Bodonos

Szent Kereszt Felmagasztalása Római Katolikus Plébánia Bodonos

Bodonos

Templombúcsú: szeptember 14.
Történelem:

A Réz-hegység  nyúlványain 1803-ban jött létre a szlovák telepesekkel benépesített új falu. Micske filiája volt 1829-ig, amikor is megalakult plébániája. Templomát 1826-1831 között építették. Kegyura a Vallásalap volt.

Statisztikai adatok:

Hívek száma: 1813-ban 336, 1896-ban 530 (szórványaival együtt 903), 1931-ben 1200 (szórványaival együtt 2643).
Nyelve: szlovák, csekély részben magyar

Postacím:

417392 – BUDOI 81.
E-mail: budoi@varad.org

Telefon: 740853074

Plébános: