egyházzenei központ

“Az egyetemes Egyház zenei hagyománya fölbecsülhetelen értékű kincs. Minden más művészi kifejezésmód fölé emelkedik, leginkább azért, mert a szent szövegeket kísérő dallam az ünnepélyes liturgiának szükséges és integrális része. Az egyházi zene keresztény érzülettől áthatott művelői érezzék át, hogy a szent zene ápolására és kincseinek gyarapítására hivatottak.”
(A II. Vatikáni Zsinat tanítása)

Az egyházi zene eme kimagasló szerepét jelzi, hogy 2011. február 28-án megnyitotta kapuit a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Egyházzenei Központja. Az egyházzene művelői elsősorban önmaguk képzésére, és ezáltal a egyházzenei élet gazdagodására fordíthatják képességeiket.