Baromlak-Füves

Páduai Szent Antal Római Katolikus Plébánia Baromlak-Füves

Baromlak-Füves

Templombúcsú: június 13.
Történelem:

A két település Berettyószéplak filiája volt. 1832-1836 között szlovákajkú erdei munkásokat telepített ide a Zichy uradalom. Baromlak és a szomszédos Füves 1870-1880 között közös iskolát épített a településeket elválasztó hegyhátra, melynek egy helyiségét kápolnaként is használták, mígnem 1938-ban az egész épületet kápolnává alakították. Az egybeolvadt települések plébániáját 1939-ben alapították. 1970-1972 között új templomot épített a közösség.

Statisztikai adatok:

Hívek száma: 1896-ban 543, 1931-ben 1032.
Nyelve: szlovák

Postacím:

417536 – BORUMLACA 33/A
E-mail: borumlaca@varad.org

Telefon: 744235678

Plébános: