Instituirea unui acolit la Tăşnad 

Instituirea unui acolit la Tăşnad 

30 octombrie 2022

Duminica, 30 octombrie 2022, cu începere de la orele 10.00,episcopul diecezan Böcskei László va celebra o liturghie solemnă în biserica parohială din Tăşnad, ocazie cu care Gózner Artúr, de la treapta lectoratului va fi promovat în slujirea acolitatului. Aceste slujiri, după rânduiala Bisericii Catolice, preced hirotonirea de diacon şi permit exersarea anumitor slujiri în cadrul sfintelor celebrări dar şi în afara acestora, mai ales cele care vizează ajutorarea bolnavilor şi a celor aflaţi în nevoie.