Centrul diecezan de muzică

„Tradiția muzicală a Bisericii universale este o comoară de neprețuit. Se ridică deasupra tuturor celorlalte expresii artistice, mai ales pentru că melodiile ce însoțesc textele sfinte sunt o parte necesară și integrantă a liturghiei solemne. Exponenții muzicii sacre, pătrunși de simțămintele creștine, să conceapă vocația lor de a îmbogăți această comoară comori. „
(din învățătura Conciliul Vatican II)

Un semn al importanței acordat acestei muzici îl reprezintă deschiderea pe 28 februarie 2011 a Centrului de Muzică Sacră de către Episcopia Romano-Catolică de Oradea. Exponenții bisericii sacre pot pune astfel accentul în primul rând pe auto-formare, astfel ca să poată pune în practică în viața de zi cu zi a Bisericii bogățiile muzicale.