Tribunalul Diecezan

vicar judiciar: dr. Fügedy Antal Levente plébános, Mezőbikács
judecător: Kiss Albert plébános, Bihar
judecător: Mârț Mihai plébános, Várad-Kapucinus
judecător: Mészáros Antal ny. plébános, Nagyvárad
judecător: Mlinárcsik Ján plébános, Várad-Vár
defensor matrimonial: Pálos István kisegítő lelkész, Várad-Székesegyház
procuror: dr. Lőrincz Ferenc Károly Ottó plébános, Nagyszalonta
avocat: Nagy Tibor plébános, Köröstarján
notar consistorial: Varga Sándor ökonómus

Informații de contact

Adresa

Adresa – 410161, str. Şirul Canonicilor nr. 2

tel./fax

0259 411 180, 0770 266 786