Sólyomkővár

Szent Cirill és Metód Római Katolikus Plébánia Sólyomkővár

Sólyomkővár

Templombúcsú: február 14.
Történelem:

Az elsősorban erdőírtási munkálatokhoz, szén- és mészégetéshez Felvidékről betelepített és zömmel szlovákajkú telepeseket kezdetben a szilágysomlyói plébánia látta el, majd 1838-tól lelkészség, 1844-től plébánia alakult Sólyomkőváron. Templomát Lajcsák Ferenc püspök 1838-1840 között építtette fel. Kegyura a Vallásalap volt.

Statisztikai adatok:

Hívek száma: 1896-ban 829 (szórványaival együtt 3142), 1931-ben 1577 (szórványaival együtt 5889).
Nyelve: szlovák

Postacím:

417550 – ŞINTEU 113.
E-mail: sinteu@varad.org

Telefon: 0259/429754

Plébános: