Bélfenyér

Szeplőtelen Fogantatás Római Katolikus Plébánia Bélfenyér

Bélfenyér

Templombúcsú: szeptember 8.
Történelem:

Ősi plébániáját 1713-ban alapította újra a kegyuraságot is gyakorló váradi püspökség, de feltételezhető némi katolikus élet a korábbi, protestáns korszakban is. A falu közössége – bár megfogyatkozott lélekszámmal – mindmáig szinte teljes egészében magyarajkú és római katolikus vallású. A múltban a legjelentősebb délbihari plébániáink egyike volt. Régi temploma helyén 1784 után újat építettek.

Statisztikai adatok:

Hívek száma: 1813-ban 900 (szórványaival együtt 924), 1896-ban 1242 (szórványaival együtt 1417), 1931-ben 1271 (szórványaival együtt 1368).
Nyelve: magyar

Postacím:

417596 – BELFIR 411.

Telefon: 0259/310898

Plébános:

Segédlelkész: