Procedură de achiziție pentru contractarea serviciilor de formare profesională 

1. Instrumentist muzicant

În cadrul proiectului ”Creating and developing a crossborder polycentric network for training and support to increase the quality of tourist and handcraft cross-border services in the counties of bihor and hajdu bihar” (cod proiect ROHU 398, acronim: ForTour BHHB) Episcopia Romano Catolică Oradea anunță achiziția pentru contractarea serviciilor de formare profesională Curs INSTRUMENTIST MUZICANT, Cod CPV 80530000-8, cod COR 265230.

Documente descărcabile:

invitație de participare

caiet de sarcini

documentație de atribuire

formulare în format editabil

model contract

 

2. Conservator de bunuri culturale

 În cadrul proiectului ”Creating and developing a crossborder polycentric network for training and support to increase the quality of tourist and handcraft cross-border services in the counties of bihor and hajdu bihar” (cod proiect ROHU 398, acronim: ForTour BHHB) Episcopia Romano Catolică Oradea anunță achiziția pentru contractarea serviciilor de formare profesională CONSERVATOR DE BUNURI CULTURALE, Cod CPV 80530000-8, cod COR 343304.

Documente descărcabile:

– invitatie de participare 

– caiet de sarcini

– documentatie de atribuire

– formulare in format editabil

model contract

 

3. Conservator de opere de artă și monumente istorice

În cadrul proiectului ”Creating and developing a crossborder polycentric network for training and support to increase the quality of tourist and handcraft cross-border services in the counties of bihor and hajdu bihar” (cod proiect ROHU 398, acronim: ForTour BHHB) Episcopia Romano Catolică Oradea anunță achiziția pentru contractarea serviciilor de formare profesională CONSERVATOR DE OPERE DE ARTĂ ȘI MONUMENTE ISTORICE, Cod CPV 80530000-8, cod COR 343302.

Documente descărcabile:

– invitatie de participare 

– caiet de sarcini

– documentatie de atribuire

– formulare in format editabil

– model contract

 

DESPRE PROIECT

Date Generale

Localizare: Oradea, Bihor

Valoarea totală a proiectului este de 2.718.106 Euro.

Scopul proiectului:

Proiectul își propune ca utilizându-se factorul endogen din Euroregiunea Bihor-Hajdu-Bihar, în acest caz prezent ca resurse naturale și umane, să ducă la creșterea eficientă a ocupării forței de muncă din domeniul turismului și ospitalității, prin formarea acesteia și specializarea sa.

Obiective și indicatori

  • crearea unei rețele policentrice de centre de formare și suport (6 centre de formare)
  • colaborarea transfrontalieră între părţile interesate de pe piaţa forţei de muncă din industria turistică și sinergetică acesteia
  • realizarea unei strategii transfrontaliere integrate de management a resurselor umane, pentru  o mai bună ocupare cu personal format și specializat în vederea creșterii atractivității destinațiilor turistice din Bihor și Hajdu-Bihar
  • crearea de produse/servicii locale şi a infrastructurilor conexe, bazate pe potenţialul endogen
  • formarea/specializarea a 1020 de persoane pentru domeniul turistic, cultural-turistic și al ospitalității
  • realizarea a 2 workshop-uri cu toți cei interesați de domeniul ocupării în industria turistică și a ospitalității, care să le aducă la cunoștință și să pună în discuție tendințele actuale și eficiența utilizării noilor tehnologii în acest domeniu
  • promovarea ocupării forței de muncă din domeniul turistic, turistico-cultural și al ospitalității, precum și promovarea produselor locale prin organizarea a 22 de evenimente, împreună cu partenerii
  • Crearea unei baze comune online cu necesarul de resurse umane din domeniul turismului și ospitalității sub forma unui portal web.

Mai multe informații despre proiect se pot obține accesând pagina www.fortourbhhb.ro.

În cazul în care aveți nevoie de informații suplimentare legate de achiziția de servicii de formare profesională – curs curator, vă rugăm să sunați la numărul de telefon (004) 0771/125-909 sau ne puteți contacta prin e-mail la adresa leveltar@varad.org