ROHU398

Scurta prezentare al proiectului

 

“Creating and developing a crossborder polycentric network for training and support to increase the quality of tourist and handcraft cross-border services in the counties of Bihor and Hajdú-Bihar” (cod proiect RoHu398)

Valoarea proiectului: 2.718.106 Euro

Beneficiar principal: Agenția de Management a Destinației Bihor

Parteneri de proiect: Parohia Ortodoxă din Körösszegapáti (partener transfrontalier), Episcopia Romano-Catolică Oradea, Parohia Reformată Episcopia-Bihor, Parohia Ioșia Nord – Oradea și Mănăstirea Izbuc (parteneri locali)

Începutul proiectului: Martie 2019

Finalizarea proiectului: Februarie 2023

Despre proiect

Asociația Agenția de Management a Destinației Bihor, a obţinut o finanţare nerambursabilă în cadrul  Programului de cooperare transfrontalieră România- Ungaria, INTERREG V-A România-Ungaria, axa prioritară 3, Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității forței de muncă transfrontaliere, Prioritatea de investiții 8/b.

Date Generale

Localizare: Oradea, Bihor

Valoarea totală a proiectului este de 2.718.106 Euro.

Scopul proiectului:

Proiectul își propune ca utilizându-se factorul endogen din Euroregiunea Bihor-Hajdu-Bihar, în acest caz prezent ca resurse naturale și umane, să ducă la creșterea eficientă a ocupării forței de muncă din domeniul turismului și ospitalității, prin formarea acesteia și specializarea sa.

Obiective și indicatori

– crearea unei rețele policentrice de centre de formare și suport (6 centre de formare)

colaborarea transfrontalieră între părţile interesate de pe piaţa forţei de muncă din industria turistică și sinergetică acesteia;

– realizarea unei strategii transfrontaliere integrate de management a resurselor umane, pentru  o mai bună ocupare cu personal format și specializat în vederea creșterii atractivității destinațiilor turistice din Bihor și Hajdu-Bihar;

– crearea de produse/servicii locale şi a infrastructurilor conexe, bazate pe potenţialul endogen;

– formarea/specializarea a 1020 de persoane pentru domeniul turistic, cultural-turistic și al ospitalității;

– realizarea a 2 workshop-uri cu toți cei interesați de domeniul ocupării în industria turistică și a ospitalității, care să le aducă la cunoștință și să pună în discuție tendințele actuale și eficiența utilizării noilor tehnologii în acest domeniu;

– promovarea ocupării forței de muncă din domeniul turistic, turistico-cultural și al ospitalității, precum și promovarea produselor locale prin organizarea a 22 de evenimente, împreună cu partenerii;

– crearea unei baze comune online cu necesarul de resurse umane din domeniul turismului și ospitalității sub forma unui portal web;

Grupuri țintă și potenţialii beneficiari ai proiectului

Grupul ţintă al proiectului este format din următoarele categorii:

– Principalul grup ţintă vizat de proiect sunt: liderul de proiect AMD Bihor și cei 5 parteneri ai acestuia, instituţiile locale de educație și formare, instituţiile de cultură şi ONG-urile care îşi au în acest moment activează în domeniul turistic și sinergetic acestuia.

– Persoane care doresc să se specialize/formeze, ori care caută un loc de muncă sau o nouă specializare în industria turismului;

– Angajați necalificați din centrele naționale și locale de informare turistică sau care lucrează în instituții culturale fără o specializare recunoscută.

– Elevii și studenți din ultimii ani de studii care doresc o specializare în domeniile sinergice din domeniul turismului;

– Principalii beneficiari ai acestui contract de finanţare sunt turiştii, care vor beneficia de servicii de calitate, prestate de personal format și specializat, locuitorii județului Bihor și ai ariei de intervenție a programului, prestatorii de servicii și ONG-urile turistice și culturale.

Al doilea mare beneficiar al este economia locală dar şi cea a euroregiunii Bihor-Hajdu-Bihar, care sunt beneficiare indirecte ale implementării acestui contract de finanțare, formarea a 1020 de persoane în domeniul turistic și al celor sinergetice acestora (cultură, meșteșuguri, mediu, etc.), precum și înfințarea rețelei policentrice configurate din cele 6 centre de formare și specializare, va duce la o creştere semnificativă a numărului şi calităţii serviciilor turistice-culturale, la repoziţionarea pe piaţa turismului a județului Bihor şi a euroregiunii Bihor-Hajdu-Bihar, şi nu in ultimul rând va duce la creşterea ponderii veniturilor încasate din turism în cadrul structurii economice a ariei afectate de implementarea contractului de finanțare.

Pagina web oficială al programului: www.interreg-rohu.eu

Pagina web oficială al proiectului: www.fortourbhhb.ro