3.            Úgy hiszem, hogy amire biztat engem az egész esemény, az az, hogy legyek alázatosabb a szívemben.

Karetka Áron

………………………………………………………………………………………………………………………….

1. A találkozásra kedves barátunk Braun Enikő hívott, és örömmel mentünk. Várakozással, izgalommal és a társaságért is, de főleg azért, mert nem voltunk még hasonló találkozón a pápával. Korábban Rómában találkoztunk a Szentatyával, de Budapesten a Kossuth téren szimbolikus értéke és hangsúlya volt, Ferenc pápa MINDEN magyarhoz szólt. Ott kellett lennünk.

2.  Felemelő, megható és maradandó volt. Megérte a hat óra buszozás azt a néhány órácskát, mert mint említettem egyedi és megismételhetetlen alkalom volt.

3.  A keresztény értékrend megerősítésére, nemzeti és lokális, kulturális és egyházi értékeink védelmére, a hitben való megerősödésre, Krisztus követésére, az egysége a békére való törekvésre indít ez a találkozás.

Cseke Tímea és Villányi Zoltán

………………………………………………………………………………………………………………………….

Nagy megtiszteltetés és áldás volt számunkra, hogy együtt lehettünk a közös imában Krisztus Urunk földi helytartójával. Lelki feltöltődés volt.

Gnandt Ibolya és János

………………………………………………………………………………………………………………………….

A római pápai találkozó indított a budapesti találkozásra. Szerettem volna részt venni egy pápai látogatáson.

A budapesti találkozón nekem nagyon megható volt látni, hogy annyi hívő ember fegyelmezetten imádkozott, énekelt.

Az Istenben való hit erősödött bennem.

Iakob Julianna

………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Számomra nem volt kérdés, amikor tudomásomra jutott a lehetőség, hogy a Szentatyát láthassam, hallhassam Budapesten, hogy jelentkezzek. Én belül éreztem, hogy nekem mennem kell. Nem voltak elvárásaim, csak hogy a csapat épségben, időben, rendben megérkezzen. Keresztény emberként úgy tartottam helyesnek, ha ott vagyok.

2. A Szabadság téren, a természetben, a fák árnyékában, az embereket megfigyelve, mind együtt hallgattuk a tanítást és imádkoztunk. Annyira megható pillanat volt ez a kollektív megélése az eseménynek, hogy ennek köszönhetően egy bibliai jelenet képe is körvonalazódni látszott előttem. A bizonyos jelenet nem más, mint Jézus tanítása a hegyen. „A tömeg láttára fölment a hegyre és leült. Tanítványai köréje gyűltek, ő pedig szólásra nyitotta ajkát.” (Máté 5,1-2.) A park, a természet megadta ezt a bizonyos hangulatot, a többi emberrel együtt figyelve a kivetítőn a pápát, imádkozva, hallgattuk a tanítás, mint amikor Jézus tanítását kísérték figyelemmel a hívek. Gyönyörű pillanat volt, hálásak vagyunk, hogy lehetőségünk volt megélni.

2. Legfőbb dolog, amit kiemelnék az elhangzottak közül, az az Isten és Jézusban való hitünk, mely erős talapzatot képez, minden hű ember életében, akik képesek ezeket az elveket beépíteni a mindennapok cselekedeteibe, mivel az Isteni jóság és szeretet minden mozzanatot átjár azok életében, akik bíznak az Ő kegyelmében.

Árva Orsolya

………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Őszintén elgondolkodva a kérdésen nem is tudom megfogalmazni milyen érzésekkel indultunk el, vagy hogy mi volt az indító hajlam, inkább egyfajta belső sugallatként fejezném ki. Egyfajta lelki szomjazásnak, ami arra ösztönzött, hogy részt vegyek ezen az eseményen.

2. Sajnos kisebb csalódásként sikerült megélni, mivel a budapesti szervezés nagyon nagy hiányokkal küzdött és nem tudta megfelelően vezényelni a rendezvényt, de cserébe a szertartás egy külön élmény volt!

3. Egyik legfontosabb üzenet, ami megmaradt az az összetartozás és a keresztény alapelvek, amik a mindennapok pilléreként egy erős támaszként szolgálnak, mint egy fának az erős gyökerei, amelyekkel táplálja magát, és így a legzordabb viharban sem tépi ki a szél a földből.

Faragó J. Norbert

………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Vágytam újra átélni a lelki egységet, melyet az Atya szeretete köt össze láthatatlan fonalával.

2. Noha túl közelről nem láthattam a pápát most sem, mégis a tudat, hogy egy légtérben vagyunk, hogy együtt imádkozhatunk lelki megerősítést szült bennem, ahogy az is, hogy ennyien jelen voltunk a közös szentmisén. Több generáció, több nemzet együtt térdelt, imádkozott, énekelt megvallva közös hitünket. Megható volt a szentmise végén, mikor két idősebb úr a szemét törölgetve s mégis mosolyogva megjegyezte: „ valószínű, már nem látok több pápát élőben.”

A szentmise zenei szolgálata még jobban megerősítette, s elmélyítette a közös imát, a zene szárnyán még közelebb érezhettem magam a jó Istenhez s megerősítette a közösség erejének fontosságát is. A sokszínűség több szólamán szólalhattunk meg harmóniában.

3. „ Nyissuk ki a kapukat…” volt az alappillérje a szentmisének. Így bennem ezek a gondolatok ébredtek fel: nyitnom kell Isten újabb terveire, meghallani a hétköznapi eseményekben mit is üzen nekem, milyen álmot szőtt rólam s teret engedni ennek a valóságnak.

Perei Benita

………………………………………………………………………………………………………………………..

1. Tele várakozással és lelkesedéssel indultam ennek a zarándokútnak, ami úgy gondolom, hogy egy fontos állomása volt ÉLETÜNK ZARÁNDOKÚTJÁNAK. Fontosnak tartom, hogy ott, ahol együtt tudunk imádkozni hagyományainkért, családjainkért, közösségeinkért és ezt nem mással mint magával Ferenc pápával tehetjük meg, OTT a helyünk!

2. Számomra mindkét találkozás egyformán fontos, hisz a csíksomlyói látogatás során megtapasztalhattam mint anya, mekkora büszkeség és boldogság az, hogy a gyermekem kiválasztottként képviselhette egyházmegyénket Ferenc pápa mellett. A budapesti találkozás pedig tele volt olyan élményekkel, amik úgy érzem egyszerűen az isteni gondviselésnek köszönhetőek. Olyan kedves emberekkel találkozhattam a sokaságban, akikkel még előre megbeszélve sem lett volna esélyünk, s mégis megtörtént. Azt hiszem ezen az úton is megtapasztalhattuk az összetartozás érzését, amit a közös ima ereje még jobban megerősít. Fontos, hogy éljünk bárhol ezen a nagy világon, mind ugyanazt a nyelvet beszéljük, mind ugyanazokat a hagyományokat, értékeket képviseljük és egy nyelven imádkozunk a BÉKÉÉRT, CSALÁDJAINKÉRT, EGYMÁSÉRT.

3. Gondolataimban és érzéseimben erősített meg az, amit Ferenc pápa mondott, hisz ő is arra hívott bennünket, hogy nyissuk ki a szívünket, merjünk kilépni a komfortzónánkból, merjünk kezdeményezni és felvállalni magunkért, egymásért, egy jobb és szebb jövőért. Sok olyan pillanat volt a három nap alatt, ami igazán megható és egyedi volt. Számomra ilyen volt az, amikor Boldog Brenner János püspök testvére, aki maga is pap, megható levelét felolvasta Ferenc pápának, amit végül egy idézettel zárt „AZ ISTEN SZERETŐKNEK MINDEN JAVUKRA VÁLIK”.

Braun Enikő

………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Ez volt az első zarándoklatom, nagy érdeklődéssel, nyitott gondolatokkal indultam.

2. A belvárosba érve értettem meg a rendezvény nagyságát, varázslatos volt.

3. Törekedni fogok arra, hogy ne éljek vissza a fölényemmel.

Nechita-Bodis Zoltán

………………………………………………………………………………………………………………………….

1.Azért indultam el erre az útra, mert meghívott a barátnőm az eseményre. Református vallású keresztényként szerettem volna megtapasztalni, milyen „hatással van rám” egy szentmise, amit Ferenc pápa tart. Már otthonról jó érzéssel indultam el a lányommal együtt.

2. Mivel először vettem részt pápai szentmisén nagyon elérzékenyültem, és úgy érzem lélekben gazdagodtam.

3. Azt az üzenetet viszem haza a szívemben, hogy megéri jó embernek lenni minden körülmények között, függetlenül attól, ki milyen vallású. Otthoni életemben és munkámban arra bíztat mindaz, amit megéltem, hogy segítsek másokon. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehettem!

Takács Andrea

………………………………………………………………………………………………………………………….

1.Ritka egy ember életében, hogy kétszer, sőt háromszor is találkozzon a Szentatyával. Az első találkozás nagyon megérintett, így ezt sem tudtam kihagyni. Jó együtt lenni, együtt imádkozni, és még jobb pápai áldást kapni. A jó Isten akarta, hogy ott legyünk, Ő hívott, Ő várt bennünket.

2.Nagyon szép volt. Felemelő érzés, hogy nem csak Csíksomlyón, de Budapesten is tudtunk együtt, méltóságteljesen szentmisét hallgatni, és hangosan énekelni, imádkozni.

3. Tele köszönettel és hálával a szívemben térek haza. A jó Isten akarja ezeket a találkozásokat, hogy„ feltöltsön” bennünket az ő áldásával. Sajnos, kényelmes és önző a világ, nem akarjuk feladni a magunk büszkeségét. Meg kell hallanunk Krisztus üzenetét. Ő a Jó Pásztor, Ő vezessen minket, mert csak így lesz jövőnk, így lesz szeretet a világba Ővele és Őbenne. Külön öröm, hogy ezer év után is a Szűzanya oltalmába ajánljuk magyarságunkat.

Szabó Mária

………………………………………………………………………………………………………………………….

1.Én személyesen a szeretet érzésével indultam a budapesti találkozásra, mivel vágyott a lelkem arra, hogy részt vegyek egy szentmisén, amit a Szentatya tart. Egyszerűen éreztem, hogy mennem kell, és vittem a családomat is – gondolok itt a férjemre, a lányokra, sógoromra, illetve a barátnőimet is hívtam, akik református vallásúak.

2. Felemelő érzés volt ott lenni, a szentbeszéd csodálatos volt. Csak tanulni lehet belőle! Külön erre az alkalomra készítettem magamnak egy zarándokpólót.

A csíksomlyóival összevetve, más a légkör a táj miatt is, illetve megvan a saját varázsa a Boldogságos Szűz Mária tisztelete miatt, Isten kegyelme volt azon a helyen is.

3. Ami engem nagyon megfogott azt idézem: „Nyissuk ki a kapukat, próbáljunk mi is szavakkal, gesztusokkal, hétköznapi tettekkel olyanok lenni mint Jézus.” Arra indít ez a találkozó otthoni életemben, munkámban, hogy váljak olyan kapuvá, amelyen mindenki beléphet. Teljes szívünkből szeressük Istent! Teljes szívünkből szolgáljuk a Szeretetet! Hálás vagyok a kapott kegyelmekért!

Szépkúti Szófia

………………………………………………………………………………………………………………………….

1.Nagy szeretettel vártam ezt az utat, a találkozást. Nem voltak elvárásaim, de biztos voltam benne, hogy gazdagabban térek haza. Szerettem volna személyesen, fizikailag is közel lenni Ferenc pápához, megtapasztalni szeretetét. Sajnos csak több száz méterről láthattam, de elég volt tudni, hogy ő ott van és sugározza felénk mindazt, amit képvisel.

2. Elnézem ezt a fizikailag gyenge, törékeny öreg urat, aki számára talán még az integetés mozdulata is nehéz volt, és mégis a hangjában, a szavaiban, kisugárzásában ott a Szentlélek ereje. Különböző nemzetiségű, vallású emberek tömegeit vonzotta egy helyre csupán jelenlétével. Látván és érezvén a közös célt az emberek szemében, mosolyán, és hallván azt a közös imában, felcsillan a reménysugár, hogy a Szentatya nem hiába munkálkodik és buzdít minket. Személye arra mutat, hogy a jó Atya köztünk van, és így kétezer év után sem hagy minket elveszni.

3.Egy ilyen találkozás után talán nincsenek is szavak. Érzések, mély érzések maradnak, amiket nagyon nehéz szavakba önteni. És talán az üzenet lényege épp ez: ne a füleket érintse, hanem a szíveket. Sok helyen lehet a Szentatya beszédét hallani, olvasni, üzenete világszerte emberek millióihoz eljut, de vajon a szíveket is megérinti?! Az enyémet biztos, mégjobban mint eddig. Imádkozni fogok érte, ahogyan kérte, hogy soha semmi ne tántorítsa el. Köszönöm, hogy lehetőségem volt mindezt átélni.

Câmpian Andrea

………………………………………………………………………………………………………………………….

Sok szeretetet viszek hazafelé a szívemben. Megerősített a hitemet ez a találkozás.

Haraga Zoltán